lipiec 7, 2020

Dzieje najnowsze

2020

Ofiara czy filar? Radomska „spółdzielczość” w latach 1945-1956 / Adam Duszyk
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2020

Życie i działalność ks. Stanisława Sikorskiego (1910–1993) / Bartosz Sałaj
Studia Sandomierskie, XXVII, 2020, 6-108

2019

Ziemia mówiąca Bogu tak. 200 lat Diecezji Sandomierskiej
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX wieku. Tom 4 (S-Ż, biskupi i uzupełnienia) / Bogdan Stanaszek, Ryszard Nowakowski, Piotr Tylec
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Charakterystyka duchowieństwa w województwie kieleckim w 1976 roku w świetle materiałów administracji wyznaniowej / Hubert Kiełczewski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VIII, 2019

Oddany Ojczyźnie. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900-1979) / Halina Irena Szumił
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Śmierć nieosądzona. Sprawa księdza Romana Kotlarza / Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin–Warszawa 2019, 400 s. + 56 s. wkł. ilustr.

Okręg Kielecki Związku Nauczycielstwa Polskiego w służbie szkoły i nauczyciela. Zarys dziejów (1905-1999) / Stanisław Ośko, Józef Staniszewski, Maria Szymkiewicz
ZNP, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego, Kielce 2019, 24 cm, 344

Z Huty do Rudnicy. Wspomnienia Heleny Raczkowskiej wysiedlonej z terenu poligonu Barycz w 1952 r. / Bartosz Kozak
Świętokrzyskie, 23 (27), 2019, 57-104

2018

Z dziedzictwem w przyszłość. 200 lat Diecezji Sandomierskiej / Renata Pomerańska
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 320 s.

Diecezja sandomierska 1818-2018 : tradycje historyczne / Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2018, 159 s., 30 cm

Zarys dziejów diecezji sandomierskiej (1818-2020) / Tomasz Moskal
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 12-24

Przemiany terytorium diecezji sandomierskiej / Waldemar Gałązka
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 25-30

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 4 (S-Ż) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski, Ks. Piotr Tylec
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 384 s.

Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej w Sandomierzu 1938-2018 / ks. Tomasz Moskal
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 192 s.

Ks. Franciszek Jop (1897-1976) Biskup Pomocniczy w Sandomierzu (1946-1956) / ks. Tomasz Moskal
Studia Sandomierskie, XXV, 2018, 67-84

Wartości życiowe prawd wiary w ujęciu sługi Bożego ks. Wincentego Granata / Halina Irena Szumił
Studia Sandomierskie, XXV, 2018, 183-192

Działania aparatu bezpieczeństwa w Starachowicach wobec kościoła rzymskokatolickiego w latach 1945-1956. (Duszpasterstwo i laicyzacja życia społecznego) / ks. Grzegorz Słodkowski
Studia Sandomierskie, XXV, 2018, 103-154

„Wykłopotane dzieło”. Sprawa budowy kaplicy w Machorach w diecezji sandomierskiej (1957-1964) / Katarzyna Kumor
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 19 (2018), 99-120

Między zawierzeniem a dezintegracją. Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy 21 VIII 1977 r. / Krzysztof Busse
Instytut Pamięci Narodowej, Kuria Diecezji Radomskiej, Radom–Lublin 2018, 176 s.

Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim w latach 1945–1949 / Michał Zawisza
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, 312 s.,

To nasze życie… : wspomnienia mieszkańców Szydłowca i okolic / oprac. Irena Przybyłowska-Hanusz, Małgorzata Piwowarczyk
Wydawnictwo Ikona, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca, Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek, Szydłowiec 2018, 275, [1] s., 21 cm

100-lecie Niepodległości. Przysucha 1918-2018 / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Muzeum Wsi Radomskiej, 2018, 132 s.

Doktor Tochterman. Życie radomskiego lekarza, żołnierza wrześniowego i społecznika na tle epoki / Krzysztof Batycki
Delegatura Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, 2018, 189 s.

Mój Kiełtyka / Ireneusz Domański
Arteria, 16, 2018, 41-47

Kronika Muzeum Wsi Radomskiej za lata 1997-2017 / Ewa Nakoneczna, Magdalena Łasisz
Wieś Radomska, 2018, T. 11, s. 213-273

2017

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 3 (M-R) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski, Ks. Piotr Tylec
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2017, 272 s.

Teologiczna myśl ks. Wincentego Granata w pracach dyplomowych z lat 1972-2016 / Halina Irena Szumił
Studia Sandomierskie, XXIV, 2017, 315-330

Działania Aparatu Bezpieczeństwa w Starachowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 (Zagadnienia organizacyjne i personalne Kościoła) / ks. Grzegorz Słodkowski
Studia Sandomierskie, XXIV, 2017, 35-78

Obchody milenijne. Założenia naukowe, ideowe, organizacyjne i ich realizacja w regionie świętokrzyskim / Anita Młynarczyk-Tomczyk
w: W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957–1966/67). Państwo–Kościół–Nauka–Popularyzacja / red. Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, 15-60

Dwudziesta rocznica powstania ludowego Wojska Polskiego w województwie kieleckim jako element obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego / Monika Sikora
w: W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957–1966/67). Państwo–Kościół–Nauka–Popularyzacja / red. Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, 115-126

„Walka o pamięć”. Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960–1966) i Milenium Chrztu Polski (1966) w regionie świętokrzyskim w wybranych aspektach / Anita Młynarczyk-Tomczyk
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 18 (2017), 139-166

Prawo i przepisy dotyczące budownictwa wiejskiego w regionie świętokrzyskim od XIX wieku do 1961 roku [dol. Kamiennej] / Bernadeta Schäfer
Kielecka Teka Skansenowska, III, 2017, s. 74-89

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze / Agnieszka Zarychta-Wójcicka, Dominika Lefek
Muzeum Wsi Radomskiej, 2017, 120 stron

Komenda Powiatowa Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Skarżysku-Kamiennej w latach 1945–1947. Zarys działalności / Marta Gołąbek
w: Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty / red. Michał Przeperski i Łukasz Kamiński, wstęp Łukasz Kamiński
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2017, 196 s.

Bohaterowie sprawy polskiej. Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski „Listy 1957-2000” / Wiesław Chudoba
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 211-215

Od potępienia do rehabilitacji. Przyczynek do powojennej biografii Józefa Grzecznarowskiego / Arkadiusz Kutkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 191-203

2016

Działania PUBP w Starachowicach wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1945-1956 / ks. Grzegorz Słodkowski
Studia Sandomierskie, XXIII, 2016, 73-100

Władze państwowe wobec budownictwa sakralnego i tworzenia nowych parafii w mieście Radomiu i w powiecie radomskim w latach 1945-1975 / Grzegorz Jasiak
Studia Sandomierskie, XXIII, 2016, 101-142

„Przestańcie nam przeszkadzać…”. Budowa kaplicy w Wilczkowicach / Mariusz Klocek
Studia Sandomierskie, XXIII, 2016, 143-170

Stan motoryzacji w województwie kieleckim w latach 1945-1949 / Hubert Wilk
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

„Obcy w mieście”. Proces adaptacji migrantów wiejskich do środowiska miejskiego na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego i Kozienic (1971-1980) / Jarosław Dulewicz
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Rody Janowieckie
Notatnik Janowiecki, 19-20, 2016, 267-310

Wspomnienia z Wieniawy 1940-1945: Wielkopolanin w Radomskiem. cz. 2 / Nikodem Kowalski
Wieś Radomska, 2016, T. 10, s. 49-102

Strzechy w Radomskiem w drugiej poł. XX w. / Andrzej Żytnicki
Wieś Radomska, 2016, T. 10, s. 193-214

Rzemiosło na terenie Puszczy Kozienickiej w okresie Polski Ludowej / Justyna Górska-Streicher
Wieś Radomska, 2016, T. 10, s. 155-170

Radomskie spółdzielnie wojskowe w okresie międzywojennym i pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej / Adam Duszyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 43-64

Lokalne oblicze „bitwy o handel” na łamach „Życia Radomskiego” / Justyna Górska-Streicher
Zeszyty Wiejskie, 22, 2016, 673-686

Stosunek władz państwowych do obchodów Millenium Chrztu Polski w Radomiu / Grzegorz Jasiak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 109-126

…jak my ich nienawidzimy. Represje sądowe po radomskim Czerwcu 1976 r. / Arkadiusz Kutkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2016, 377 s.

