21 listopada, 2019

Chemia organiczna

Chemiczna charakterystyka materiałów wykorzystywanych w technikach Metal Clay / Agnieszka Łapczuk-Krygier.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2016.
76 s.
> plik pdf

Elementy preparatyki organicznej / Radomir Jasiński, Agnieszka Kącka, Karolina Kula, Agnieszka Łapczuk-Krygier, Oleg M. Demchuk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2016.
144 s.
> plik pdf

Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji: aspekty mechanistyczne i zastosowanie w syntezie organicznej / Radomir Jasiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2015.
45 s.
> plik pdf

Chemia organizmów żywych / red. Jacek Kurzepa.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014.
160 s.
> plik pdf

Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków / Radomir Jasiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014.
99 s.
> plik pdf