24 czerwca, 2013

Inne publikacje

MIĘDZY KONSTYTUCJĄ NIHIL NOVI A USTAWODAWSTWEM NOWOCZESNEJ DEMOKRACJI – PARLAMENTARYZM POLSKI W XVI-XX WIEKU

Pod redakcją: Henryka Gmiterka, Sebastiana Piątkowskiego i Janusza Wrony

Radom 2005

cena: 22 zł

 

HERB RADOMIA

Henryk Seroka

Radom 2009

cena: 40zł

 

POWSTANIE I ROZWÓJ POLSKIEJ TERMINOLOGII ANATOMICZNEJ NA PODSTAWIE ANALIZY POLSKOJĘZYCZNYCH PODRĘCZNIKÓW I SŁOWNIKÓW ANATOMICZNYCH

Jerzy Reymond

Radom 2009

cena:

 

RODY SZLACHECKIE ZIEMI RADOMSKIEJ

Dariusz Kupisz

Radom 2009

cena: 40zł

 

Na straży ładu i bezpieczeństwa

Formacje milicyjno-policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności

Studia pod redakcją Adama Duszyka i Krzysztofa Latawca

Radom 2009

cena: 30zł

 

Kozienice i region w XX wieku

oraz przemiany społeczne związane z budową elektrowni w pamiętnikach mieszkańców

Jerzy Paduszek

Radom 2009

cena: 20zł

 

Powiat Radomski

Od średniowiecza do współczesności

red. Sebastian Piątkowski

Radom 2009

cena: 40zł|

 

Radom

Poznać i zrozumieć historię swojego miasta

red. Adam Duszyk i Sebastian Piątkowski

Radom 2008

cena: 20zł

 

Z dziejów pewnego eksperymentu

Parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekście kształtowania się świadomości politycznej narodów imperialnej Rosji

red. Adam Duszyk, Krzysztof Latawiec, Marek Mądzik

Radom 2008

cena: 35zł

 

Radom w czasach Jagiellonów
1386-1572

red. Dariusz Kupisz

Radom 2009

cena: 28zł

 

Sędziowie sądów powszechnych regionu radomskiego w latach 1917-1945

Noty biograficzne

red. Sebastian Piątkowski

Radom 2008

cena: 20zł

 

 

Wojsko w Radomiu

 

Od średniowiecza po czasy współczesne.

pod red. Dariusza Kupisza

Radom 2008

cena: 35zł 

 

 

Ostatni niepokorny

 

Jan Wolski 1888 – 1975

Adam Benon Duszyk

Kraków – Radom 2008

cena: 28zł 

 

Społeczność żydowska Radomia w I połowie XX wieku

Kultura – Zagłada – Rozproszenie

red. Zbigniew Wieczorek

Radom 2008

cena: 25zł

 

Między ideą a polityką

 

Ruch spółdzielczy centralnych ziem polskich w XX wieku

red. Adam B. Duszyk

Radom 2007

cena: 20zł 

 

 

Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku

 

Struktura – administracja – gospodarka

red. Adam B. Duszyk i Krzysztof Latawiec

Radom 2007

cena: 30zł 

 

Dziedzictwo rewolucji 1905-1907

 

red. Anna Zarnowska, Arkadiusz Kołodziejczyk, Andrzej Stawarz i Piotr Tusiński

Warszawa – Radom 2007

cena: 40zł 

 

 

Ważna obecność

 

Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII-XIX wieku

red. Artur Górak i Krzysztof Latawiec

Radzyń Podlaski – Radom 2006

cena: 38zł

 

 

Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku

 

Ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo

red. Sebastian Piątkowski i Krzysztof Skupieński

Radom 2006

cena: 25zł

 

 

Twórcy polskich podręczników anatomii człowieka i ich dzieła (XVIII-XIX wiek)

 

red. Jerzy Reymond

Radom 2006

cena: 16zł

 

 

Życie codzienne w PRL (1956-1989)

 

red. Grzegorz Miernik i Sebastian Piątkowski

Radom – Starachowice 2006

cena: 20zł

 

Robotnicy przemysłowi w realiach PRL

 

red. Grzegorz Miernik i Sebastian Piątkowski

Radom-Starachowice 2005

cena: 20zł

 

 

W służbie Bogu i społeczeństwu

 

Zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku

red. Dariusz Kupisz

Radom 2004

cena: 19zł

 

 

Legionista i Piłsudczyk

 

Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka 1905-1939

red. Michał Tadeusz Brzęk-Osiński

Warszawa 2003

cena: 30zł

 

Regesty z Metryki Koronnej do dziejów powiatów opoczyńskiego, radomskiego, stężyckiego z lat 1574-1795

Część I: lata 1574-1695

red. Zdzisław Pietrzyk

Radom 2001

cena: 27zł

Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)

 

red. Jolanta Dzieniakowska

Radom 1995

cena: 12zł

 

Radom w półwieczu 1960-2010

Rozwój przestrzenny

elzbieta_maj_radom_w_polwieczu_1960-2010

red. Elżbieta Maj

Radom 2012

cena: 80 zł

 

Grunwald 1410 – Historia i tradycja

grunwald_1410_red_tusinski

red. Piotr A. Tusiński

Zakrzew 2010

cena: 28 zł

 

Twierdza Radom

twierdza_radom_marcin_kepa

Marcin Kępa

Radom 2013

cena: 25 zł

 

Kształcenie nauczycieli języków obcych

ksztalcenie_nauczycieli_jezykow_obcych_rtn

Pod redakcją Ewy Turkowskiej

Radom 2013

cena: 25 zł

 

Jak mało… Ks. Józef Gacki (1805-1876) zarys biografii

jak_malo_wojciech_pestka

Wojciech Pestka

Radom 2012

cena: 20 zł

 

Droga wiodła na Ural…

Akcja represyjna sowieckiego kontrwywiadu wojskowego wobec pracowników radomskich instytucji wymiaru sprawiedliwości w 1945 roku

droga_wiodla_na_ural_piatkowski

Sebastian Piątkowski

Radom 2014

cena: 20 zł

 

Postępowania prowadzone przez Prezesa UTK w sprawach z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego

Mateusz Mąkosa

Radom 2014

Pobierz plik (PDF 800 KB) >>

 

Sądownictwo administracyjne w Polsce po 1939 roku

Geneza – Ustrój – Funcjonowanie

Mateusz Mąkosa

Radom 2014

Pobierz plik (PDF 960 KB) >>