Listopad 21, 2019

Historia sądownictwa

Sądownictwo Radomskie: zarys historii / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2017.
143, [1] s.: il.; 21 cm.

Sądownictwo administracyjne w Polsce do 1939 roku. Geneza – ustrój – funkcjonowanie / Mateusz Mąkosa
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014.
114 s.
> plik pdf

Droga wiodła na Ural…: akcja represyjna sowieckiego kontrwywiadu wojskowego wobec pracowników radomskich instytucji wymiaru sprawiedliwości w 1945 roku / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014.
80 s.: il.; 24 cm.

Sędziowie sądów powszechnych regionu radomskiego w latach 1917-1945: noty biograficzne / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
123, [1] s.; 24 cm.

Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku: ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo / red. Sebastian Piątkowski, Krzysztof Skupieński.
Krajowa Rada Notarialna, Zakład Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2006.
192, [2] s.: il.; 24 cm.
Materiały z konferencji „Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo”, która odbyła się 7 grudnia 2006 r. w Radomiu.

Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku / red. Sebastian Piątkowski, Krzysztof Skupieński.
Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Radomskie Towarzystwo Naukowe; Lublin: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
199 s.; 24 cm.