8 lipca, 2020

I Wojna Światowa – II Rzeczpospolita

2023

Karasiowie z Puszczy Kozienickiej. Genealogia rodzinna / ks. Dawid Karaś
Instytut Technologii Eksploatacji, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2023, 199 s.

Relacje pomiędzy samorządem miejskim a Policją Państwową w województwie kieleckim w pierwszych latach niepodległości (1919-1925) / Dariusz Buras
Rocznik Świętokrzyski, Seria A – Nauki Humanistyczne, 37, 2023, 61-78

Wojskowa infrastruktura szkoleniowa w województwie kieleckim w latach 1921-1939 / Tadeusz Banaszek
Rocznik Świętokrzyski, Seria A – Nauki Humanistyczne, 37, 2023, 79-95

Ks. Jan Wiśniewski i jego Muzeum pamiątek narodowych / Urszula Stępień
Sandomierzanin, 2023, 5/6, s. 10

Wystawa w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu [listy ze zbioru ks. Wiśniewskiego] / Urszula Stępień
Świętokrzyskie 33, 2023, 137-142

Radomskie kaflarnie w latach 1850-1939 / Marta Trojanowska
Radomskie Studia Humanistyczne, VI, 2023, 41−58

„Przybyli i zbudowali nam przemysł…” Inwestorzy i fachowcy – przypadek Skarżyska-Kamiennej do 1939 roku / Marcin Medyński
Radomskie Studia Humanistyczne, VI, 2023, 59−70

Wpływ władz samorządowych na industrializację Radomia w okresie II Rzeczypospolitej. Studium historycznych czynników lokalizacji przemysłu / Piotr A. Tusiński
Radomskie Studia Humanistyczne, VI, 2023, 71−120

Przydrożne znamiona zakładów kamieniarskich regionu radomskiego od schyłku XIX do połowy XX wieku / Paweł Puton
Radomskie Studia Humanistyczne, VI, 2023, 129−147

Źródła do dziejów radomskiego przemysłu w XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu / Krzysztof Głowacki
Radomskie Studia Humanistyczne, VI, 2023, 149−159

Zajezierze – lewobrzeżna część Twierdzy Dęblin / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, 32, 2023, 85-92

Radom – nie Radom, czyli pocztówkowe pomyłki z okresu I wojny światowej / Marcin Medyński
Filokartysta Radomski, 3, 2023, 10-12

2022

Zlikwidowane, przekształcone, rozproszone. Nieistniejące biblioteki Radomia z lat 1839-2015 / Marta Wiktoria Trojanowska
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2022, 275 [1] s.

Album fotograficzny: Województwo Kieleckie. Roboty finansowane przez Fundusz Pracy 1933 / Krzysztof Myśliński
Studia Muzealno-Historyczne, 14, 2022, 205-228

Szkolenia społeczno-zawodowe organizowane przez Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w diecezji sandomierskiej / Krzysztof Tryk
Studia Sandomierskie, 29, 2022, 77-96

Obchody 30. rocznicy „Krwawej środy” w województwie kieleckim w 1936 roku / Tomasz Karbowniczek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, XI, 2022, 81-96

Koleje wąskotorowe o trakcji mechanicznej na terenie Suchedniowa i okolic [Radomski Zarząd Kolejek Leśnych] / Bartosz Kozak
Zeszyty Suchedniowskie, 7, 2022, 147-163

Fortuna kołem się toczy… Bank Spółdzielczy w Skarżysku-Kamiennej w latach 1909-1934 / Tadeusz Wojewoda
Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 13, 2022, 29-44

Zapomniana mogiła Richarda Wünscha na cmentarzu z I wojny światowej w Rudzie Wielkiej / Mateusz Rutkowski
Radomir, 2022, 169-174

Poczty etapowe na terenie okupacji austriacko-węgierskiej podczas I wojny światowej /
Andrzej Żychowski
Świętokrzyskie, 30 (34), 2022, 39-44

Garnizon Wojska Polskiego Radom w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości (1918–1921) / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, 29 (33), 2022, 90-103

Ślady społeczności żydowskiej w Gniewoszowie. Perspektywa archeologii współczesności / Angelika Bachanek
Zeszyty Wiejskie, 28, 2022, 201-224

Tercjarstwo w dekanacie radoszyckim 1918-1939 / Jerzy Gapys, Zbigniew Kowalczyk
Almanach Historyczny, XXIV, 2022, 259-276

2021

Skarżyski słownik biograficzny. Tom 2. Miasto i powiat / Marcin Janakowski, Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Tadeusz Wojewoda, Krzysztof Zemeła
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna 2021, 188 s.

Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej / Stanisław Michnowski
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, 2021

Powstanie i działalność Straży Obywatelskiej w województwie kieleckim w czasie wojny polsko-bolszewickiej (lipiec – październik 1920 roku) / Dariusz Buras
Rocznik Świętokrzyski – Seria A. Nauki Humanistyczne, 36, 2021, 59-70

Garnizon Wierzbnik w pierwszych latach niepodległej Polski / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, 28 (32), 2021

Przemysłowcy wyznania mojżeszowego w województwie kieleckim w latach 1919–1939. Próba charakterystyki środowiska / Edyta Majcher-Ociesa
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Historia, 2021, 76, 277-299

Udział duchowieństwa katolickiego w kampanii wyborczej do parlamentu w 1922 roku w powiatach radomskim, koneckim i opoczyńskim / Bogdan Stanaszek
Almanach Historyczny, 2021, XXIII, 1, 205-234

My Kanclerz Buławy i Konwent Bracki… : dyplom bibliofilski dla ks. Jana Wiśniewskiego / Urszula Stępień
Zeszyty Sandomierskie, 2021, 50, 108-110

Ochrona Wytwórni Amunicji w Skarżysku-Kamiennej na wypadek mobilizacji lub wojny podczas realizacji planu mobilizacyjnego „S” z 1926 r. / Tadeusz Banaszek
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 12, 2021

2020

Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych (1920–1928) na terenie województwa kieleckiego / Katarzyna Ryszewska
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, 1, s. 47-68

„Tak staliśmy się żołnierzami…”. Opowieści o znanych i nieznanych, radomskich bohaterach wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1921 / Przemysław Bednarczyk
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin-Warszawa 2020, 160 s.

Województwo kieleckie wobec zagrożenia bolszewickiego latem 1920 roku – aspekty wojskowe / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, 25 (29), 2020, 15-23

Udział harcerstwa województwa kieleckiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 / Andrzej Rembalski
Świętokrzyskie, 25 (29), 2020, 37-43

Harcerze ze Skarżyska na wojnie bolszewickiej / Piotr Kardyś
Świętokrzyskie, 25 (29), 2020, 53-57

Wieś i miasteczko w dwudziestoleciu międzywojennym – wzajemne relacje (na przykładzie Kielecczyzny) / Regina Renz
Almanach Historyczny, 2020, XXII, 199-211

Architekt i jego dzieło w lokalnej przestrzeni publicznej. Województwo kieleckie w II RP / Krzysztof Myśliński
Zeszyty Suchedniowskie. Historia, 6, 2020, 88-104

Tradycja obchodów 15 sierpnia w województwie kieleckim w okresie II Rzeczypospolitej / Alicja Kifer
Świętokrzyskie, 25 (29), 2020, 80-84

„Ziemia Radomska” jako źródło do dziejów międzywojennego Skarżyska-Kamiennej
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 11, 2020, s. 51-72

Polska i Polacy jako motywy i odbiorcy pocztówek z okresu I wojny światowej [Dęblin, Iłża, Radom, Skarżysko-Kamienna] / Marcin Medyński
Zeszyty Suchedniowskie. Historia, 5, 2020, 74-125

Chwała młodym bohaterom. Tryptyki Obrona Lwowa i Obrona Płocka (1936) Stanisława Kaczora Batowskiego ze szkoły w Skarżysku-Kamiennej / Anna Myślińska
Studia Muzealno-Historyczne, XII, 2020, s. 163-182

2019

Ziemia mówiąca Bogu tak. 200 lat Diecezji Sandomierskiej
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX wieku. Tom 4 (S-Ż, biskupi i uzupełnienia) / Bogdan Stanaszek, Ryszard Nowakowski, Piotr Tylec
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Okręg Kielecki Związku Nauczycielstwa Polskiego w służbie szkoły i nauczyciela. Zarys dziejów (1905-1999) / Stanisław Ośko, Józef Staniszewski, Maria Szymkiewicz
ZNP, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego, Kielce 2019, 24 cm, 344 s.

