listopad 21, 2019

Region

Nie masz kraju jako Polska, nie masz ziemi jak Radomska

Na mapie Polski, idąc od środka kraju na południowy wschód, zobaczymy charakterystyczny kształt tworzony przez dwie duże rzeki: Wisłę i Pilicę. Środek ich międzyrzecza zajmuje wyżynne wzniesienie, którego kulminacją są Góry Świętokrzyskie. Z ośrodków osadniczych w międzyrzeczu wyróżniają się dwa duże miasta – Kielce i Radom, stanowiące bieguny tzw. aglomeracji staropolskiej. Na południowym wschodzie, nad Wisłą leży historyczna stolica tej ziemi: Sandomierz. Północna część międzyrzecza – obszar zawarty w widłach Wisły i Pilicy, po przedpole Gór Świętokrzyskich – to historyczny region radomski.

Niniejszy dział stanowi zaczątek kompendium wiedzy o naszym regionie. W pierwszych artykułach szczegółowo wyjaśniamy przemiany terytorium regionu od zarania dziejów do chwili obecnej. Wobec obszerności materiału dzielimy go na dwie części obejmujące odpowiednio okres staropolski i epokę nowoczesną począwszy od rozbiorów Rzeczpospolitej.
> Terytorium do 1772 roku
> Terytorium od 1772 roku

Powyższy opis prowadzi do odpowiedzi na pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem regionu radomskiego w wymiarze historyczno-kulturowym.
> Synteza: nasz region

W ramach współpracy z RTN Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego przygotował artykuł na temat położenia regionu w jednostkach podziału fizyczno-geograficznego.
> Geografia fizyczna

Więcej o znaczeniu samego Radomia jako ośrodka władzy państwowej i administracji regionalnej można dowiedzieć się z opracowanej przez RTN strony „Wojewódzki Radom”.
> Wojewódzki Radom. Radom jako ośrodek władzy

Sigillum Terrestre
Districtuum Radomiensium
Palatinatus Sandomiriensis

Mons Calvus vel Sanctae Crucis