28 stycznia, 2020

Polecamy

Dla poszukujących lektury, nie tylko naukowej i nie tylko o regionie radomskim, przedstawiamy wykaz radomskich bibliotek z podaniem bezpośrednich wejść do katalogów dostępnych w sieci.
> Biblioteki w Radomiu

Historykom i miłośnikom historii polecamy najbliższy nam oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. W Radomiu istniał niegdyś oddział PTH i też był nam szczególnie bliski, jako że dzieliliśmy z nim siedzibę w historycznym Nowym Ratuszu.
> Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej

Geografów i miłośników geografii zapraszamy do Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Ponadto zamieszczamy długi artykuł przedstawiający jego niezwykle ciekawą przeszłość.
> Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Radomski

Dzieje ruchu naukowego w regionie nierozłącznie wiążą Radom z Kielcami. To radomska Wyższa Szkoła Inżynierska dała początek Politechnice Świętokrzyskiej. Kieleckie Towarzystwo Naukowe założył w roku 1957 Edmund Massalski, członek Koła Radomskiego PTG. Zaś powstanie RTN w roku 1963 poprzedziło spotkanie miejscowego środowiska z Antonim Artymiakiem z Zarządu KTN.
> Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Upowszechnianiem wiedzy o naszym wspólnym regionie – historycznej Sandomierszczyźnie – zajmuje się także działające w jego stolicy Towarzystwo Naukowe Sandomierskie.
> Towarzystwo Naukowe Sandomierskie

Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe oraz Towarzystwo Przyjaciół Janowca to lokalne stowarzyszenia wyróżniające się aktywnością na polu badawczym i wydawniczym. Iłżę i Janowiec łączy charakterystyczny dla regionu obrzęd wielkanocnego barabanienia/bębnienia.
> Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe
> Towarzystwo Przyjaciół Janowca

Radomska Inicjatywa Pocztówkowa to nowy ruch regionalistyczny, współtworzony przez członków RTN. Inicjatywa nie tylko wydaje pocztówki krajoznawcze, ale też szeroko opisuje ich tematykę we własnym roczniku „Filokartysta Radomski”.
> Radomska Inicjatywa Pocztówkowa

Radom jest szczególnie bogaty w XIX-wieczny detal architektoniczny. Specjalnością są żeliwne konstrukcje schodów oraz zdobne balkony, co wiąże się z miejscowym Zagłębiem Staropolskim. Polecamy strony internetowe poświęcone dziedzictwu architektonicznemu Radomia, prowadzone przez nasze członkinie.
> Katalog zabytkowej architektury Radomia
> Radomskie posadzki
> Miały być wiecznotrwałe. Blog poświęcony porcelankom nagrobnym

Na koniec wszystkich, którym zależy na rozwoju miasta i regionu, zachęcamy do działania na rzecz odzyskania przez Radom statusu ośrodka wojewódzkiego. Na odrębnej stronie internetowej zamieściliśmy obszerne uzasadnienie tego żądania.
> Wojewódzki Radom