21 listopada, 2019

Historia sądownictwa

Sądownictwo Radomskie: zarys historii / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2017.
143, [1] s.: il.; 21 cm.
>

Sądownictwo administracyjne w Polsce do 1939 roku. Geneza – ustrój – funkcjonowanie / Mateusz Mąkosa
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014.
114 s.
> plik pdf

Droga wiodła na Ural…: akcja represyjna sowieckiego kontrwywiadu wojskowego wobec pracowników radomskich instytucji wymiaru sprawiedliwości w 1945 roku / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014. 80 s.: il.; 24 cm.
> cena 20 zł.

Sędziowie sądów powszechnych regionu radomskiego w latach 1917-1945: noty biograficzne / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
123, [1] s.; 24 cm.
> cena 20 zł.

Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku: ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo / red. S. Piątkowski, K. Skupieński.
Krajowa Rada Notarialna, Zakład Archiwistyki IH UMCS w Lublinie, Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2006. 192, [2] s.: il.; 24 cm.
> cena 24 zł.

Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku / red. S. Piątkowski, K. Skupieński.
Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe; Lublin: Zakład Archiwistyki IH UMCS, 2004.
199 s.; 24 cm.