Listopad 21, 2019

Region

Nie masz kraju jak Polska, nie masz ziemi jak Radomska

Niniejszy dział będzie stanowić kompendium wiedzy o regionie radomskim. Będziemy przedstawiać poszczególne najważniejsze zagadnienia dążąc do syntezy w oparciu o najlepsze i najnowsze źródła naukowe. Zamysłem jest użyteczność kompendium w szczególności do celów edukacji regionalnej.

Na początek wypada zdefiniować, czym jest region radomski. W pierwszych artykułach szczegółowo wyjaśniamy przemiany terytorium regionu od zarania dziejów do chwili obecnej. Wobec obszerności materiału dzielimy go na dwie części obejmujące odpowiednio okres staropolski i epokę nowoczesną począwszy od rozbiorów Rzeczpospolitej.
> Terytorium do 1772 roku
> Terytorium od 1772 roku

Powyższy opis prowadzi do odpowiedzi na pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem regionu radomskiego.
> Synteza: nasz region

W ramach współpracy z RTN Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego przygotował artykuł na temat położenia regionu w jednostkach podziału fizyczno-geograficznego.
> Geografia fizyczna

Więcej o znaczeniu samego Radomia jako ośrodka władzy państwowej i administracji regionalnej można dowiedzieć się z opracowanej przez RTN strony „Wojewódzki Radom”.
> Wojewódzki Radom. Radom jako ośrodek władzy

Sigillum Terrestre
Districtuum Radomiensium
Palatinatus Sandomiriensis

Mons Calvus vel Sanctae Crucis