Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN – 26 kwietnia 2019

Szanowna Pani/Szanowny Panie

            W imieniu Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego pragnę zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków RTN, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub o godz. 17.15 (drugi termin) w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16.

Pozdrawiam serdecznie

Prezes RTN  mgr Marcin Kępa

PROGRAM ZEBRANIA

1. Powitanie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Powołanie Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 26 kwietnia 2018 do 26 kwietnia 2019 r.

6. Przedstawienie nowych członków Towarzystwa

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Przedstawienie projektu planu pracy na 2019 r.

9. Podjęcie uchwały o absolutorium dla Zarządu za 2018 r.

10. Wybory nowego Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego

  • propozycje kandydatów
  • dyskusja
  • głosowanie
  • ogłoszenie wyników i przedstawienie składu Zarządu

11. Wybory Komisji Rewizyjnej (jw.)

12. Ukonstytuowanie się Zarządu

13. Przemówienie nowego Prezesa RTN i prezentacja Zarządu

14. Dyskusja nad sprawozdaniem i planem pracy na 2016 r.

15. Wolne wnioski

16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na 2019 r.

17. Zamknięcie obrad

            Informujemy, że protokół z Walnego Zebrania RTN, odbytego 26 kwietnia 2018 r. jest wyłożony do wglądu w Księgarni Literackiej im. Witolda Gombrowicza w Radomiu, ul. Żeromskiego 83.

            Pragniemy przypomnieć również o potrzebie niezwłocznego uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich (kwota rocznej składki wynosi 20 PLN), które można wpłacać bezpośrednio na konto RTN: PEKAO S.A. 65 1240 5703 1111 0000 4900 6009

„Ku dobru wspólnemu…” – ogólnopolska konferencja naukowa

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu oraz Radomskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Ku dobru wspólnemu…” w 150. rocznicę powstania spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich.

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek), godz. 10.00, w Mazowieckiem Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, ul. Kopernika 1

PROGRAM
godz. 10. 00 Powitanie
Marcin Kępa
Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego

PRZESZŁOŚĆ
1) Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz (UPH), Refleksje o najstarszych polskich spółdzielniach spożywców – „Merkury” (Warszawa)
– „Oszczędność” (Radom) – „Zgoda” (Płock).
2) Dr Marcin Kwiecień (KRS), „Rzeczpospolita Spółdzielcza”
– udział spółdzielczości w odbudowie i rozwoju Polski Odrodzonej 1918-1939.
3) Dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom), Spółdzielczość jako element niemieckiej polityki gospodarczej w Generalnym Gubernatorstwie.
4) Dr Adam Duszyk (RTN), Wypaczenia idei spółdzielczych w okresie 1945-1956.
11.30 – 11. 50 Przerwa kawowa

TERAŹNIEJSZOŚĆ
5) Dr Krzysztof Sadurski (Prezes Zarządu Południowo-Mazowieckiego
Banku Spółdzielczego w Jedlińsku)
Polska spółdzielczość bankowa od przeszłości do przyszłości.
6) Wojtek Mejor, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”.
7) Zbigniew Sandomierski, Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych „PANACEUM”.

PRZYSZŁOŚĆ
8) Dr Bartłomiej Błesznowski (UW), Kooperacja jako instytucja dobra wspólnego.

Po konferencji zapraszamy na zwiedzanie wystaw: „Szczekał na mnie wnuk psa, który szczekał na Strzemińskiego” Andrzeja Paruzela oraz „Geometria i piękno – wystawa poplenerowa”


Nic o nas bez nas… Samorząd Terytorialny w Polsce

„Nic o nas bez nas… Samorząd Terytorialny w Polsce (Geneza-Struktura-Funkcjonowanie) – Materiały pokonkursowe” to wydawnictwo pokonkursowe wydane przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Opracowanie zostało przez dra Adama Duszyka przy współpracy Marcina Kępy. Projekt graficzny: Maciej Kamieński.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pobierz (PDF 5,71 MB) >>

Kontynuuj czytanie

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w latach 2017-2018 było beneficjentem programu MKiDN w ramach działania: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie pt. ,,Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, stan. 2 pow. radomski, woj. mazowieckie”. Kontynuuj czytanie

Nieinwazyjne badania archeologiczne w Żelaznej Nowej

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 2018 roku otrzymało ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na badania nieinwazyjne na stanowisku archeologicznym w Nowej Żelaznej – kompleks sepulkralno-osadniczy z okresu rzymskiego. Kontynuuj czytanie

Benefis Róży Domańskiej

We czwartek, 17 maja, odbędzie się benefis Róży Domańskiej, wieloletniej wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Zapraszamy na uroczystość na godz. 18:00 do Resursy Obywatelskiej, ul. Malczewskiego 16. Współorganizatorem benefisu jest RTN. Kontynuuj czytanie

Sprawozdanie z działalności Zarządu RTN – 20.04.2017 do 26.04.2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego za okres od 20 kwietnia 2017 roku do 26 kwietnia 2018 roku.

Pobierz >> (PDF, 100 KB)

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN – 26 kwietnia 2018

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W imieniu Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego pragnę zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 17.00 (pierwszy termin) lub o godz. 17.15 (drugi termin) w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16.

Pozdrawiam serdecznie

Prezes RTN mgr Marcin Kępa

Kontynuuj czytanie

Promocja książki Marcina Kępy

W piątek, 29 września, odbędzie się promocja książki Marcina Kępy „Było nie było. Powidoki radomskie” i spotkanie z Autorem.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18:00 w Sali Kameralnej „Resursy Obywatelskiej” przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.

Na spotkanie zaprasza Radomskie Towarzystwo Naukowe oraz Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” – wydawcy książki.

Było. Nie było – nowa książka Marcina Kępy

Marcin Kępa, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, wydał nową książkę pt. „Było. Nie było”. Książka jest do nabycia w Księgarni Literackiej im. Witolda Gombrowicza przy ul. Żeromskiego 83 w Radomiu. Spotkanie autorskie promujące nowe wydawnictwo RTN odbędzie się po wakacjach.
Kontynuuj czytanie