3 grudnia, 2019

Bibliografie osobowe

Przedstawiamy bibliografie osób związanych z regionem radomskim działalnością bądź pochodzeniem, znajdujące się w miejscowych bibliotekach. Jeśli dana pozycja jest dostępna w bibliotece cyfrowej, podajemy bezpośredni odnośnik. W przeciwnym przypadku wskazujemy bibliotekę w Radomiu, względnie w Kielcach, gdzie można skorzystać z dzieła w postaci papierowej.

Zestawienie obejmuje bibliografie zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, to jest zbierające publikacje danej osoby oraz publikacje innych osób dotyczące danej osoby.

Zbiorcze

Bibliografia osobowo-podmiotowa publikacji pracowników Muzeum Wsi Radomskiej za lata 2007-2015 / Ewa Nakoneczna
Wieś Radomska, 2016, T. 10, s. 311-335
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Bibliografia osobowo-podmiotowa publikacji pracowników Muzeum Wsi Radomskiej w latach 1977-2006 / Ewa Nakoneczna
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 333-359
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu
Studia Sandomierskie: T. 18, 2011, z. 2, s. 195-232; T. 20, 2013, z. 1, 215-272; T. 32, 2015, 325-376; T. 33, 2016, 241-296; T. 35, 2018, 293-302; (c.d.n.)

Wykaz publikacji księży diecezji sandomierskiej / Bogdan Stanaszek
Studia Sandomierskie, T. 8, 2001, s. 386-537
> Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

Wykaz publikacji pracowników naukowych z diecezji sandomierskiej
Studia Sandomierskie, T. 1, 1980
> Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

Ludzie prasy Kielecczyzny w XIX i XX wieku. Indeks biograficzny / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska
Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2000, 326 s.
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Współcześni pisarze kielecczyzny: Informator / red. Ludomiła Holtzer, Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska
Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej; Miejska Biblioteka Publiczna, Radom 1973

Adam Bednarczyk
Bibliografia prac Adama Bednarczyka
Bibliotekarz Radomski, 3, 2000, 24-29
> MBP Radom

Józef Brandt
Józef Brandt (1841-1915): zestawienie bibliograficzne / Jolanta Dzieniakowska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce 1986

Jan Chrapek
Bibliografia publikacji księdza biskupa Jana Chrapka / ks. Krzysztof Będkowski
Studia Diecezji Radomskiej, 3, 2000, 9-24
> MBP Radom

Witold Dąbkowski
Bibliografia opracowań Witolda Dąbkowskiego / Helena Kisiel
Bibliotekarz Radomski, 2, 2003, 20-22
> MBP Radom

Antoni Dąbrowski
Antoni Dąbrowski. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Beata Piotrowska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce 2009

Henryk Dobrzański „Hubal”
Henryk Dobrzański „Hubal” (1897-1940) (zestawienie bibliograficzne) / Marta Madej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce 1990

Adolf Dygasiński
Adolf Dygasiński w 165. rocznicę urodzin: katalog wystawy / Beata Piotrowska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2004

Jan Franecki
Bibliografia prac Jana Franeckiego / oprac. Helena Kisiel
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. 30, z. 1-4, 1995, s. 124-131 (od ekranu 63)

Witold Gombrowicz
Bibliografia Witolda Gombrowicza
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, Kielce 2016

Witold Gombrowicz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu: bibliografia / Alicja Szałagan
Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007
> WBP Kielce. Informatorium

Witold Gombrowicz: trwałe związki z Regionem Świętokrzyskim: zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Słoń, Katarzyna Ziółkowska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, Kielce 2004

Witold Gombrowicz: bibliografia przekładów utworów na języki obce / Halina Fedyna, Jolanta Kosim
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
> WBP Kielce. Informatorium

Witold Gombrowicz na rodzinnej ziemi (zestawienie bibliograficzne w wyborze; uzupełnienie za lata 1993-1995), II Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Radom, 7-11 czerwca 1995
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom 1995

