24 czerwca, 2013

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego ukazywał się w latach 1964-2011. Ogółem wydano 97 zeszytów w 93 woluminach, w podziale na 45 tomów czyli roczników. W początkowym okresie przeważały zeszyty zawierające zbiory artykułów na różne tematy. Z czasem częściej pojawiały zeszyty jednotematyczne, również jako pozycja zwarta jednego autora (te przedstawiamy również wśród książek w dziale „Regionalia”).

Przez cały okres w Biuletynie dominuje tematyka regionalna, przede wszystkim szeroko pojęta historyczna. Obecnie do tej kategorii należy zaliczyć również opracowania zagadnień społeczno-gospodarczych współczesnych, którym poświęcono część zeszytów w latach 60. i 70. W tym okresie zdarzają się również zeszyty tematyczne dotyczące przyrody regionu.

Poniżej przedstawiamy wszystkie zeszyty Biuletynu Kwartalnego w układzie chronologicznym wstecz, w podziale na dwa okresy: 2011-1983 i 1982-1964. Dla okresu od roku 1983 zamieszczamy zbiorczy spis treści. Dla okresu przed rokiem 1982 dostępna jest bibliografia zawartości czasopisma układzie tematycznym. Większość zeszytów Biuletynu dostępna jest w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej: podajemy bezpośrednie odnośniki. Przy pozycjach dostępnych w sprzedaży podajemy cenę.

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 2011-1983

> Spis treści Biuletynu Kwartalnego RTN 1983-2011

 

rtn_biuletyn_tom_xlv_sladŚlad czyli społeczność żydowska Radomia w XX w. Materiały źródłowe a współczesność

red. Iwona Grześkiewicz, Marcin Kępa, Jakub Mitek, Zbigniew Wieczorek
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. XLV, z. 1-2, Radom 2011
_

rtn_biuletyn_tom_xliv_zesz_1_4Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych

red. Małgorzata Cieślak-Kopyt, Katarzyna Solarska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. XLIV, z. 1-4, Radom 2010
_

Życie codzienne w międzywojennym Radomiu

red. Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2009, T. XLIII, z. 4, Radom 2009
cena: 35 zł

Historia radomskiej kooperacji 1869-1939

Adam Duszyk, Edward Kołodziej
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2009, T. XLIII, z. 3, Radom 2009
> cena 20 zł.

Egzekucje publiczne w Radomiu w 1942 roku

Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2009, T. XLIII, z. 2, Radom 2009
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Cechy rzemieślnicze miasta Radomia w latach 1816-1914

Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2009, T. XLIII, z. 1, Radom 2009
> cena 20 zł.

Radomskie szkolnictwo powszechne w latach 1918-1939

Adam Jerzy Grosicki
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2008, T. XLII, z. 1-4, Radom 2008
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Radom i region w Centralnym Okręgu Przemysłowym

red. A. Duszyk
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2007, T. XLI, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Urzędy administracji rządowej w Radomiu od XVI do XX wieku

red. Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2006, T. XL, z. 1-4, Radom 2006
cena: 19 zł

Architektura i urbanistyka Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

red. A. Duszyk
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2004, T. XXXIX, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Konfederacja radomska 1767-1768 roku

Barbara Madejska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2003, T. XXXVIII, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Fabryka Broni w Radomiu 1922-1939

Wojciech Nalberski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2003, T. XXXVIII, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku. Wieś–dwór–plebania w kręgu wzajemnych oddziaływań

red. Kazimierz Jaroszek
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2002, T. XXXVII, z. 1-4, Radom 2002
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Początki okupacji niemieckiej w dystrykcie radomskim (IX.1939-VI.1941)

red. H. Kisiel
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2001, T. XXXVI, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Historia społeczna i gospodarcza XVI-XX wieku

red. S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2000, T. XXXV, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku. Gospodarka i społeczeństwo

red. K. Jaroszek, A. Szymanek
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2000, T. XXXV, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Lata wojny i okupacji (1939-1945)

red. S. Piątkowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1999, T. XXXIV, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

80. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

red. G. Łuszkiewicz-Dzierżawska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1999, T. XXXIV, z. 2
cena: 20 zł.

