Sierpień 2, 2013

elzbieta_maj_radom_w_polwieczu_1960-2010