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981 [strajk radomski] / Kamil Dworaczek
Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2016, 506 s.

Ksiądz Roman Kotlarz (1928–1976) / Arkadiusz Kutkowski
Instytut Pamięci Narodowej, 2016

Podstawowe idee metafilozoficzne i filozoficzne w twórczości naukowej Włodzimierza Sedlaka / Wojciech Wojtyła
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 127-139

2015

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 1 (A-G), tom 2 (H-Ł) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2015, 286 i 240 s.

Obchody jubileuszu 150-lecia diecezji sandomierskiej w 1968 roku / Grzegorz Jasiak
Studia Sandomierskie, XXII, 2015, 113-136

Księgarstwo spółdzielcze w województwie kieleckim w latach 1945-1949 / G. Gulińska
Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej, t. 3, 2015, s. 143-162

Rady robotnicze w województwie kieleckim w świetle materiałów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach (1956-1958) / Tomasz Trepka
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, IV, 2015

„Nie ma, nie wiem, nie będzie”. Zmagania ze spekulacją i czarnym rynkiem w województwie kieleckim w latach 1981-1983 w świetle akt Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Kielcach / Hubert Wilk
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, IV, 2015

Problemy handlu i usług w województwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX wieku / Jarosław Dulewicz
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, IV, 2015

Dzieje Sienna 1389–2012, T. II. 1945–2012 / R. Turkowski
Sienno–Kielce–Warszawa 2015, ss. 728

Skarżysko-Kamienna w latach 1944/45-1948. Władze, przemysł, ludzie / Barbara Kasprzyk
Skarżysko-Kamienna 2015

Fabryka a miasto. Rozwój Skarżyska Kamiennej w latach 1950–1955 / Barbara Kasprzyk
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 16 (2015), 93-118

Zarys dziejów wodociągów i kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej / Piotr Kardyś
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 77-110

„Sport zapaśniczy w Skarżysku-Kamiennej w latach 1952–2010” / Stanisław Makuch
Muzeum im. Orła Białego, Skarżysko-Kamienna 2015

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej – Politechnice Radomskiej – Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w latach 1955-2015. Zarys historyczny / Stanisław Ośko
ZNP UT-H, Radom 2015, 24 cm, 128

To nasze życie… : wspomnienia mieszkańców Szydłowca i okolic / red. Agnieszka Chalastra, Sława Lorenc-Hanusz, Małgorzata Piwowarczyk, Irena Przybyłowska-Hanusz, Dorota Sikorska, Katarzyna Szeloch-Sułecka
Wydawnictwo Ikona, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca, Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek, Szydłowiec 2015, 199, [1] s., 21 cm

Wacław Dobrowolski – życiorys artysty / Włodzimierz Orzeł
Arteria, 13, 2015, 39-41

Helena Kisiel (1925-2015) / Kazimierz Jaroszek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, IV, 2015

2014

„Rok Ziemi Kieleckiej”. Treści i formy popularyzacji historii / Anita Młynarczyk-Tomczyk (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 109-126

Drukarstwo w województwie kieleckim w latach 1945-1947 / Grażyna Gulińska
Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej, t. 2, 2014, s. 13-44

Codzienność robotników w zakładach pracy województwa kieleckiego w latach siedemdziesiątych XX wieku / Jarosław Dulewicz
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt” (1957–1989) / Marek Jedynak
Wydawnictwo Barbara i Instytut Pamięci Narodowej, Kielce–Kraków 2014, 566 s.

Obchody 60-tych urodzin Bolesława Bieruta w województwie kieleckim / Barbara Kasprzyk
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Utopia i rzeczywistość. Stowarzyszenie PAX w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym PRL i III RP na przykładzie województwa radomskiego (1975–1993) / Krzysztof Busse
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin-Radom 2014, 380 s. + 16 s. wkł. zdj.

Pielgrzymki piesze przechodzące przez teren województwa radomskiego w latach 1976-1988 / ks. Lech Gralak
Studia Sandomierskie, XXI, 2014, 127-168

Dzieje Sienna 1389–2012. Album / S. J. Pastuszka, R. Turkowski
Sienno–Kielce 2014, 443+4 s.

Józef Myszka (1928-1964) / Andrzej Dąbrowski
Świętokrzyskie, 13 (17), 2014, 71-72

Twórczość Leopolda Staffa nad Kamienną i Bernatką w latach 1953-1957
Świętokrzyskie, 13 (17), 2014, 61-68

2013

Kościół prawosławny na terenie między Wisłą a Pilicą w XVIII-XX wieku / Piotr Sławiński
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 65-82

Akta inspekcji pracy (1945-1949) jako źródło badań nad sytuacją robotników w pierwszych latach po wojnie (na przykładzie województwa kieleckiego) / Michał Zawisza
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, II, 2013, 137-152

Inwestycje przemysłowe a proces urbanizacji małych i średnich miast oraz ich wpływ na stan środowiska naturalnego w województwie kieleckim w latach 1971-1975 / Jarosław Dulewicz
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 185-208

Spółdzielczość mieszkaniowa w województwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX wieku / Jarosław Dulewicz
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, II, 2013

Sytuacja gospodarcza w województwie kieleckim u schyłku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w interpretacji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej / A. Nowocień
Almanach Historyczny, XV, 2013

„Akcja bunkrowa” w województwie kieleckim 1947-1950 / Barbara Kasprzyk
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, II, 2013, 153-170

Radomski Czerwiec 1976 / Przemysław Ochnia
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin–Radom 2013, 64 s.

Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ks. Wincenty Granat – świadek wiary. Materiały z sesji. Sandomierz, 11 grudnia 2012 / red. ks. Zdzisław Janiec
Wydawnictwo diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2013

„Nawrócenie” Leszka Kołakowskiego / Tomasz Kukołowicz
Studia Sandomierskie, XX, 2, 2013, 159-168

Wiktor Saj – zapomniany bohater Planu Sześcioletniego [Star] / Hubert Wilk
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 131-14

2012

Listy wchodzące w skład zespołu archiwalnego Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Kielcach jako źródło badań życia codziennego w województwie kieleckim w latach 1976-1980 / Jarosław Dulewicz
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, I, 2012

Materiały do dziejów Iłży w starachowickim oddziale Archiwum Państwowego w Kielcach / Wiesława Rutkowska

Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989. Studium historycznoprasoznawcze / Maria M. Siuda
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, 368 s., format B5

Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Kurii diecezjalnej i seminarium duchownego w Sandomierzu w latach 1944–1956 / Bogdan Stanaszek
w: Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej / red. Mariusz Krzysztofiński, ks. Józef Marecki, ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

Początki organów bezpieczeństwa publicznego na Kielecczyźnie (WUBP z siedzibą w Rytwianach) / Robert Kuśnierz
w: Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej / red. Mariusz Krzysztofiński, ks. Józef Marecki, ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu w walce z Kościołem katolickim / Albert Warso
w: Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej / red. Mariusz Krzysztofiński, ks. Józef Marecki, ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Opatów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1955 / Roksana Szczypta-Szczęch
w: Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej / red. Mariusz Krzysztofiński, ks. Józef Marecki, ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

Kapłani diecezji sandomierskiej skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach / Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
w: Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej / red. Mariusz Krzysztofiński, ks. Józef Marecki, ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

Działania bezpieki wobec bp. Franciszka Jopa / Józef Marecki
w: Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej / red. Mariusz Krzysztofiński, ks. Józef Marecki, ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

Zasób archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach. Charakterystyka ogólna / Agnieszka Szczerba
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

Znaczenie materiałów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach dla badań nad najnowszą historią Kielecczyzny / Rafał Chałoński
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

Trzech do tysiąca. Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego „Drągala” przez aparat bezpieczeństwa / Krzysztof Busse
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

Wymiar sprawiedliwości wobec volksdeutschów w latach 1945-1950 (na przykładzie północno-wschodniej części województwa kieleckiego) / Sebastian Piątkowski
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

Robotnicy Kielecczyzny w czasie „polskich miesięcy” / Edyta Krężołek
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

„Ukarać chuliganów!”. Procesy w trybie przyśpieszonym przed Sądem Rejonowym w Radomiu po proteście robotniczym w czerwcu 1976 roku / Arkadiusz Kutkowski
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

Nastroje społeczne w Radomiu i województwie radomskim w latach 1980-1981 w świetle dokumentów SB / Konrad Słowiński
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

Władze regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w latach 1980-1989 / Marek Wierzbicki
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

Wpływ uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w czerwcu 1988 r. na nastroje i postawy społeczeństwa Kielecczyzny” / Marek Jedynak
w: Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989 / red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012

Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950 / Krzysztof Busse, Arkadiusz Kutkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin–Radom 2012, 199 s.

Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962–1977) / Szczepan Kowalik
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2012, 391s. + 32 s. wkł. zdj.

Dla Boga i Kościoła. Sługa Boży ks. Wincenty Granat – świadectwa / oprac. i przyg. Halina Irena Szumił
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2012

Być jak pochodnia…”Humanitas” sługi Bożego ks. Wincentego Granata. Materiały z sesji, Sandomierz, 10 XII 2011 roku / red. Zdzisław Janiec
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak w świetle dokumentów SB / Marek Jedynak
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 109-120

Andrzej Minajew (1946–2012). Malarz Radomia / Mieczysław Szewczuk
Arteria, 10, 2012, 123-124

Radom w półwieczu 1960-2010. Rozwój przestrzenny / Elżbieta Maj
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2012, 572, A4

Skarżysko-Kamienna w latach 1945–1989: stan badań i perspektywy badawcze / Michał Zawisza
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego TowarzystwaHistorycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 65-77

Projekt kanalizacji miasta Skarżysko-Kamienna z 26 lipca 1951 r.: założenia wstępne / Beata Czajkowska
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 169-183

„Zaopatrzenie w artykuły żywnościowe problemem numer jeden”: Realia życia codziennego mieszkańców Skarżyska-Kamiennej w przededniu wprowadzenia stanu wojennego / Barbara Kasprzyk
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 121-138

Milica 1950-55. Historia pierwszego powojennego osiedla w Skarżysku-Kamiennej / Barbara Kasprzyk
Muzeum im. „Orła Białego”, Skarżysko-Kamienna 2012

Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach jako źródło badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego w dobie PRL [osiedle Milica] / Hubert Wilk
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, I, 2012, s. 261-276

2011

Twórczość piśmiennicza profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu w XIX i XX wieku – zarys problematyki badawczej / Danuta Krześniak-Firlej
Studia Sandomierskie, XVIII, 1, 2011, 163-178

Słudzy Boży. O przyjaźni bpa Piotra Gołębiowskiego i ks. Wincentego Granata / Halina Irena Szumił Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2011

Wizerunek sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego w przepowiadaniu kaznodziejskim / ks. Krzysztof Kida
Studia Sandomierskie, XVIII, 2, 2011, 163-178

Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak „…sercem skarżyszczanin”. W 100-lecie urodzin / red. Ryszard Sowa
Skarżysko-Kamienna 2011

„Wyraźcie zgodę na jego przeniesienie”. Działalność lokalnych struktur aparatu represji w Szczecinie wobec o. Huberta Czumy w latach 1973–1979 / Marcin Stefaniak
w: „Oaza wolności”. Duszpasterstwa akademickie w latach siedemdziesiątych XX w. Materiały pokonferencyjne / red. Marta Marcinkiewicz
Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2011

Tradycje szkolnictwa technicznego w Zagłębiu Staropolskim / Jan Główka
Świętokrzyskie, 4 (8), 2011, 58-64

Historia szkoły z plenerem w tle. Cz. 2. [Zespół Szkół Plastycznych] / Jerzy Kutkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2011, nr 1, s. 35-38, il.

Marzec ’68: …bo rozpowszechniał fałszywe informacje / Krzysztof Busse
Miesięcznik Prowincjonalny, 2011, nr 2, s. 8-10, il.

Stan wojenny w Radomiu – historia „Pułku Samoobrony” / Sebastian Piątkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2011, nr 6, s. 9-13

„Nasze Słowo”: przyczynek do historii skarżyskiej prasy zakładowej doby PRL / Roman Sowa
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 91-110

Codzienne problemy mieszkańców miast nad Kamienną w dekadzie lat siedemdziesiątych w świetle listów do instytucji państwowych i partyjnych / Jarosław Dulewicz
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 111-125

Kościół św. Wacława w Radomiu – dzieje odbudowy / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/53-56/2012

Tworzenie kolekcji, zasady doboru eksponatów i ich opracowanie, na przykładzie kolekcji maszyn rolniczych w Muzeum Wsi Radomskiej / Tomasz Dzikowski
Wieś Radomska, 2011, T. 9, s. 81-94

2010

Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach 1919-2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń / red. Elżbieta Słabińska
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Kolportaż oraz upowszechnianie prasy na Kielecczyźnie w latach 1945-1952 / Maria Siuda
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 2/13, Kielce 2010

„Solidarność”, opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1980–1989 / Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Instytut Pamięci Narodowej, Kielce 2010, 56 s.

„Solidarność” Ziemia Radomska w dokumentach 1980–1989 / wstęp, wybór źródeł i opracowanie Marek Wierzbicki
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2010, 480 s.

Jawnie i w podziemiu. Wspomnienia ludzi Solidarności regionu radomskiego (1980–1989) / wstęp, wybór źródeł i opracowanie Konrad Słowiński
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2010, 435 s.

Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” (1976–1981) / wybór, wstęp i opracowanie Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010

Jak powstawała radomska „Solidarność”. Rozgrywka operacyjna / Krzysztof Busse
Miesięcznik Prowincjonalny, 2010, nr 5, s. 8-9, il.

Kryptonim „Bystrzy”, czyli minifonem na generała [Kościół a państwo] / Krzysztof Busse
Miesięcznik Prowincjonalny, 2010, nr 2, s. 9-10, il.

Alfabet starachowickiej opozycji / oprac. Paweł Perchel, Robert Adamczyk
Starachowice : Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989”, 2010

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

Historia szkoły z plenerem w tle. Cz. 1. [Zespół Szkół Plastycznych] / Jerzy Kutkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2010, nr 6, s. 32-35, il.

Przez Prawdę do Miłości. Ksiądz Wincenty Granat Sługa Boży (1900–1979) / Halina Irena Szumił
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010

Akwinata sandomierski ks. prof. Wincenty Granat w 30 lat po śmierci
Kronika Diecezji Sandomierskiej. – 2010, nr 3/4, s. 241-249

„Osoba i personalizm według ks. prof. Wincentego Granata”. Sprawozdanie z I Lubelskich Dni Personalizmu KUL, 26-27 kwietnia 2010 r. / Ks. Grzegorz Barth
Studia Sandomierskie, XVII, 4, 2010, 141-152

Anna Apanowicz (1915-2010) z domu Borowska, primo voto Bichniewicz / Elżbieta Staniszewska
Arteria, 8, 2010, 106-107

Muzeum przyjaciół. Jak powstała kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu / Mieczysław Szewczuk
Arteria, 8, 2010, 80-83

Skarżyskie schrony w okresie zimnej wojny – zapomniane budowle / Paweł Rzuchowski, Paweł Gębski
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej,
Rocznik 1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

Jedyny polski papamobile… Historia papieskiego auta po pielgrzymce w 1979 r. / Dariusz Dąbrowski
Świętokrzyskie, 1 (5), 2010, 32-38

Żywe słowo [Studium Nauczycielskie – Radom. Studencki Teatr Poezji – 1958-1971] / Adam Beresiński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

2009

Stulecie periodyku diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”. Pokłosie sesji naukowej z 15–16 listopada 2007 r.
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

Biskup Jan Lorek (1886–1967). Życie i dzieło / red. ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

Inwigilacja Kościoła rzymskokatolickiego w świetle meldunków operacyjnych Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej MO w Tarnobrzegu z 1980 r. / Ks. Piotr Tylec
Studia Sandomierskie, XVI, 1-2, 2009, 5-106

Świętokrzyska „Solidarność” (IX 1980 – VII 1981) w materiałach własnych i służby bezpieczeństwa / oprac. Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Studia Muzealno-Historyczne, T. 1 (2009), s. 335-355

Spis internowanych z Regionu Świętokrzyskiego : ośrodek odosobnienia w Kielcach
Studia Muzealno-Historyczne, T. 1 (2009), s. 365-427

Podziały administracyjne na ziemi szydłowieckiej / Grzegorz Miernik
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 175-236

Kapliczka na Wykusie. Wokół powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury – Nurt / Marek Jedynak
Instytut Pamięci Narodowej, Kielce – Wąchock – Wykus 2009, 40 s.

O Salonach Zimowych w Radomiu / Mieczysław Szewczuk
Arteria, 7, 2009, 109-112

Radomskie osiedla (10) [Wośniki] / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-2/41-42/2009

Radomskie osiedla (11). Osiedle „Południe / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

Radomskie osiedla (12). Gołębiów (II) Wójtostwo / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

Z kroniki budowy statku m/s Radom / Paweł Marzec
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

Ochrona Środowiska w pracach ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka (1911-1993) / Ryszard Sowa
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

2008

Księża diecezji sandomierskiej więzieni przez władze komunistyczne po II wojnie światowej / Ks. Bogdan Stanaszek
Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2008, 288 s. + 16 s. wkładka zdjęciowa

W drodze do uzdrowienia stosunków w „Caritas”. Sprawa unicestwienia kościelnego „Caritasu” na Kielecczyźnie w 1950 roku / Ryszard Gryz
w: Dobroczynność na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku (t. I) / red. Marek Przeniosło
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Obywatelska dyskusja nad projektem konstytucji w 1952 roku na przykładzie województwa kieleckiego / Grzegorz Miernik
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Biblioteki szkolne w województwie kieleckim w latach 1944-1956 w świetle polityki kulturalnej państwa / Grażyna Gulińska
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 11, 2008

Skarżyski Słownik Biograficzny / red. Krzysztof Zemeła
Skarżysko-Kamienna 2008, str 288, format A-5

Rozwój sieci parafialnej na terenie Skarżyska-Kamiennej XVII – XX wiek / Marcin Medyński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Siedziba i działalność skarżyskiej bezpieki 1945-1956 / Marek Jończyk
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Reperkusje wydarzeń marcowych w 1968 roku w Skarżysku-Kamiennej / Edyta Krężołek
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Radomskie osiedla (7) [Planty – ul. Mariacka, Centrum – ul. Czysta i Wilcza] / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/38/2008

Radomskie osiedla (8). Kaptur, Młodzianów / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

Radomskie osiedla (9). Gołębiów I i Michałów / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/40/2008

Bioelektronika po ludzku [W. Sedlak] / Andrzej Staśkowiak
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

2007

„My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy / Grzegorz Miernik
Akademia Świętokrzyska, Kielce 2007, 412 s., format B5

30 lat Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (1977-2007) / red. Stanisław Ośko
Muzeum Wsi Radomskiej, Radom 2007, 64 s., 24 cm

Z dziejów radomskiej oświaty (15) [PSP 7 im. Kazimierza Pułaskiego] / Anna Synowska, Katarzyna Gruszka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/34/2007

Czas daleki, czas bliski [Adam Penkalla] / Jerzy Szczepański (red.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2007, 146 s., format B5

Radomskie osiedla (4). Osiedle „Nad Potokiem” / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/34/2007

Radomskie osiedla (5). Osiedle Zamłynie / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

Radomskie osiedla (6). Osiedle Borki / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/36/2007

Zagroda mechanika wiejskiego z 2. połowy XX wieku. Koncepcja ekspozycji / Tomasz Dzikowski
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 225-248

2006

Instytut Naukowo-Społeczny w Radomiu (1945-1948) / Elżbieta Kielska
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2006, Tom 51, Numer 2, s. 179-194

O Jerzym Szymkowiczu-Gombrowiczu (1895-1971) oraz Wsoli i jej związkach z Witoldem Gombrowiczem / Tomasz Adam Pruszak
Arteria, 4, 2006, 89-92

Czerwiec 1976. Radom, Ursus, Płock / oprac. Paweł Sasanka i Sławomir Stępień
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2006, 162 s.

Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje / Paweł Sasanka
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2006, s. 451

Radomski Czerwiec 1976 / Aleksander Sawicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/30/2006

Jan Józef Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej / wstęp Andrzej Friszke, opracowanie przypisów Grzegorz Waligóra, Jan Tomasz Lipski
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2006, 645 s.

Piaski [Stan wojenny 1981 r.] / Michał Płoski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2006, nr 11-12, s. 4-7, il.

Z dziejów radomskiej oświaty (14) [II LO im. Marii Konopnickiej] / Dariusz Żytnicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/32/2006

Dzieje szpitalnictwa radomskiego / Jerzy Reymond, Robert Wiraszka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

Gdy dowódca odchodzi na wieczną wartę [Porucznik Jerzy Korwin-Kijuć] / Paweł Łuk-Murawski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/32/2006

Puszcza Kozienicka w badaniach etnograficznych / Justyna Górska
Zeszyty Wiejskie, XI, 2006, s. 266-276

Radomskie osiedla (2). Osiedle Ustronie – nowa dzielnica we wschodniej części Radomia / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/30/2006

Radomskie osiedla (3). Osiedle im. S. Żeromskiego / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/32/2006

Kościół p.w. Matki Bożej Miłosierdzia / Michał Krawczyk
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/32/2006

2005

Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989 (autoreferat) / Maria Siuda
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 9, 2005

Sprawozdanie z operacyjnego rozpracowania młodzieży i nauczycieli przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach (luty 1954 r.) / R. Gryz
Almanach Historyczny, VII, 2005, s. 233-250

Z dziejów Radomskiej Oświaty (12) [Zespół Szkół Odzieżowych] / Wioletta Zawada
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/26/2005

Z dziejów radomskiej oświaty (13). PSP 13 im. Ks. J. Poniatowskiego / Marek Citak
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

Radomskie Osiedla (1). Osiedle XV-lecia / Elżbieta Maj
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Kościół p.w. Św. Teresy / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

2004

Radomskie Prawosławie / J. Antosiuk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2004

Rozbudowa sieci parafialnej w diecezji sandomierskiej w czasach Bieruta i Gomułki / Bogdan Stanaszek
Almanach Historyczny, VI, 2004

Usunąć biskupa! Władze PRL wobec ordynariusza diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka / Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2004, 216 s.

O muzyce w prasie kieleckiej w latach 1945-1955 / Joanna Sztejnbis-Zdyb
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 8, 2004

Konflikt pamięci. Narracje radomskiego Czerwca 1976 / David Morgan
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2004, s. 193

Łowiectwo w województwie kieleckim i w powiecie radomskim w 1952 roku / Przemysław Zieliński
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 309-322

Zmiany w obrzędowości rodzinnej na terenach wiejskich północnej Małopolski w latach 1945-1989 / Justyna Górska-Siwiec
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 417-423

Sandomierskie i Polska w filozofii Witolda Gombrowicza / Arkadiusz Michał Stasiak
Zeszyty Sandomierskie 19/2004, 30-34

2003

Czwarta władza Kielecczyzny – przegląd dziejów prasy regionu / M. Adamczyk
Studia Kieleckie – Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza, 3, 2003, 71-84

Służba zdrowia w województwie kieleckim (1944-1974) / Stefan Iwaniak
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2003, 24 cm, 244 s.

Czerwiec 1976 – spory i refleksje po 25 latach / red. Paweł Sasanka i Robert Spałek
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2003, s. 143

Życia mało, pracy dużo. [Włodzimierz Sedlak] / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2003, nr 1-2, s. 6-9, il.

2002

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1962 / Agata Mirek
Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, 24 cm, 526 s.

2001

Ks. bp Walenty Wójcik (1914-1990) o diecezji sandomierskiej i Sandomierzu / Marian Zimałek
Zeszyty Sandomierskie, 13/2001, 38-41

Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych / oprac. J. Eisler
Volumen, Warszawa 2001, s. 279, zdjęcia

2000

Działalność społeczno-polityczna wiejskiego duchowieństwa katolickiego w opinii władz stalinowskich w latach 1949-1956 (na przykładzie województwa kieleckiego) / Ryszard Gryz
Zeszyty Wiejskie, II, 2000, s. 105-130

Doctor Humanus. Stulecie urodzin Sługi Bożego ks. Wincentego Granata / Halina Irena Szumił
Zeszyty Sandomierskie, 11/2000, 39-43

Szkolnictwo zawodowe w Radomiu w latach 1949-1956 / Dariusz Bomanowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 88-99

Sycyna wiek XX / Henryk Bednarczyk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2000

Władze samorządowe gminy Oblassy i ich działalność w latach 1945-1950 / Sebastian Piątkowski
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 150-165