21 listopada, 2019

Historia – inne

Grunwald 1410: historia i tradycja / red. Piotr A. Tusiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Zakrzów: Gminna Biblioteka Publiczna, 2010.
156 s.: il.; 25 cm.
> cena 40 zł.

Na straży ładu i bezpieczeństwa: formacje milicyjno-policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności: studia / red. Adam Duszyk, Krzysztof Latawiec.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009; 250 s.; 24 cm.
> cena 40 zł.

Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku: struktura, administracja, gospodarka / red. Adam B. Duszyk, Krzysztof Latawiec
Radomskie Towarzystwo Naukowe [i inni], 2007.
244 stron: il.; 24 cm
_

Historia medycyny

Powstanie i rozwój polskiej terminologii anatomicznej: analiza polskojęzycznych podręczników i słowników anatomicznych / Jerzy Reymond; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
335 s.: il.; 24 cm.
> cena 30 zł.

Twórcy polskich podręczników anatomii człowieka i ich dzieła (XVIII-XIX wiek) / Jerzy Reymond.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2006.
93, [1] s.: il.; 24 cm.
_

Historia urbanistyki

Radom w półwieczu 1960-2010: rozwój przestrzenny / Elżbieta Maj.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2012.
569, [1] s.: il.; 29 cm.
> cena 80 zł.

Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych: materiały II sympozjum miast kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu Dolnym, 23-24 września 1988 roku / red. Ryszard Szczygieł.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Kazimierz Dolny: Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego, 1990.
124, [2] s.: il.; 24 cm.

Dziedzictwo urządzeń trwałych w miastach / Stefan Witkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 6 z. 1-2, 1969.
145, s.: il., mapy; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wystawa: 1000 lat rozwoju przestrzennego m. Radomia
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Radomskie, Klub Miłośników Radomia, 1966.
8 s.; 21 cm.

Jan Kochanowski i renesans w Polsce

Rej – Kochanowski – Renesans: materiały sesji naukowej w Kielcach 16-17.IX.1988 / red. Wacław Urban, Maria Garbaczowa.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 25 z. 1-4, 1988.
152 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Poeta z Czarnolasu: w czterechsetną rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego zbiór rozpraw / red. Paulina Buchwald-Pelcowa, Jan Pacławski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1984.
165, [3] s.: il.; 24 cm.

Jan Kochanowski (1530-1586). 450 rocznica urodzin poety / red. Stanisław Żak.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1979, T. 16, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa
Errata do Biuletynu Kwartalnego, T. XVI, 1979, z. 4
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1980, T. 17, z. 1, s. 80
> Radomska Biblioteka Cyfrowa (ekran 47)

Numizmatyka

Monety, banknoty, medale Rosji i Związku Radzieckiego: II wystawa numizmatyczna: 20.XI-10.XII / oprac. Napoleon Kosiński.
Sekcja Numizmatyczna Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1967.
22, [2] s.: il.; 24 cm.

Wystawa numizmatyczna: monety i medale polskie i związek z Polską mające, 7-14 grudnia 1966: w sali klubowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej / oprac. Napoleon Kosiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Sekcja Numizmatyczna Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, 1966.
[12] k.: il.; 20 cm.