Grudzień 27, 2019

Działania

A jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże

Główne cele istnienia Towarzystwa to pobudzanie i prowadzenie badań naukowych regionu radomskiego, a następnie popularyzacja ich wyników. Trwałym świadectwem tych działań są wydawnictwa. Nakładem Towarzystwa ukazało się ogółem ćwierć tysiąca woluminów. Całość tego dorobku przedstawiamy w odrębnym dziale.

> Wydawnictwa

Obecnie Towarzystwo nie posiada własnych środków na prowadzenie badań, może jednak służyć wsparciem merytorycznym i organizacyjnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dobrym kontaktom z instytucjami nauki i kultury w Radomiu organizujemy konferencje naukowe i inne wydarzenia edukacyjne. Chętnie też udzielamy patronatu wartościowych przedsięwzięciom, co sprzyja ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne.

Kolejnym wyzwaniem jest dokumentacja zasobów wiedzy o regionie. Naszym celem jest posiadanie pełnej bibliografii publikacji naukowych z poszczególnych dziedzin wiedzy. Obecnie prowadzona jest bieżąca kwerenda w zakresie historii; podobnie – w ramach współpracy z RTN – kwerendę w zakresie geografii prowadzi Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wstępem do powyższych działań była inwentaryzacja wydanych dotychczas ogólnych bibliografii regionu, w tym szczegółowych bibliografii tematycznych bądź osobowych. Ich zestawienia zamieszczamy w odrębnym dziale.

> Bibliografia regionalna

W ramach działań dokumentacyjnych tworzymy też bazę stron internetowych gromadzących wiedzę o różnych wymiarach dziedzictwa regionu. Prócz niej zamierzamy udostępnić bazę adresową instytucji edukacyjnych i kulturalnych prowadzących działalność w tym zakresie.

Wszystkie powyższe działania prowadzą do kolejnego strategicznego celu, jakim jest upowszechnienie znajomości regionu, przede wszystkim wśród jego mieszkańców. Służyć temu będzie stworzenie programu edukacji regionalnej oraz odpowiedniego kompendium wiedzy. Zaczątkiem kompendium jest dział przedstawiający dzieje regionu w ujęciu terytorialnym, z wyjaśnieniem pojęcia regionu radomskiego.

> Region

Towarzystwo stara się czynnie uczestniczyć w publicznej debacie o perspektywach rozwoju regionu. Przede wszystkim domagamy się przywrócenia Radomiowi statusu miasta wojewódzkiego. Stworzyliśmy odrębną stronę internetową zawierającą obszerną merytoryczną argumentację w tej sprawie.

> Wojewódzki Radom

Wypowiadamy się również w zakresie urbanistyki i transportu. Jako kolejne pokolenie członków RTN zabiegamy o wprowadzenie w Radomiu tramwaju. Postrzegamy go nie tylko jako środek transportu, ale przede wszystkim narzędzie do wszechstronnej odnowy urbanistycznej.

> Tramwaj w Radomiu. Przesłanki. Nieporozumienia. Koncepcja

Działalność Towarzystwa w ostatnim okresie podsumowujemy w dziale:

> Dzieje RTN 2010-2019