grudzień 30, 2019

Biblioteki w Radomiu

Księgozbiory o znaczeniu naukowym gromadzone są w Radomiu w bibliotekach prowadzonych zarówno przez instytucje naukowo-badawcze, jak i inne podmioty. Wszystkie te biblioteki udostępniają swoje zbiory na miejscu każdemu zainteresowanemu. Poniżej podajemy adresy najważniejszych placówek, począwszy od bibliotek posiadających katalogi dostępne w sieci.

Miejska Biblioteka Publiczna
> katalog
> spis czasopism regionalnych (15 I 2021 r.)
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Pedagogiczna
> katalog
> zestawienia bibliograficzne

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
> katalog
> baza bibliografii
> Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej
> Elektroniczny Punkt Informacji Patentowej

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
> katalogi

Biblioteka Akademii Handlowej Nauk Stosowanych
> katalog

Biblioteka Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska
> katalog

Biblioteki szkół średnich i podstawowych
> wspólny katalog

American Corner Library
> katalog

Główna Biblioteka Lekarska. Oddział Radom

Biblioteka Muzeum Jacka Malczewskiego

Archiwum Państwowe
> zasób
> wyszukiwarka