Witold Gombrowicz na rodzinnej ziemi (zestawienie bibliograficzne w wyborze), I Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Radom, 2-6 czerwca 1993
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom 1993

Wincenty Granat
Ks. Wincenty Granat. Nota biograficzna. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Ks. Prof. dra Wincentego Granata / Halina Irena Szumił
Studia Sandomierskie: teologia, filozofia, historia, Tom 1 (1980), s. 365-386

Spuścizna rękopiśmienna z lat 1928-1979 / Halina Irena Szumił
Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 2 (1981), s. 176-188

Uzupełnienie bibliografii / Halina Irena Szumił
Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 2 (1981), s. 188-193

Wojciech Kalinowski
Bibliografia Wojciecha Kalinowskiego/ opr. Jakobina Kowalczyk
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XLIII, z. 1-2, 7-15
> Księgozbiór RTN

Jan Kochanowski
Adnotowana bibliografia dzieł zwartych w wyborze pt. „Jan Kochanowski” / Henryka Wichowska
w: Pieśń Ziemi: materiały informacyjno-metodyczne poświęcone Janowi Kochanowskiemu, s. 45-51
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom 1980
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Oskar Kolberg
Oskar Kolberg 1814-1890. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Maria Kaczmarska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom 1990

Leszek Kołakowski
Bibliografia prac L. Kołakowskiego za lata 1947-1995
w: Filozofia i myśl społeczna Leszka Kołakowskiego: materiały konferencji zorganizowanej w Radomiu w dniu 27 maja 1994 r. przez Radomskie Towarzystwo Naukowe / red. nauk. Stanisław Jedynak, Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1995, s. 205-254
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Leszek Kołakowski. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom 1994

Kazimierz Mróz
Kazimierz Mróz (bibliografia) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. 2, z. 3/4, 1965, s. 71-78

Adam Penkalla
Bibliografia prac doktora Adama Penkalli / red. Jerzy Szczepański
w: Czas daleki, czas bliski / red. Jerzy Szczepański, Kielce 2007, s. 11-17
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Leopold Pac-Pomaracki
Bibliografia prac Leopolda Pomarackiego zamieszczonych w „Łowcu Polskim”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” i „Lesie Polskim” 1931-1977 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. 15, z. 2-4, 1978, s. 71-84

Walery Przyborowski
Walery Przyborowski (1845-1913). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom 1993

Józef Rokoszny
Zestawienie bibliograficzne prac drukowanych ks. Józefa Rokosznego / W. Wójcik
Uzupełnienie do bibliografii prac drukowanych ks. Józefa Rokosznego / T. Wojewoda
w: Ks. Józef Rokoszny. Życie i dzieło, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2003, s. 175-188
> księgozbiór RTN

Włodzimierz Sedlak
Włodzimierz Sedlak: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Ewa Lewicka, Marta Boszczyk
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Kielce 2011

Bibliografia prac publikowanych W. Sedlaka (włącznie do 1986 r.) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. 23, z. 3-4, 1986, s. 135-153

Leopold Staff
Leopold Staff w 50. rocznicę śmierci / Piotrowska, Beata
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, Kielce 2007

Józef Stompor
Józef Stompor: Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Miejska Biblioteka Publiczna, Radom 1998

Danuta Tomczyk
Bibliografia prac Danuty Tomczyk za lata 1952-1992 / Danuta Tomczyk,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom 1992

Jan Jerzy Tochterman
Bibliografia prac Jana Jerzego Tochtermana / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. 10, z. 3-4, 1973, s. 137-140

Walenty Wójcik
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa biskupa profesora Walentego Wójcika (1914-1990) / Halina Irena Szumił
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 64, 1995 (druk 1996)
> Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

Załuscy
Załuscy: bibliografia odnosząca się do Załuskich z wieku XVII i XVIII / Karol Estreicher
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1952
> WBP Kielce

Czesław Tadeusz Zwolski
Bibliografia publikacji Czesława Tadeusza Zwolskiego 1958-2000 / biogram Wiesław Smodrzewski
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna