21 listopada, 2019

Historia społeczna

Pozycje dotyczące społeczności Żydów znajdują się w odrębnym dziale:
> Historia Żydów

 

Historia spółdzielczości

Historia radomskiej kooperacji 1869-1939. Cz. 1 / Adam Duszyk, Edward Kołodziej; kol. wyd. Wiesław Caban [et al.].
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego t. 43 z. 3, 2009.
104 s.: il.; 21 cm.
> cena 20 zł.

Ostatni niepokorny: Jan Wolski 1888-1975: (anarchista, wolnomularz, spółdzielca) / Adam Benon Duszyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Kraków 2008.
304 strony: ilustracje; 21 cm.
> cena 20 zł.

Między ideą a polityką: ruch spółdzielczy centralnych ziem polskich w XX wieku / red. Adam B. Duszyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; 2007.
178 s.: il.; 24 cm
> cena 20 zł.

Postęp techniczno-organizacyjny w spółdzielczości pracy. Materiały sesji popularno-naukowej w dniu 10. V. 1978 r.
Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Skórzanego „Asko”, Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1978
78 s.; 21 cm.

 

Historia społeczna – pozostałe

Zlikwidowane, przekształcone, rozproszone. Nieistniejące biblioteki Radomia z lat 1839-2015 / Marta Wiktoria Trojanowska
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2022.
275 [1] s.: il.; 24 cm.
> cena: 38 zł.

Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864-1914 / Izabela Krasińska.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2015.
416 s.; 25 cm.
_

Życie codzienne w międzywojennym Radomiu / red. Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 43 z. 4, 2009.
414 s.: il.; 21 cm.
> cena 35 zł.

Kozienice i region w XX wieku oraz przemiany społeczne związane z budową elektrowni w pamiętnikach mieszkańców / Jerzy Paduszek.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
126 s.; 21 cm.
> cena 20 zł.

Cechy rzemieślnicze miasta Radomia w latach 1816-1914 / Sebastian Piątkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 43 z. 1, 2009.
125 s.: il.; 21 cm.
> cena 20 zł.

Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej / red. Marek Bem, Adam Duszyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Włodawa: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 2007.
229 s.; 24 cm.
_

Ważna obecność: przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII-XIX wieku / red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych; Instytut Badawczy „Libra”; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2006. 317 s.: il.; 23 cm.
> cena 45 zł.

Życie codzienne w PRL: (1956-1989) / pod red. Grzegorza Miernika i Sebastiana Piątkowskiego.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Starachowice: Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Nowator”, 2006.
262 s., [2] s.: il.; 24 cm.
_

Robotnicy przemysłowi w realiach PRL / red. Grzegorz Miernik, Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Starachowice: Ogólnopolskie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Nowator”, 2005.
221, [3] s.; 21 cm.
> cena 30 zł.

W służbie Bogu i społeczeństwu: zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku / red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2004.
147 s.; 24 cm.
_

Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku: wieś-dwór-plebania w kręgu wzajemnych oddziaływań / red. Kazimierz Jaroszek.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 37 z. 1-4, 2002.
139, [1] s.; 22 cm.
> cena 25 zł.

Historia społeczna i gospodarcza XVI-XX wieku / red. Stanisław Ośko.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 35 z. 3-4, 2000.
133 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku – gospodarka i społeczeństwo / red. Kazimierz Jaroszek, Andrzej Szymanek.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 35 z. 1-2, 2000.
119 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Życie teatralne w Radomiu w latach 1811-1915 / Dorota Kolano.
Urząd Wojewódzki w Radomiu; Zarząd Miasta Radomia; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1996.
169 stron, [8] stron tablic: il.; 24 cm.
_

Rola partii robotniczych w życiu społeczno-politycznym ziemi radomskiej w latach 1930-1939 / Józef Zdrojkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983, dr. 1984.
168 s.: faks., fot., portr.; 24 cm.

Proletariat przemysłowy Guberni Radomskiej przed I wojną światową / Grażyna Łuszkiewicz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983.
192 s.: tab; 23 cm.

Klasa robotnicza Radomia w latach 1945-1949 / Maria Wink.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983.
147 s., [22] s.: faks., portr., wykr.; 24 cm.

100-lecie ruchu robotniczego na Ziemi Radomskiej / red. Helena Kisiel.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1982, T. 19, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej i społecznej w Radomiu w latach 1815-1914 / Helena Kisiel.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 17 z. 2, 1980.
71, [1] stron: il.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa