grudzień 27, 2019

Działania

A jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże

Główne cele istnienia Towarzystwa to pobudzanie i prowadzenie badań naukowych regionu radomskiego, a następnie popularyzacja ich wyników. Trwałym tego świadectwem są wydawnictwa. Nakładem Towarzystwa ukazało się ogółem ćwierć tysiąca woluminów. Całość tego dorobku przedstawiamy w odrębnym dziale:

> Wydawnictwa

Obecnie Towarzystwo nie posiada własnych środków na prowadzenie badań, może jednak służyć wsparciem merytorycznym i organizacyjnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kontaktom z instytucjami nauki i kultury w Radomiu organizujemy konferencje naukowe i inne spotkania edukacyjne. Chętnie też udzielamy patronatu wartościowych przedsięwzięciom, co sprzyja ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne.

Kolejnym wyzwaniem jest dokumentacja zasobów wiedzy o regionie. Naszym celem jest posiadanie pełnej bibliografii publikacji naukowych z poszczególnych dziedzin wiedzy. Obecnie prowadzona jest bieżąca kwerenda w zakresie historii i archeologii; podobnie – w ramach współpracy z RTN – kwerendę w zakresie geografii prowadzi Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wstępem do powyższych działań była inwentaryzacja wydanych dotychczas ogólnych bibliografii regionu, w tym szczegółowych bibliografii tematycznych bądź osobowych. Ich zestawienia zamieszczamy w odrębnym dziale:

> Bibliografia regionalna

W ramach działań dokumentacyjnych w planie mamy stworzenie bazy stron internetowych gromadzących wiedzę o różnych wymiarach dziedzictwa regionu. Uzupełnią ją dane adresowe instytucji edukacyjnych i kulturalnych prowadzących działalność w tym zakresie.

Wszystkie powyższe działania prowadzą do kolejnego strategicznego celu, jakim jest upowszechnienie znajomości regionu, przede wszystkim wśród jego mieszkańców. Służyć temu będzie program edukacji regionalnej wraz z odpowiednim kompendium wiedzy. Zaczątkiem tegoż jest dział przedstawiający dzieje regionu w ujęciu terytorialnym oraz jego geografię fizyczną. Wyjaśniamy też złożoność pojęcia regionu radomskiego.

> Region

Towarzystwo stara się czynnie uczestniczyć w publicznej debacie o perspektywach rozwoju regionu. Przede wszystkim domagamy się przywrócenia Radomiowi statusu miasta wojewódzkiego. Stworzyliśmy odrębną stronę internetową zawierającą obszerną merytoryczną argumentację w tej sprawie:

> Wojewódzki Radom

Wypowiadamy się również w zakresie urbanistyki i transportu. Jako kolejne pokolenie członków RTN zabiegamy o wprowadzenie w Radomiu tramwaju. Postrzegamy go nie tylko jako środek transportu, ale przede wszystkim narzędzie do wszechstronnej odnowy urbanistycznej.

> Tramwaj w Radomiu. Przesłanki. Nieporozumienia. Koncepcja

Działalność Towarzystwa w ostatnim okresie podsumowujemy w dziale:

> Dzieje RTN 2010-2019

Wiadomości o bieżących przedsięwzięciach Towarzystwa, wartościowych wydawnictwach o regionie, ciekawych spotkaniach – również tych wydawanych czy organizowanych przez inne podmioty – zamieszczamy na naszym profilu fejsbukowym:

> www.facebook.com/RadomskieTowarzystwoNaukowe