Polacy i Żydzi na centralnych ziemiach polskich. Współistnienie – integracja – konflikty

red. S. Piątkowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1999, T. XXXIV, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Kościół katolicki w regionie radomskim (XV-XX w.)

red. S. Piątkowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1998, T. XXXIII, z. 2-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Żydzi dystryktu radomskiego w okresie II wojny światowej

red. H. Kisiel
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1998, T. XXXIII, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Mała Ojczyzna – ludzie i ich wkład w kształtowanie wizerunku mojego miasta (regionu). Raport o stanie kultury wsi województwa radomskiego

red. Z. Gawroński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1997, T. XXXII, z. 4 (wydany w jednym woluminie z zeszytem 3)
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Rodzina a procesy przemian społecznych. Wyzwania i zagrożenia

red. M. Gagacka
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1997, T. XXXII, z. 3 (wydany w jednym woluminie z zeszytem 4)
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Z dziejów Radomia i regionu radomskiego w XVIII i XIX wieku

red. S. Piątkowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1997, T. XXXII, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

 

(Radom w badaniach profesora Kalinowskiego; 50. rocznica referendum 1946 r.; 20. rocznica Radomskiego Czerwca 1976 r.; i in.), red. S. Piątkowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1996, T. XXXI, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(50. rocznica Powstania Warszawskiego; 200. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej; i in.), red. H. Kisiel
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1995, T. XXX, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

130. rocznica Powstania Styczniowego, red. H. Kisiel
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1992, T. XXIX, z. 3-4 (wydany w jednym woluminie z zeszytem 1-2)
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Kultura w Radomskiem, red. H. Kisiel, A. Krzemiński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1992, T. XXIX, z. 1-2 (wydany w jednym woluminie z zeszytem 3-4)
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992, red. G. Łuszkiewicz
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1991, T. XXVIII, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Adam Penkalla, Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach 1815-1862
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1991, T. XXVIII, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wrzesień ’39 (i in.), red. J. Franecki, S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1990, T. XXVII, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Czerwiec ’76, red. W. Rakowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1990, T. XXVII, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

25 lat RTN w służbie regionu, red. S. Ośko, Z. Czempińska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. XXVI, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1985-1987, red. W. Rakowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. XXVI, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Rej – Kochanowski – renesans. Materiały sesji naukowej w Kielcach 16-17.IX.1988, red. W. Urban, M. Garbaczowa
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1988, T. XXV, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

W setną rocznicę śmierci Oskara Kolberga 1890-1990. Studia i Materiały, red. W. Lotko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1987, T. XXIV, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Włodzimierz Sedlak – 50 lat pracy naukowej i dydaktycznej, red. S. Cieśliński, S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1986, T. XXIII, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905), red. A. W. Lipiński, W. Lotko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1986, T. XXIII, z. 2
> cena 20 zł.

50. rocznica Kongresu Radomskiego Polskiej Partii Socjalistycznej, red. G. Łuszkiewicz, P. Tusiński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1986, T. XXIII, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

XV lat Oddziału Kieleckiego Pracowni Konserwacji Zabytków, red. A. Deneka, J. Kapusta, A. Penkalla
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1985, T. XXII, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

red. J. Franecki, S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1985, T. XXII, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Dokumenty miasta Radomia z lat 1444 do 1611, red. H. Nurowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1984, T. XXI, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(Jan Kochanowski), red. J. Pacławski, W. Urban
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1984, T. XXI, z. 3
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

red. S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1984, T. XXI, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Województwo radomskie 1975-1978. Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i kulturalne, red. S. Witkowski, S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1983, T. XX, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Jan Kochanowski i jego ziemia rodzinna, red. H. Nurowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1983, T. XX, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1982-1964

Bibliografia zawartości Biuletynu Kwartalnego RTN 1964-1982
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1982, T. XIX, z. 3-4, s. 87-117
> Radomska Biblioteka Cyfrowa (od ekranu 45)

 

1963-1983. XX-lecie RTN, red. S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1982, T. XIX, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

100-lecie ruchu robotniczego na Ziemi Radomskiej, red. H. Kisiel
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1982, T. XIX, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(550-lecie szpitalnictwa w Radomiu), red. W. Hański, H. Kisiel
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1982, T. XIX, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Włodzimierza Sedlaka, red. S. Cieśliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1981, T. XVIII, z. 2-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

red. S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1981, T. XVIII, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(Powstanie Listopadowe), red. J. Franecki
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1980, T. XVII, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(przyroda regionu), red. Z. Czempińska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1980, T. XVII, z. 3
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Helena Kisiel, Publiczne zakłady opieki zdrowotnej i społecznej w Radomiu 1815-1914
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1980, T. XVII, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

red. S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1980, T. XVII, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Jan Kochanowski (1530-1586). 450 rocznica urodzin poety, red. S. Żak
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1979, T. XVI, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa
Errata do Biuletynu Kwartalnego, T. XVI, 1979, z. 4
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1980, T. XVII, z. 1, s. 80
> Radomska Biblioteka Cyfrowa (ekran 47)

Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, red. J. Szymański, S. Witkowski
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1979, T. XVI, z. 3
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

35 lat PRL (województwo radomskie), red. W. Janik, S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1979, T. XVI, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Radomskie Towarzystwo Naukowe 1963-1978, red. S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1978, T. XV, z. 2-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(Ziemia Radomska w przededniu niepodległości Polski), red. J. Franecki
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1978, T. XV, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Zagadnienia gospodarki żywnościowej w województwie radomskim
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1977, T. XIV, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(przyroda regionu), red. Z. Czempińska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1977, T. XIV, z. 3
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Drukarstwo i księgarstwo Radomia w latach 1811-1865, red. S. Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1977, T. XIV, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Zygmunt Wilczyński, Wodociągi i kanalizacja miasta Radomia 1927-1977
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1977, T. XIV, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

red. S. Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1976, T. XIII, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(socjologia pracy), red. S. Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1976, T. XIII, z. 3
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Powiat radomski, red. S. Witkowski, S. Ośko, J. Boniecki
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1976, T. XIII, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1975, T. XII, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1975, T. XII, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Jan Boniecki, Rewolucja 1905-1907 roku w Radomiu
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1974, T. XI, zeszyt dodatkowy
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(ochrona środowiska w regionie)
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1974, T. XI, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(Radom w 30-leciu PRL)
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1974, T. XI, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(młodzież Radomia za zaborów i okupacji)
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1973, T. X, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(ochrona środowiska i przyroda)
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1973, T. X, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1972, T. IX, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1972, T. IX, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1971, T. VIII, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

red. B. Zwolanowska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1970, T. VII, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

red. B. Zwolanowska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1970, T. VII, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1969, T. VI, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1969, T. VI, z. 3
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Stefan Witkowski, Dziedzictwo urządzeń trwałych w miastach
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1969, T. VI, z. 1/2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1968, T. V, z. 3/4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1968, T. V, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(szpitalnictwo w Radomiu)
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1968, T. V, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Jan Jagusiak, Migracje w procesach urbanizacji Radomia
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 3
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Bożenna Wyrozumska, Dokumenty miasta Radomia z lat 1355-1450
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, T. III, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(osiągnięcia milenijne województwa i miasta)
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, T. III, z. 3
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, T. III, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(archeologia regionu)
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, T. III, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1965, T. II, z. 3/4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1965, T. II, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

(badania regionalne)
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1965, T. II, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1964, T. I, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa