Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie – Magdalena Kowalska-Cichy

Członkini Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Magdalena Kowalska-Cichy, napisała książkę „Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie”.

Magdalena Kowalska-Cichy przedstawia dokumenty dotyczące magii i czarów z jednego tylko miasta – Lublina. Łącząc porozrzucane, trudno osiągalne edycje źródłowe z własną pracą w archiwach, przedstawia kompletny katalog lokalnych procesów o czary i magię. Z tego też względu książka ma duży walor dla studiów historycznych. Jednocześnie skupienie na przekazach źródłowych czyni z książki fascynujący pitaval dawnych przestępstw o „nadprzyrodzonym” charakterze, a zarazem pozwala wniknąć w nieoczywisty świat wyobrażeń mieszkańców Lublina sprzed kilku stuleci, świata, w którym mieściły się zarówno intymne stosunki z diabłem, jak i dekokty z kociego mózgu. Lokalna perspektywa pozwala Autorce na ukazanie różnorodności i powszechności wierzeń magicznych, a znajomość historycznego kontekstu powoduje, że z przedstawionych przypadków wyciąga ich kluczowe cechy charakterystyczne (Prof. Tomasz Wiślicz).

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin

Promocja książki Pawła Putona

We wtorek, 28 maja, odbędzie się promocja książki Pawła Putona pt. „Miejsce i Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych w Radomiu”. Na wydarzenie zapraszają OKiS Resursa Obywatelska, II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu oraz Radomskie Towarzystwo Naukowe, którego Paweł Puton jest członkiem.

Publikacja przybliża historię fragmentu przestrzeni miejskiej, który boleśnie zapisał się na kartach lokalnej historii jako miejsce kaźni uczestników zrywu niepodległościowego z lat 1863-1864. Autor szczegółowo omawia dzieje łączki znajdującej się za koszarami wojskowymi 26. Mohylewskiego Pułku Piechoty. Tu, nad Potokiem Północnym, Rosjanie tracili i skrycie grzebali powstańców styczniowych. W książce odnajdziemy oparty na skrupulatnej kwerendzie źródłowej wykaz nazwisk 46 straconych i pogrzebanych w Radomiu powstańców. Wydawnictwo zawiera opis ciekawych losów krzyży upamiętniających to miejsce narodowej pamięci; zarówno tego drewnianego z 1916 r., jak i zachowanego do dziś metalowego krzyża z 1933 r. Książka wzbogacona jest obszernym materiałem ilustracyjnym. . Promocja publikacji jest wydarzeniem towarzyszącym XI Radomskiemu Festiwalowi Filozofii „Okna”, którego motywem przewodnim w tym roku będzie przeszłość. Radomskie miejsce kaźni powstańców znajduje się dokładnie naprzeciwko dzisiejszego pasażu im. Leszka Kołakowskiego. Sam zaś profesor Kołakowski był absolwentem szkoły, której tradycje kontynuuje liceum M. Konopnickiej – dziś szkoła współorganizująca „Okna”. Z kolei pradziadek wybitnego filozofa ze strony ojca brał udział w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Syberię.

Paweł Puton – ur. w 1983 r., absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego (2007). Pracownik Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu. Regionalista, miłośnik historii i dziedzictwa kulturowego Radomia i regionu radomskiego. Szczególnym zainteresowaniem darzy przydrożne kapliczki, figury i krzyże. Od 2004 r. członek Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia, w ramach którego w latach 2005-2006 przeprowadził pełną inwentaryzację obiektów małej architektury sakralnej znajdujących się w granicach Radomia i opracował ich karty ewidencyjne. Od 2015 r. członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego, od 2017 r. – Społecznego Komitetu Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu. Od 2015 r. stały współpracownik portalu internetowego Muzeum Wsi Radomskiej. Autor ponad 150 opracowań, artykułów popularnonaukowych i naukowych o tematyce regionalnej.

Wydarznie odbędzie się 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Sali Kameralnej „Resursy Obywatelskiej”, ul. Malczewskiego 16, Radom.

Wykład Pawła Putona w Zwoleniu

Członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Paweł Puton, wygłosi wykład w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu pt. „Krzyże uwłaszczeniowe w okolicach Zwolenia. Nieznane pomniki skomplikowanej historii Polski”.

Wykład odbędzie się 7 maja o godz. 18:00 w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu, ul. Kard. Wyszyńskiego 30.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN – 26 kwietnia 2019

Szanowna Pani/Szanowny Panie

            W imieniu Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego pragnę zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków RTN, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub o godz. 17.15 (drugi termin) w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16.

Pozdrawiam serdecznie

Prezes RTN  mgr Marcin Kępa

PROGRAM ZEBRANIA

1. Powitanie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Powołanie Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 26 kwietnia 2018 do 26 kwietnia 2019 r.

6. Przedstawienie nowych członków Towarzystwa

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Przedstawienie projektu planu pracy na 2019 r.

9. Podjęcie uchwały o absolutorium dla Zarządu za 2018 r.

10. Wybory nowego Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego

  • propozycje kandydatów
  • dyskusja
  • głosowanie
  • ogłoszenie wyników i przedstawienie składu Zarządu

11. Wybory Komisji Rewizyjnej (jw.)

12. Ukonstytuowanie się Zarządu

13. Przemówienie nowego Prezesa RTN i prezentacja Zarządu

14. Dyskusja nad sprawozdaniem i planem pracy na 2016 r.

15. Wolne wnioski

16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na 2019 r.

17. Zamknięcie obrad

            Informujemy, że protokół z Walnego Zebrania RTN, odbytego 26 kwietnia 2018 r. jest wyłożony do wglądu w Księgarni Literackiej im. Witolda Gombrowicza w Radomiu, ul. Żeromskiego 83.

            Pragniemy przypomnieć również o potrzebie niezwłocznego uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich (kwota rocznej składki wynosi 20 PLN), które można wpłacać bezpośrednio na konto RTN: PEKAO S.A. 65 1240 5703 1111 0000 4900 6009

„Ku dobru wspólnemu…” – ogólnopolska konferencja naukowa

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu oraz Radomskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Ku dobru wspólnemu…” w 150. rocznicę powstania spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich.

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek), godz. 10.00, w Mazowieckiem Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, ul. Kopernika 1

PROGRAM
godz. 10. 00 Powitanie
Marcin Kępa
Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego

PRZESZŁOŚĆ
1) Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz (UPH), Refleksje o najstarszych polskich spółdzielniach spożywców – „Merkury” (Warszawa)
– „Oszczędność” (Radom) – „Zgoda” (Płock).
2) Dr Marcin Kwiecień (KRS), „Rzeczpospolita Spółdzielcza”
– udział spółdzielczości w odbudowie i rozwoju Polski Odrodzonej 1918-1939.
3) Dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom), Spółdzielczość jako element niemieckiej polityki gospodarczej w Generalnym Gubernatorstwie.
4) Dr Adam Duszyk (RTN), Wypaczenia idei spółdzielczych w okresie 1945-1956.
11.30 – 11. 50 Przerwa kawowa

TERAŹNIEJSZOŚĆ
5) Dr Krzysztof Sadurski (Prezes Zarządu Południowo-Mazowieckiego
Banku Spółdzielczego w Jedlińsku)
Polska spółdzielczość bankowa od przeszłości do przyszłości.
6) Wojtek Mejor, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”.
7) Zbigniew Sandomierski, Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych „PANACEUM”.

PRZYSZŁOŚĆ
8) Dr Bartłomiej Błesznowski (UW), Kooperacja jako instytucja dobra wspólnego.

Po konferencji zapraszamy na zwiedzanie wystaw: „Szczekał na mnie wnuk psa, który szczekał na Strzemińskiego” Andrzeja Paruzela oraz „Geometria i piękno – wystawa poplenerowa”


Nic o nas bez nas… Samorząd Terytorialny w Polsce

„Nic o nas bez nas… Samorząd Terytorialny w Polsce (Geneza-Struktura-Funkcjonowanie) – Materiały pokonkursowe” to wydawnictwo pokonkursowe wydane przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Opracowanie zostało przez dra Adama Duszyka przy współpracy Marcina Kępy. Projekt graficzny: Maciej Kamieński.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pobierz (PDF 5,71 MB) >>

Kontynuuj czytanie

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w latach 2017-2018 było beneficjentem programu MKiDN w ramach działania: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie pt. ,,Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, stan. 2 pow. radomski, woj. mazowieckie”. Kontynuuj czytanie

Nieinwazyjne badania archeologiczne w Żelaznej Nowej

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 2018 roku otrzymało ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na badania nieinwazyjne na stanowisku archeologicznym w Nowej Żelaznej – kompleks sepulkralno-osadniczy z okresu rzymskiego. Kontynuuj czytanie

Benefis Róży Domańskiej

We czwartek, 17 maja, odbędzie się benefis Róży Domańskiej, wieloletniej wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Zapraszamy na uroczystość na godz. 18:00 do Resursy Obywatelskiej, ul. Malczewskiego 16. Współorganizatorem benefisu jest RTN. Kontynuuj czytanie

Sprawozdanie z działalności Zarządu RTN – 20.04.2017 do 26.04.2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego za okres od 20 kwietnia 2017 roku do 26 kwietnia 2018 roku.

Pobierz >> (PDF, 100 KB)