lipiec 7, 2020

II wojna światowa

2021

Walki Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w rejonie Szałasu 1-4 kwietnia 1940 r. / Bartosz Kozak
Świętokrzyskie, nr 27 (31), 2021, s. 32-51

Jak Niemcy w okupowanej Polsce uczyli Polaków „etyki pracy” / Jan Dąbrowski
Świętokrzyskie, nr 27 (31), 2021, s. 115-118

(2020)

2019

Ocalić od zapomnienia. Kielecczyzna 1939–1945 / Tomasz Trepka, Michał Zawisza
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, 80 s.

Dwie narracje. Tematyka policji granatowej na łamach niemieckiej prasy polskojęzycznej i polskiej prasy
konspiracyjnej Generalnego Gubernatorstwa / Sebastian Piątkowski
w: Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 / red. Tomasz Domański i Edyta Majcher-Ociesa, Instytut Pamięci Narodowej, Kielce–Warszawa 2019, 296 s., s. 237-262

Zbrodnia katyńska i jej konteksty w publicystyce polskojęzycznych dzienników niemieckich Generalnego Gubernatorstwa z lat 1943–1945 / Sebastian Piątkowski
w: Polska pod okupacją 1939–1945, tom 3
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, 376 s, s. 15-43

Śladami majora Henryka Dobrzańskiego Walka pod wsią Połągiew 5.10.1939 / Jacek Lombarski
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, 2019

Starachowice, 6 sierpnia 1943, Końskie, 5 czerwca 1944 / scenariusz Sławomir Zajączkowski, rysunki Krzysztof Wyrzykowski, koncepcja serii, wkładka historyczna i konsultacja historyczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, 40 s.

Dziennik „Staszka”. Zapiski st. strz. z cenz. Stanisława Wolffa, żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” (15 czerwca – 11 października 1943 r.) / wstęp i opracowanie Marek Jedynak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce–Warszawa 2019

2018

Z dziedzictwem w przyszłość. 200 lat Diecezji Sandomierskiej / Renata Pomerańska
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 320 s.

Przewodnik po dziejach diecezji sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzisiejszej Diecezji Sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań / ks. Bartłomiej Krzos
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 432 s.

Diecezja sandomierska 1818-2018 : tradycje historyczne / Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2018, 159 s.

Skarżysko-Kamienna. Losy miasta i jego mieszkańców w latach wojny i okupacji (1939–1945) / Sebastian Piątkowski
Skarżysko-Kamienna 2018, 160 s.

Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939–1945) / Sebastian Piątkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2018, 776 s.

Znaczenie pracy dla kobiet żydowskich w Radomiu / Idit Gil (The Open University of Israel)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 67-94

Samuel Józef Diament (8 II 1894–12 VIII 1942). Przewodniczący Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego / Sebastian Piątkowski (IPN Lublin)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 141-156

Doktor Tochterman. Życie radomskiego lekarza, żołnierza wrześniowego i społecznika na tle epoki / Krzysztof Batycki
Delegatura Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, 2018, 189 s.

28 Dywizja Piechoty / Adam Kurus, Daniel Zawadka
seria: Wielka księga piechoty, tom 28, Edipresse, Hobby Media, Warszawa 2018
Errata do części dotyczącej 72 Pułku Piechoty / Andrzej Chałubiński

2017

Prywatna akcja dobroczynna ziemiaństwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 [dystrykt radomski] / Jerzy Gapys (Kielce)
Almanach Historyczny, XIX, 2017, 160-181

Prawda o trybach propagandy. Okupacyjne losy regionu świętokrzyskiego w publicystyce „Biuletynu Informacyjnego” Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (1940-1945) / Sebastian Piątkowski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VI, 2017

Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940-1945 / Monika Napora
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2017, 295 s.

Śladami majora Henryka Dobrzańskiego po Ziemi Kozienickiej / Jacek Lombarski
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, 2017

Skarżyscy męczennicy. Losy klasztoru i wspólnoty oo. franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej w latach 1937-1940 / Krzysztof Zemeła
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PiS, Klasztor OO. Franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej, 2017, 160 s.

Błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski (1882-1941) / Mariusz Klocek
Studia Sandomierskie, XXIV, 2017, 17-34

Antoni Heda „Szary” – honorowy obywatel Stąporkowa / Witold Kabała
Almanach Świętokrzyski, tom II. Stąporków i okolice. Z historią industrialną w tle. Dzieje i czasy współczesne, s. 401-408

2016

Wołyń, Katyń, Ural… Represje sowieckie wobec obywateli polskich w latach 1939-1947 w świetle akt spraw sądowych „o uznanie za zmarłego” z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu / Sebastian Piątkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 75-108

Zasłużeni dla harcerstwa 1916-1949, Skarżysko-Kamienna. Słownik biograficzny, t. 1 / red. Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła
Skarżysko-Kamienna 2016, 160 s.

Władysław Wasilewski „Oset”, „Odrowąż” (1921-1943) / Marek Jedynak
IPN, Kielce 2016, 103 s.

2015

Przysucha w okresie II Wojny Światowej / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Radom : Muzeum Wsi Radomskiej, copyright 2015. — 72 strony : ilustracje ; 22 cm.

Dzieje Sienna 1389–2012, T. I. 1389–1945 / S. J. Pastuszka
Sienno–Kielce–Warszawa 2015, ss. 446

Zbrodnie niemieckie w powiecie radomskim w latach 1939-1945. Kalendarium represji wobec ludności polskiej / Sebastian Piątkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 191-242

„Z wnętrza bożnicy dochodził okropny krzyk…”. Masowy mord żołnierzy Wehrmachtu na Żydach w Lipsku nad Wisłą 8 września 1939 roku / Sebastian Piątkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 77-88

2014

Wrześniowe zapiski / Bronisława Król, red. Krzysztof Zemeła
Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 48

Represje niemieckie na wsi Generalnego Gubernatorstwa na przykładzie Kielecczyzny / Tomasz Domański
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” / wstęp, wybór i opracowanie Marek Jedynak
Wydawnictwo Barbara i Instytut Pamięci Narodowej, Kielce–Kraków 2014, 427 s.

Vergeltungswaffe w Puszczy Świętokrzyskiej 5. Dionizy Krawczyński – Zbigniew Kruszelnicki ps. Wilk / Bartosz Kozak
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Zbrodnie funkcjonariuszy straży fabrycznej zakładów HASAG w Skarżysku-Kamiennej w świetle akt procesowych SS-Scharführera Kurta Schumanna / Sebastian Piątkowski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 65-81

Pomoc więźniom HASAG-u. Listy do Zofii i Feliksa Przypkowskich od osób przebywających w obozie pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej / Katarzyna Krzystanek
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 153-166

Wykaz zatrudnianych w firmie HASAG w Skarżysku-Kamiennej w latach 1940–1943 zachowany w Izbie Tradycji MESKO / Beata Czajkowska
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 129-152

Egzekucja w kopalni żwiru „Karier”w Skarżysku Kościelnym na podstawie dokumentów i wspomnień / Arkadiusz Bogucki, Józef Tomasz Nowak
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 167-180

Dzieje Sienna 1389–2012. Album / S. J. Pastuszka, R. Turkowski
Sienno–Kielce 2014, ss. 443+4

Spółdzielczość Skarżyska-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym i latach okupacji niemieckiej (1918-1945) / Sebastian Piątkowski
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Jadwiga i Konstanty Bobowscy / Józef Rell
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Chór Hariana / Jerzy Krauze
PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 40

2013

Wokół syntezy dziejów Kielecczyzny w okresie II wojny światowej / Wojciech Wrzesiński
w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz / red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 229-236

Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945) / Sebastian Piątkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin–Radom 2013, 336 s.

Armia Czerwona na Kielecczyźnie (1944-1946) / Michał Zawisza
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 119-144

Dzieje Zwolenia / Cezary Imański
Muzeum Regionalne w Zwoleniu, 2013

Materiały do historii Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomiu w początkach okupacji niemieckiej (1939-1941) / Sebastian Piatkowski, Diana Stańczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 349-376

Prawnik w służbie systemu. O drodze życiowej dowódcy SS i policji dystryktu radomskiego gen. Herberta Böttchera / Sebastian Piątkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 229-253

Varsovie, Treblinka, Majdanek, Skarzysko, Czestochowa / Michel Pachter
Collection Témoignages de la Shoah, Le Manuscrit, 2013

Barak: przywrócona pamięć / Jerzy R. Prochwicz
Szydłowiec 2013

2012

Stan badań nad historią Skarżyska-Kamiennej w latach wojny i okupacji (1939–1945) / Sebastian Piątkowski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 51-63

Akta organizacji konspiracyjnej Polska Niepodległa z lat 1940-1944 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Sebastian Piątkowski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, I, 2012, 251-260

2011

Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945 / Tomasz Domański, Andrzej Jankowski
Instytut Pamięci Narodowej, Kielce 2011, 422 s. + mapy

Odnalezione archiwum AK. Przyczynek do historii Referatu Lotniczego Komendy Okręgu AK Radom–Kielce / Sławomir Snopek
Znad Kamiennej, Tom IV, 2011

Kwestionariusz władz Skarżyska-Kamiennej w sprawie wydarzeń o znaczeniu historycznym w latach 1939-1945 / Sebastian Piątkowski (oprac.)
Znad Kamiennej, Tom IV, 2011

Hasag – historia obozu pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej / Krzysztof Gibaszewski
Skarżysko-Kamienna 2011

Wacław Cegiełka (1887-1966). Burmistrz Skarżyska-Kamiennej z lat okupacji niemieckiej / Sebastian Piątkowski
Znad Kamiennej, Tom IV, 2011

Dora Zaidenweber, Wspomnienia z Radomia / tł. i oprac. Jakub Mitek
Biuletyn Kwartalny RTN, XLV, 1-2, 2011, 59-68

Józef Stiller, Kielich goryczy. Dzieje urlopu: wspomnienia / oprac. Iwona Grześkiewicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XLV, 1-2, 2011, 31-58

Jakub-Lejb Zyskind, Wspomnienia / oprac. Zbigniew Wieczorek
Biuletyn Kwartalny RTN, XLV, 1-2, 2011, 69-108

Waldemar Nowakowski, Kwartet Beethovena: wspomnienia / oprac. Marcin Kępa, Biuletyn Kwartalny RTN, XLV, 1-2, 2011, 9-30

2010

Między obowiązkiem a kolaboracją. Policja „granatowa” w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945 / Sebastian Piątkowski
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Zbrodnia katyńska i represje sowieckie wobec Polaków z regionu świętokrzyskiego w 1940 roku. Stan badań i postulaty / Marek Jończyk
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Antoni Heda „Szary” / Sebastian Piątkowski, Marcin Sołtysiak
Muzeum Historii Kielc, 2010, 100 s.

Związki Majora Hubala z Ziemią Radomską / Jacek Lombarski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

Przysucha i okolice w czasie II wojny światowej. Rys historyczny, cz. III / Marcin Maroszek
Ziemia Odrowążów, 5, 2010, 23-24

Przysucha i okolice w czasie II wojny światowej. Rys historyczny, cz. II / Marcin Maroszek
Ziemia Odrowążów, 4, 2010, 28-30

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

„Kartka z pamiętnika” [bitwa pod Ciechostowicami] / Witold Hanusz „Vir”
Ziemia Odrowążów, 5, 2010, 17-18

Tajemnice mirzeckiego lasu [bitwa pod Iłżą] / Katarzyna Kramarska, Natalia Zdroik
Świętokrzyskie, 1 (5), 2010, 65-70

Święci i błogosławieni kapłani na terenie diecezji sandomierskiej. Cz. 2 / Waldemar Gałązka
Powołanie, 2010, nr 60

2009

Polska ludność cywilna na Kielecczyźnie we wrześniu 1939 roku / Sebastian Piątkowski
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Niemieckie założenia operacyjne „FALL WEISS” oraz ich wykonanie na Kielecczyźnie / Piotr Mikietyński
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Kampania wrześniowa na terenie województwa kieleckiego / Stanisław Meducki
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Próba zatrzymania Wehrmachtu na linii Wisły – bitwa pod Iłżą, 8-9 września 1939r. / Małgorzata Piastowicz
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Wojskowe znaki tożsamości jako źródło informacji personalnych na podstawie znalezisk z terenu pobojowiska Wojny Obronnej 1939r. w rejonie Lasów Iłżeckich / Dariusz Kaszuba
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Kronika Orła Białego / red. Tadeusz Sikora, Albert Gajewski
Muzeum im. Orła Białego, Skarżysko-Kamienna 2009
224 s. : il.; 24 cm.

Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945 / Sebastian Piątkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2009, 211 s.

Zapomniane ofiary. O przestępcach kryminalnych i ich losach w Radomskiem w pierwszym roku okupacji hitlerowskiej / Sebastian Piątkowski
w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku / red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

Egzekucje publiczne w Radomiu w 1942 roku / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 2, 2009

Tajne Nauczanie w Radomiu 1939-1945 / Władysław Macherzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-2/41-42/2009

Rozbicie więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. / Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Marcin Sołtysiak
Instytut Pamięci Narodowej, Kielce 2009, 24 s.

Przysucha i okolice w czasie II wojny światowej. Rys historyczny, cz. I / Marcin Maroszek
Ziemia Odrowążów, 3, 2009, 32-34

Kielce w latach 1940-1944. Miasto i jego mieszkańcy w publicystyce gadzinowego „Dziennika Radomskiego” / Sebastian Piątkowski
Studia Muzealno-Historyczne, I, 2009, s. 141-158

Biskup Jan Lorek (1886–1967). Życie i dzieło / red. ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

Bł. Antoni Rewera wzorem kapłana
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

O­ Polskę­ biało­-czerwoną.­ Ksiądz­ Stanisław­ Domański­ ps.­„Cezary”­(1914−1946) / G. Sado
Kielce 2009

2008

Pomoc społeczna i działalność charytatywna w gettach dystryktu radomskiego (1939-1942) / Sebastian Piątkowski
w: Dobroczynność na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku (t. I) / red. Marek Przeniosło
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

„Caritas” w diecezji sandomierskiej (1932-1950) / Ewa Dyk
Studia Sandomierskie, Tom 15, Numer 2/3 (2008), s. 5-116

Szare Szeregi w Radomskiem / Jan Franecki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/37/2008

W Borze Kunowskim
w: Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej w latach 1939-1945 : wspomnienia, pamiętniki i relacje / oprac. red. Stanisław Durlej, Janusz Gmitruk
Kielce–Warszawa 2008, s. 320-322

Działalność koncernu HASAG w Skarżysku-Kamiennej w latach II wojny światowej / Jacek Wijaczka
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Z dziejów Radomskiego Getta / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

2007

Wspomnienia z Wieniawy 1940-1945. Wielkopolanin w Radomskiem, opracował Stanisław Zieliński. Nikodem Kowalski
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 147-178

Śledztwo, które przyniosło śmierć : tajemnica śmierci Stanisława Egiejmana – II / Arkadiusz Kutkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2007, nr 6, s. 6-9, il.

Tajemnica śmierci S. Egiejmana – I / Arkadiusz Kutkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2007, nr 5, s. 9-12, il.

Portret partyzanta [Jan Sońta „Ośka”] / Tadeusz Zimecki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

Naoczny świadek [zacieranie śladów masowych mordów w Jedlni] / Jerzy Jelonkiewicz
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/34/2007

2006

Urząd Gubernatora Dystryktu Radomskiego 1939-1945 / Helena Kisiel
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 153-163

W hołdzie bohaterom (4). Zapomniana bohaterka Teresa Grodzińska / Przemysław Bednarczyk
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

Śmierć za „VISY” / Mirosław Mazurkiewicz
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

Życie muzyczne Radomia (6) [II WŚ] / Aleksander Sawicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

2005

Stan badań nad regionem świętokrzyskim w czasach II wojny światowej / Stanisław Meducki
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004) s. 21-37

Działalność społeczna duchowieństwa diecezjalnego w środowisku wiejskim w strukturach polskiego komitetu opiekuńczego w Radomiu w latach 1939-1945 / Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 6 (2005), s. 131-150

Ocalić od zapomnienia (12) [Wkroczenie Armii Czerwonej do Radomia] / Barbara Bogucka-Bielińska
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

2004

Sytuacja ekonomiczna wielkiej własności ziemskiej w rolnictwie w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945 / Jerzy Gapys
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Polski Komitet Opiekuńczy Radom – Powiat w 1943 roku / Przemysław Zieliński
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 283-308

2003

Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego) / Jerzy Gapys
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2003, 404 s., format B5

Młodość w czasie Zagłady [obozy Siczki, Kruszyna, Pionki] / Abram Lancman
Rytm, Warszawa 2002, 21 cm, 343

2002

Polityczne koncepcje ziemiaństwa i jego stosunek do najistotniejszych wydarzeń społeczno-politycznych na przykładzie dystryktu radomskiego w latach 1939-1945 / Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 261-282

2001

Akta z okresu okupacji hitlerowskiej w archiwach państwowych województwa świętokrzyskiego / R. Guldon, Ł. Guldon
Almanach Historyczny, III, 2001, s. 203-216

Życie codzienne ziemiaństwa w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945. Wybrane problemy / Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 129-160

Czas okupacji (1937-1952) / Czesław Madajczyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 9-18

Polityka władz niemieckich w okresie zarządu Wehrmachtu (wrzesień – listopad 1939 r.) / Zygmunt Mańkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 19

Tworzenie administracji okupacyjnej w dystrykcie radomskim / Stanisław Meducki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 30-53

Początki dobrowolnej opieki społecznej w dystrykcie radomskim (1939-1941) / Marcin Kwiecień
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 54-72

Z badań nad genezą i przebiegiem Akcji AB – Ausserordentliche Befriedungsaktion w dystrykcie radomskim (listopad 1939-lipiec 1940 r.) / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 73-91

Tajna oświata w dystrykcie radomskim w początkach okupacji niemieckiej / Stanisław Ośko
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 92-100

Przyczynki do biografii nauczycieli Szkoły Powszechnej w Janowcu w latach 1918-1945 / Sebastian Piątkowski
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 71-79

Policja polska tzw. granatowa w Radomiu i powiece radomskim (1939-1945) / Sebastian Piątkowski
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 107-128

Grabież dzwonów kościelnych w Radomiu w okresie okupacji niemieckiej / Józef Szymański
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 101-106

2000

Z kraju tego… czyli opowieść o Zofii Romanowiczowej / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 11-12, s. 13-21, il.

(…)

1996

Księża wysiedleni w latach 1939-1945 przebywający na terenie diecezji sandomierskiej / Walenty Wójcik
Studia Sandomierskie, Tom 6 (1990/1996), s. 567-576

(…)

1977

Uzupełnienie do „Katalogu prasy konspiracyjnej ziemi kieleckiej w latach 1939-1945” / Mieczysław Adamczyk
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 10, 1977, s. 137-147