24 czerwca, 2013

Księgi metrykalne

Radom jest jedynym miastem w Polsce (2019), dla którego opracowano i wydano pełny zbiór zachowanych metryk kościelnych z okresu staropolskiego. Wydawany przez RTN w latach 2001-2014 zbiór obejmuje metryki chrztów, ślubów i zgonów dla obu parafii radomskich, to jest św. Wacława i św. Jana Chrzciciela – odpowiednio w Starym i Nowym Radomiu, które były wówczas odrębnymi miastami. Najstarsze zachowane metryki pochodzą z roku 1591 dla fary noworadomskiej i z roku 1636 dla fary staroradomskiej. Końcową datą opracowania jest rok 1795.

Wydane tomy przedstawiamy według serii metryk chrztów, ślubów i zgonów, a w obrębie serii chronologicznie według datowania metryk (odmienna numeracja tomów wynika z kolejności ich wydawania):

Seria A. Metryki chrztów:
– kościół św. Wacława 1636-1795
– kościół św. Jana Chrzciciela 1597-1795

Seria B. Metryki ślubów:
– kościół św. Wacława 1655-1795
– kościół św. Jana Chrzciciela 1591-1795

Seria C. Metryki zmarłych:
– kościół św. Wacława 1768-1795
– kościół św. Jana Chrzciciela 1748-1795

 

Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795

 

Seria A. Metryki chrztów

T.4, Kościół św. Wacława 1636-1696 / oprac. Jan Orzechowski; red. Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2002.
143 s.; 24 cm.

T.5, Kościół św. Wacława 1697-1712 / oprac. Jan Orzechowski; red. Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
167 s.; 24 cm.

T. 11, Kościół św. Wacława 1713-1744 / oprac. i red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014.
236, [3] s.; 24 cm.

T. 12, Kościół św. Wacława 1745-1783 / oprac. Magdalena Marcinkowska, Dariusz Kupisz; red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2013.
259 s.; 24 cm.

T. 13, Kościół św. Wacława 1784-1795 / oprac. i red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014.
202, [1] s.; 24 cm.

T.1, Kościół św. Jana Chrzciciela 1597-1620 / oprac. Monika Jaglarz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2004.
313 s.; 24 cm.

T.2, Kościół św. Jana Chrzciciela 1621-1636 / oprac. Jan Orzechowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2001.
184 s.; 24 cm.

T.3, Kościół św. Jana Chrzciciela 1637-1660 / oprac. Jan Orzechowski; red. Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2002.
193 s.; 24 cm.

T.6, Kościół św. Jana Chrzciciela 1661-1677 / oprac. Jan Orzechowski; red. Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
171 s.; 24 cm.

T.7, Kościół św. Jana Chrzciciela 1678-1712 / oprac. Dariusz Kupisz, Jan Orzechowski; red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2010.
285 s.; 24 cm.

T. 8, Kościół św. Jana Chrzciciela 1713-1745 / oprac. i red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2012.
232, [2] s.; 24 cm.

T. 9, Kościół św. Jana Chrzciciela 1746-1771 / oprac. Dariusz Kupisz, Jan Orzechowski; red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2012.
229, [2] s.; 24 cm.

T. 10, Kościół św. Jana Chrzciciela 1772-1795 / oprac. Dariusz Kupisz; red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2012.
269 s.; 24 cm.

 

Seria B. Metryki ślubów

T.3, Kościół św. Wacława 1655-1700 / oprac. Monika Jaglarz; red. Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2006.
150, [2] s.; 24 cm.

T. 4, Kościół św. Wacława 1701-1795 / oprac. Monika Jaglarz, Grzegorz Fulara, Dariusz Kupisz; red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2011.
239 s.; 24 cm.

T.1, Kościół św. Jana Chrzciciela 1591-1637 / oprac. Jan Orzechowski; red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2006.
162 s.; 24 cm.

T.2, Kościół św. Jana Chrzciciela 1638-1710 / oprac. Dariusz Kupisz, Grzegorz Fulara; red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2010.
164 s.; 24 cm.

T.5, Kościół św. Jana Chrzciciela 1711-1795 / oprac. Dariusz Kupisz, Grzegorz Fulara.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2010.
208 s.; 24 cm.

 

Seria C. Metryki zmarłych

T. 2, Kościół św. Wacława 1768-1795 / oprac. i red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2013.
133 s.; 24 cm.

T. 1, Kościół św. Jana Chrzciciela 1748-1795 / oprac. i red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2013.
201 s.; 24 cm.

 

Wydawnictwo jest dostępne w sprzedaży. Cena 1 tomu 20 zł.; przy zakupie większej liczby tomów zniżka.