21 listopada, 2019

Historia polityczna

Z dziejów pewnego eksperymentu: parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekście kształtowania się świadomości politycznej narodów Imperialnej Rosji / red. Adam Duszyk, Krzysztof Latawiec, Marek Mądzik.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008. 314 s.; 24 cm.
> cena 35 zł.

Między ideą a polityką: ruch spółdzielczy centralnych ziem polskich w XX wieku / red. Adam Duszyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; 2007.
178 s.: il.; 24 cm.
> cena 20 zł.

Między konstytucją „Nihil novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski w XVI-XX wieku / red. Henryk Gmiterek, Sebastian Piątkowski, Janusz Wrona.
IH UMCS w Lublinie, Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu, RTN, 2005. 197 s.; 24 cm.
_

Ku bezkresom utopii: problematyka absolutnej wolności jednostki w działalności i poglądach Michała Bakunina / Adam Duszyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2004.
107, [2] s.; 21 cm.
_

Konfederacja radomska 1767-1768 roku / Barbara Madejska.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 38 z. 3-4, 2003.
73 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Postawy polityczne mieszkańców Radomia w latach 1918-1939 / Piotr Tusiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1996.
262 s., [40] s. tablic: il.; 24 cm.
> cena 40 zł.

Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992 / red. Grażyna Łuszkiewicz.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 28, z. 3-4, 1991.
181 s.; 21 cm.
_

Rola partii robotniczych w życiu społeczno-politycznym ziemi radomskiej w latach 1930-1939 / Józef Zdrojkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983, dr. 1984.
168 s.: faks., fot., portr.; 24 cm.

Rewolucja 1905-1907 roku w Radomiu / Jan Boniecki.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 11, zeszyt dodatkowy, 1974.
228, [1] stron; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa