Listopad 21, 2019

Historia polityczna

Z dziejów pewnego eksperymentu: parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekście kształtowania się świadomości politycznej narodów Imperialnej Rosji / studia pod red. nauk. Adama Duszyka, Krzysztofa Latawca, Marka Mądzika.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
314 s.; 24 cm.

Między ideą a polityką: ruch spółdzielczy centralnych ziem polskich w XX wieku / red. Adam B. Duszyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; 2007.
178 s.: il.; 24 cm

Między konstytucją „Nihil novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji, parlamentaryzm polski w XVI-XX wieku: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej odbytej w Radomiu w dniach 12-13 października 2005 roku / pod red. Henryka Gmiterka, Sebastiana Piątkowskiego i Janusza Wrony; Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Naukowe.
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2005.
197 s.; 24 cm.

Ku bezkresom utopii: problematyka absolutnej wolności jednostki w działalności i poglądach Michała Bakunina / Adam Duszyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2004.
107,[2] s.; 21 cm.

Konfederacja radomska 1767-1768 roku / Barbara Madejska.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
73 s.; 21 cm.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 38 z. 3-4

Postawy polityczne mieszkańców Radomia w latach 1918-1939 / Piotr Adam Tusiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1996.
262 s., [40] s. tablic: il.; 24 cm.

Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992: materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniu 5 listopada 1992 r. / red. Grażyna Łuszkiewicz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1991.
181 s.; 21 cm.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 28, z. 3-4

Rola partii robotniczych w życiu społeczno-politycznym ziemi radomskiej w latach 1930-1939 / Józef Zdrojkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983, dr. 1984.
168 s.: faks., fot., portr.; 24 cm.

Rewolucja 1905-1907 roku w Radomiu / Jan Boniecki.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1974.
228, [1] stron; 23 cm.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 11