Raporty Polskiej Organizacji Wojskowej. Okręg Kielecki i Radomski 1915-1918 / oprac. Jerzy Z. Pająk, Przemysław Wzorek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2006, 306 s., format B5

Garnizony wojska polskiego w regionie świętokrzyskim. Garnizon Skarżysko-Kamienna / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, 23 (27), 2019, 20-26

Budownictwo służące oświacie na Kielecczyźnie w II Rzeczpospolitej – uwagi o organizacji / Krzysztof Myśliński
Zeszyty Suchedniowskie. Historia, 4, 2019, 68-88

Architektura szkolna lat międzywojennych na terenie województwa kieleckiego. Wartość i problemy ochrony / Michał Pszczółkowski
w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku / red. Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad
UJK, Kielce 2019, 143-158

Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego / Małgorzata Korpała
w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku / red. Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad
UJK, Kielce 2019, 159-170

2018

Z dziedzictwem w przyszłość. 200 lat Diecezji Sandomierskiej / Renata Pomerańska
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 320 s.

Przewodnik po dziejach diecezji sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzisiejszej Diecezji Sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań / ks. Bartłomiej Krzos
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 432 s.

Diecezja sandomierska 1818-2018: tradycje historyczne / Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2018, 159 s., 30 cm

Zarys dziejów diecezji sandomierskiej (1818-2020) / Tomasz Moskal
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 12-24

Przemiany terytorium diecezji sandomierskiej / Waldemar Gałązka
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 25-30

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 4 (S-Ż) / ks. Bogdan Stanaszek, ks. Ryszard Nowakowski, ks. Piotr Tylec
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 384 s.

Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej w Sandomierzu 1938-2018 / ks. Tomasz Moskal
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 192 s.
Wojewodowie kieleccy w II Rzeczypospolitej (1919-1939) / Leszek Dziedzic
Świętokrzyskie, 22 (26), 2018, 114-119

Religijność ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w drugiej połowie XIX i XX wieku (do 1939) – wybrane problemy / Mariusz Nowak
Nasza Przeszłość, 129, 2018, s. 265-292

Ks. Józef Rokoszny jako obserwator i uczestnik życia politycznego w latach I wojny światowej / Tadeusz Wojewoda
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 9, 2018, s. 41-63

Walki I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego na Ziemi Kieleckiej 1914-1915 / Władysław Rykfa
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2018

28 Dywizja Piechoty / Adam Kurus, Daniel Zawadka
seria: Wielka księga piechoty, tom 28, Edipresse, Hobby Media, Warszawa 2018
Errata do części dotyczącej 72 Pułku Piechoty / Andrzej Chałubiński

Obchody 1 Maja w województwie kieleckim w roku 1919 na łamach „Robotnika” / Tomasz Karbowniczek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VII, 2018

Udział stowarzyszeń kombatanckich w obozie sanacyjnym na terenie województwa kieleckiego w latach 1926–1939 / Ryszard Janowski (Kielce)
Almanach Historyczny, XX, 2018, 209-227

Tradycje ruchu demokratycznego w województwie kieleckim (1938-1939). Przyczynek do dziejów Stronnictwa Demokratycznego na Kielecczyźnie / Robert Piwko
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VII, 2018

By żyć w Polsce. Chłopi ziemi radomskiej w walce, obronie i budowie Niepodległej / Katarzyna Madejska
Muzeum Wsi Radomskiej, 2018, 144 stron

Organizacja kolonii dziecięcych w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Sylwia Sobieraj
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VII, 2018

Doktor Tochterman. Życie radomskiego lekarza, żołnierza wrześniowego i społecznika na tle epoki / Krzysztof Batycki
Delegatura Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, 2018, 189 s.

Powiat opoczyński. Historia i współczesność / Jerzy Gapys
Muzeum Regionalne, Opoczno 2018

100-lecie Niepodległości. Przysucha 1918-2018 / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Muzeum Wsi Radomskiej, 2018, 132 strony

Mała osada – Wielka Wojna. Kamienna lat 1914-1918 na fotografiach dokumentacyjnych i pamiątkowych / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 9, 2018, s. 65-76

U początków samorządu miejskiego w Kamiennej/Skarżysku Kamiennej / Piotr Kardyś
Świętokrzyskie, 21 (25), 2018, 65-67

Liczebność środowiska uczniowskiego w szkołach powszechnych w Wierzbniku i w Starachowicach w okresie międzywojennym / Wiesława Rutkowska
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 33, 2018, 111-140

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Polskiej w Żelazowicach (1925-1939) na tle działalności katolickiego ruchu młodzieży diecezji sandomierskiej w dwudziestoleciu międzywojennym / Łukasz Grabowski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VII, 2018

Polki i Żydówki w małych miastach międzywojennej Kielecczyzny / Regina Renz
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 19 (2018), 87-98

Spółdzielczość żydowska Radomia w latach 1918–1939 / Adam Benon Duszyk (RTN)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 95-140

Samuel Józef Diament (8 II 1894–12 VIII 1942). Przewodniczący Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego / Sebastian Piątkowski (IPN Lublin)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 141-156

Źródła do biografii lekarzy żydowskich w Radomiu / Robert Wiraszka (Radom)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 179-204

Szyja/Stanisław Buszacki – fotograf Radomia / Renata Metzger (OKiSz „Resursa Obywatelska”)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 205-214

Radomianin z „Kraju Wisły” – pisarz Jehoszua Perle (1888-1944). Recepcja twórczości przez polskojęzycznego czytelnika / Renata Metzger
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 21-66, il.

Zwoleńskie lapidarium. Zachowane macewy z cmentarza żydowskiego w Zwoleniu / Łukasz Babula (MRI), Katarzyna Madejska (MRZ)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 215-244

Centralny Okręg Przemysłowy / Robert Kotowski
Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2018

Architekci i budowniczowie Fabryki Broni w Radomiu / Bogusław Blum
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 77-119, il.

2017

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 3 (M-R) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski, Ks. Piotr Tylec
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2017, 272 s.

Błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski (1882-1941) / Mariusz Klocek
Studia Sandomierskie, XXIV, 2017, 17-34

Odkrycia archeologiczne na Kielecczyźnie w latach 1918-1924 / Katarzyna Ryszewska
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 32, 2017, 181-204

Rodzina małomiasteczkowa w okresie międzywojennym (na przykładzie Kielecczyzny) / Regina Renz (Kielce)
Almanach Historyczny, XIX, 2017, 148-157

Polska Partia Socjalistyczna i Związek Proletariatu Miast i Wsi w wiecach przedwyborczych do Sejmu w 1922 roku w województwie kieleckim / Tomasz Karbowniczek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VI, 2017

Co dziś nowego w „Trybunie”? – polskojęzyczna prasa żydowska jako źródło informacji o życiu i kulturze Żydów w Radomiu w czasach II Rzeczypospolitej / Katarzyna Kaczmarska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 137-162

Rozwody żydowskie w świetle akt sądowych w okresie międzywojennym (na przykładzie województwa kieleckiego) / Katarzyna Zgryza
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 18 (2017), 123-138

Prawo i przepisy dotyczące budownictwa wiejskiego w regionie świętokrzyskim od XIX wieku do 1961 roku [dol. Kamiennej] / Bernadeta Schäfer
Kielecka Teka Skansenowska, III, 2017, s. 74-89

Źródła do dziejów Końskich i powiatu koneckiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi / Elżbieta Czajka
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VI, 2017

Wojsko Polskie w Skarżysku-Kamiennej 1918-1989. Wybrane zagadnienia / Tadeusz Banaszek
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 8, 2017, s. 73-96

Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957 / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Muzeum Wsi Radomskiej, 2017, 72 strony

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze / Agnieszka Zarychta-Wójcicka, Dominika Lefek
Muzeum Wsi Radomskiej, 2017, 120 stron

Architekci i budowniczowie Fabryki Broni w Radomiu / Bogusław Blum
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 77-119, il.

Świętokrzyskie widoki. Kieleckie i Sandomierskie w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
Fundacja Świętokrzyska Góry Historii, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Sandomierz 2017

Porcelanki nagrobne z lat 1896-1945 na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu – próba systematyki / Marta Wiktoria Trojanowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 65-76

Niedopracowany rynek pracy. Kilka spostrzeżeń po lekturze książki Elżbiety Słabińskiej, Rynek pracy w latach 1918–1939 na przykładzie województwa kieleckiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Kielce 2015, ss. 431 / Jerzy Kochanowski
Przegląd Historyczny, 108, 3, 2017, 605-611

2016

Liczebność i struktura wewnętrzna chłopów województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / Regina Renz
Almanach Historyczny, XVIII, 2016, 143-157

Rodzina chłopska w międzywojennej Kielecczyźnie / Regina Renz
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 17 (2016), 101-116

Gmina Janowiec w latach 1809-1939 / L. Zugaj
Notatnik Janowiecki, 19-20, 2016, 60-91

Historia kin(a) zaklęta w budynkach, czyli iluzjony, kinoteatry, kinematografy w pejzażu miejskim przedwojennego województwa kieleckiego / Monika Bator
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 31, 2016, 281-302

Historia elektryki i teletechniki w regionie radomskim / red. S. Bajson, W. Michalski
Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Radomski im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2016, 153 s.

Działalność partii Poalej Syjon-Lewica w latach 1935-1939 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach / Dominik Flisiak
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Służba asystencyjna Wojska Polskiego w II Rzeczpospolitej – przyczynki źródłowe / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Szpitale wojskowe w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Informacje o członkach Zarządów Kas Chorych w województwie kieleckim z roku 1929 – wybór źródeł / Tomasz Karbowniczek, Karolina Święch
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego w województwie kieleckim. Rzecz o kształtowaniu się kultu Marszałka w II Rzeczypospolitej / Alicja Malicka
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 31, 2016, 303-324

Rejon A (Kielecki) Centralnego Okręgu Przemysłowego na łamach „Gazety Kieleckiej” (1937-1939) / Mieczysław B. Markowski
w: Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej / red. Lidia Michalska–Bracha, Marek Przeniosło, Beata Wojciechowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 299-308

Inwestycje w zakresie komunikacji i transportu drogowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936–1939) –plany i realizacja / Wojciech Chudzik
Rocznik Lubelski, XLII, 2016, 105-118

Obiekty kolejowe Skarżyska-Kamiennej na pocztówkach i fotografiach sprzed 1945 r. (przyczynek do ikonografii jako nauki pomocniczej historii najnowszej) / M. Medyński
w: Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016

Metody i efekty zwalczania środowiska komunistycznego Polski międzywojennej przez władze państwowe (na przykładzie Radomia i regionu) / Michał Chęć
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 65-74

Zasłużeni dla harcerstwa 1916-1949, Skarżysko-Kamienna. Słownik biograficzny, t. 1 / red. Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła
Skarżysko-Kamienna 2016, 160 s.

Protokoły Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” powiatu kozienickiego 1929-1948 / Stanisław Zieliński
Wieś Radomska, 10, 2016, s. 9-48

Wykaz pracowników umysłowych Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej styczeń-sierpień 1939
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 7, 2016, s. 115-136

Płace personelu urzędniczego radomskiego Magistratu w latach 1915–1939 / Konrad Słowiński
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, tom 17 (2016)

Radomskie spółdzielnie wojskowe w okresie międzywojennym i pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej / Adam Duszyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 43-64

2015

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 1 (A-G), tom 2 (H-Ł) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2015, 286 i 240 s.

Rynek pracy w latach 1918-1939 na przykładzie województwa kieleckiego / Elżbieta Słabińska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 431 s.
> recenzja: 2017

Ziemianie guberni kieleckiej i radomskiej a władze państw centralnych – relacje wzajemne w latach I wojny światowej / Arkadiusz Toporski
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, tom 16 (2015)

Raporty oficera werbunkowego sekcji Kamienna z 1917 roku (komisariat obwodowy w Końskich Okręgowego Inspektoratu Werbunkowego w Radomiu) / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 153-171

„Twierdzą nam będzie każdy próg…” : społeczeństwo Ziemi Radomskiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1920 / Przemysław Bednarczyk, Sebastian Piątkowski
Muzeum Wsi Radomskiej, Radom 2015, 312 s., 24 cm

Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego / Marian Marek Drozdowski
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2015, 488, B5

Elektryfikacja w Centralnym Okręgu Przemysłowym na przykładzie działalności Spółki Akcyjnej Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZEORK w latach 1928-1939 / Ireneusz Kuliński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 185-191

Lokalizacja i reklama kawiarni w największych miastach województwa kieleckiego w okresie międzywojennym / I. Religa
Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej, t. 3, 2015, s. 129-142

Dzieje Sienna 1389–2012, T. I. 1389–1945 / S. J. Pastuszka
Sienno–Kielce–Warszawa 2015, ss. 446

Skarżyska siłaczka. Marta Schubert Bałtruszajtis / Krzysztof Zemeła
Skarżysko-Kamienna 2015, 168 s.

Sytuacja zdrowotna i socjalna Radomia w okresie międzywojennym. Album „Opieka społeczna otwarta” / Andrzej Bartosiak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 177-190

Maria Kelles-Krauz na kartce z Radomia, czyli wartość dodana / Wojciech Szafrański
Miesięcznik Prowincjonalny, 2015, R. 17, nr 2, 58-62

Zarys dziejów wodociągów i kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej / Piotr Kardyś
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 77-110

Muzeum pamiątek narodowych księdza Jana Wiśniewskiego. Nieznana kolekcja grafiki / Urszula Stępień
Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu, 2016, 36 s.

Działo się na radomskim rynku – zapomniana fontanna na Rynku Nowego Miasta w Radomiu / Joanna Marcinia-Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 281-292

2014

Wybuch I wojny światowej. Z zapisków ks. Józefa Rokosznego
Świętokrzyskie, 14 (18), 2014, 72-76

Postawa ziemian guberni kieleckiej i radomskiej wobec działalności ruchu niepodległościowego w czasie I wojny światowej / Arkadiusz Toporski
Zeszyty Wiejskie, XX, 2014, s. 61–88

Zaangażowanie ziemian guberni kieleckiej i radomskiej w działalność organizacji społecznych w okresie I wojny światowej / Arkadiusz Toporski
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 30, 2014, 15-40

Zniszczenia w majątkach ziemskich guberni kieleckiej i radomskiej w czasie I wojny światowej / Arkadiusz Toporski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

Źródła do badań aktywności politycznej i społecznej ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Marcin Łuczkowski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

Udział ludności żydowskiej w ruchu komunistycznym w latach 1918-1938 w województwie kieleckim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Katarzyna Zgryza
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

Źródła do dziejów Związku Strzeleckiego w województwie kieleckim w latach 1919-1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Dariusz Palacz
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

COP. Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939 / M. Furtak
Księży Młyn Dom Wydawniczy, Kraków-Łódź 2014

Zagadnienie Centralnego Okręgu Przemysłowego (1937–1939) w świetle poglądów politycznych / Wojciech Chudzik
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Historia, Vol 69 (2014)

Centralny Okręg Przemysłowy w planach operacyjnych Wojska Polskiego przed wybuchem II wojny światowej / Jan Główka
Świętokrzyskie, 13 (17) 2014, 31-35

Dzieje Sienna 1389–2012. Album / S. J. Pastuszka, R. Turkowski
Sienno–Kielce 2014, 443+4 s.

Opieka zdrowotna i socjalna w Starachowicach-Wierzbniku w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Agnieszka Malinowska
Studia Muzealno-Historyczne, VI, 2014, s. 93-106

Spółdzielczość Skarżyska-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym i latach okupacji niemieckiej (1918-1945) / Sebastian Piątkowski
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Kronika Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej, T.I i II / Bolesław Juchniewicz
Skarżysko-Kamienna 2014, str. 259, 111 fotografii, format: A-4

Jadwiga i Konstanty Bobowscy / Józef Rell
Znad Kamiennej, Tom V, 2014
[burmistrzostwo, II RP i wojna]

Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς / Paweł Madejski
Res Historica, 38 (2014)

2013

Kościół prawosławny na terenie między Wisłą a Pilicą w XVIII-XX wieku / Piotr Sławiński
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 65-82

Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Edyta Majcher-Ociesa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, 236 s., format B5

Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Marek Maciągowski
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, T. 28, 2013, 411-414

Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku / Monika Bator
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, 395 s., B5

Źródła do dziejów Wojska Polskiego w województwie kieleckim w okresie międzywojennym (1919-1939) w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, II, 2013, 91-100

O kolekcjonerstwie i wystawiennictwie artystycznym na Kielecczyźnie w pierwszych dekadach XX wieku / Krzysztof Myśliński
Świętokrzyskie, 10 (14), 2013, 7-19

Z dziejów komunikacji w województwie kieleckim w latach 1918-1939 w świetle akt Archiwum Państwowego w Kielcach / Jarosław Iwioła
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, II, 2013, 101-136

Społeczne uwarunkowania powstania Rejonu A (kieleckiego) Centralnego Okręgu Przemysłowego (w świetle dotychczasowych badań) / Mieczysław B. Markowski
w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz / red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 75-82

Próby modernizacji centralnej i północno–zachodniej części województwa kieleckiego przed II wojną światową / Jan Główka
Świętokrzyskie, 12 (16) 2013, 55-58

Dzieje Zwolenia / Cezary Imański
Muzeum Regionalne w Zwoleniu, 2013

Partie polityczne w międzywojennym Skarżysku-Kamiennej. Zakres wpływów i aktywność wyborcza / Tadeusz Wojewoda
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 95-108

Spory wokół powstania styczniowego na łamach prasy międzywojennej regionu radomskiego / Arkadiusz Bogucki
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 117-129

Księga kar pieniężnych Odlewni Żelaza i Emalierni „Kamienna – JanWitwicki” / Piotr Kardyś, Bartosz Wosiek
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 169-176

Przeszłość – przyszłości. Katalog wystawy Ksiądz Jan Wiśniewski 1876–1943 w 70. rocznicę śmierci / Małgorzata Szot–Wróblewska
Krępa Kościelna 2013

Radom jak świat. Niebieska wizja miasta. O „Żydach dnia powszedniego” Jehoszui Perlego / Marcin Kępa
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 289-299

2012

„Autografy” posłów ziemi kieleckiej z 1919 roku / Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012) s. 249-256

Kulturotwórcza rola nauczycieli w województwie kieleckim w okresie międzywojennym 1918–1939 / Andrzej Rembalski
Świętokrzyskie, 7 (11), 2012

Powstanie i rozwój organizacyjny rad opiekuńczych na Kielecczyźnie w latach 1916-1921 / Małgorzata Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012) s. 125-146

Materiały do aktywności gospodarczej żydów w latach 1919-1939 w województwie kieleckim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Edyta Majcher-Ociesa
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, I, 2012, 241-250

Hutnictwo i przemysł metalowy w Zagłębiu Staropolskim w okresie międzywojennym / Jan Główka
Muzeum Historii Kielc, 2012, 340 s.

Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939 / red. M. Wiatrowicz
Muzeum Regionalne, Stalowa Wola 2012

Transformacja systemu gospodarczo-administracyjnego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936–1939) – koncepcja i realizacja / Wojciech Chudzik
Rocznik Lubelski, XXXVIII, 2012, 65-83

Skarżyski Słownik Biograficzny pod redakcją Krzysztofa Zemeły,
Skarżysko-Kamienna 2008, str 288, format A-5

Skarżysko-Kamienna między wojnami (1918–1939): stan badań / Tadeusz Wojewoda
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 41-50

Materiały do dziejów Iłży w starachowickim oddziale Archiwum Państwowego w Kielcach / Wiesława Rutkowska

Laski – Anielin 1914 / Jerzy Osiecki
Świętokrzyskie, 9 (13), 2012, 44-49

Gmina wyznaniowa żydowska w Starachowicach-Wierzbniku w latach 1918-1939 / Agnieszka Malinowska
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012) s. 147-163

Protokoły Komisji Szkolnej Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej z lat 1917-1926 / Ilona Mrówka
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego TowarzystwaHistorycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 151-162

Rachunek od Krukowskiego: 125 lat temu urodził się wybitny radomianin, zamordowany w 1941 r. we Lwowie [Włodzimierz Krukowski] / Krzysztof Busse
2012, nr 3, s. 9-11, il.

Opis Stalowni „Skarżysko” z 1918 roku / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 163-167

Kielczanie w Legionach Polskich w świetle Księgi komputowej 1. Pułku Piechoty z połowy 1917 roku [gubernia radomska] / Urszula Oettingen
Rocznik Świętokrzyski, 33, 2012

Wojewódzka Reprezentacja Związku Ziemian w województwie kieleckim w latach 1924-1939 / Grzegorz Mazur
Rocznik Świętokrzyski, 33, 2012

Aktywność społeczno-polityczna ludności żydowskiej w Wierzbniku-Starachowicach w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Agnieszka Malinowska
Rocznik Świętokrzyski, 33, 2012

Sieć drogowa w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Jarosław Iwoła
Rocznik Świętokrzyski, 33, 2012

2011

Twórczość piśmiennicza profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu w XIX i XX wieku – zarys problematyki badawczej / Danuta Krześniak-Firlej
Studia Sandomierskie, XVIII, 1, 2011, 163-178

Ziemia skarżyska czy region skarżyski? / Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, 2, 2011, 7-26

Gospodarczo-finansowe aspekty działalności samorządu terytorialnego w ramach inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936–1939) / Wojciech Chudzik
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, tom LXXI – 2011, 83-105

Działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego / Piotr Sławiński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, 2, 2011, 79-90

Tradycje szkolnictwa technicznego w Zagłębiu Staropolskim / Jan Główka
Świętokrzyskie, 4 (8), 2011, 58-64

Kursy dokształcające w powiecie opoczyńskim w roku szkolnym 1938/1939 / Grażyna Wójcik
Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3-4, 2011, 73-86

Pamięć o Józefie Piłsudskim na ziemi świętokrzyskiej 1919–1939 / Urszula Oettingen
Świętokrzyskie, 6 (10), 2011, 6-13

Ks. Józef Rokoszny – jako muzealnik i konserwator zabytków / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/49-52/2011

2010

Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach 1919-2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń / red. Elżbieta Słabińska
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Święci i błogosławieni kapłani na terenie diecezji sandomierskiej. Cz. 2 / Waldemar Gałązka
Powołanie, 2010, nr 60

Seminarium Duchowne w Sandomierzu w latach 1820-1926 / Stanisław Kotkowski
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010

Lewica niepodległościowa na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej / Jerzy Z. Pająk
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 111-128

Obchody rocznic narodowych na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej / Marek Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 129-142

Inicjatywy na rzecz architektury publicznej w województwie kieleckim po odzyskaniu niepodległości / Krzysztof Myśliński
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 213-246

Zakłady przemysłowe w majątkach ziemskich w województwie kieleckim według danych Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach z 1923 roku / Edyta Majcher
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 11 (2010) s. 111-131

Pobór do wojska w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Tadeusz Banaszek
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 11 (2010) s. 133-145

Przysposobienie Wojskowe Kobiet i inne oddziały żeńskie w województwie kieleckim (1918 -1939) / Małgorzata Piastowicz
Rocznik Lubelski, XXXVI, 2010, 77-92

Inwalidzi wojenni na Kielecczyźnie w okresie międzywojennym / Jacek Legieć
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 197-212

Sylwetki policjantów w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Dariusz Palacz
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Współdziałanie Policji Państwowej z wojskiem w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Tadeusz Banaszek
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Policja Państwowa a strajki robotników przemysłowych w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Edyta Majcher-Ociesa
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

Samorząd terytorialny w Skarżysku-Kamiennej w okresie międzywojennym / Tadeusz Wojewoda
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Rocznik 1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

Wydawnictwa ciągłe (periodyczne) Skarżyska-Kamiennej do 1939 r. / Marcin Medyński
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Rocznik 1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

W cytatach – dzieje Skarżyska-Kamiennej, czyli literacka pigułka / Bożena Piasta
Starachowice 2010

Publiczne szkolnictwo powszechne międzywojennego Szydłowca / A. Karpeta
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 6, 2010, 141-166

Uroczystości państwowe, narodowe, rocznicowe, święta lokalne w międzywojennym Szydłowcu / Agnieszka Karpeta
Ziemia Odrowążów, 4, 2010, 16-18

Górnictwo i hutnictwo żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego / Waldemar Ryszard Brociek
w: Tradycje i dziedzictwo przemysłowe na Ziemi Ostrowieckiej : materiały z sesji Europejskich Dni Dziedzictwa 17-18 września 2010 r. / red. Waldemar Ryszard Brociek
Ostrowiec Świętokrzyski 2010, s. 41-79

2009

Emigracja sezonowa z województwa kieleckiego do Niemiec w latach 1918-1939 / Elżbieta Słabińska
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 9 (2009), 77-86

Działalność kulturalno-oświatowa w jednostkach Wojska Polskiego na terenie województwa kieleckiego w latach 1919-1939 / Tadeusz Banaszek
w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku / red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

Duchowieństwo katolickie wobec Związku Strzeleckiego w województwie kieleckim w okresie międzywojennym / Dariusz Palacz
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 9 (2009), 43-60

Bierna obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa obiektów przemysłowych na obszarze województwa kieleckiego w latach 1922-1939 / Konrad Otwinowski
Studia Muzealno-Historyczne, I, 2009, s. 117-140

Rada Opiekuńcza Powiatu Iłżeckiego 1919-1920 / Małgorzata Przeniosło
w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku / red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

Preferencje polityczne mieszkańców ziemi szydłowieckiej w okresie II Rzeczypospolitej / Marek Przeniosło
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 149-174

Kierunek: niepodległość. Kamienna w latach 1915-1918 / Tadeusz Wojewoda
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Historia radomskiej kooperacji 1869-1939 / Adam Duszyk, Edward Kołodziej
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 4, 2009

Społeczeństwo Radomia w świetle Pierwszego Powszechnego Spisu RP z dnia 30 IX 1921 r. / Witold Rakowski,
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 11-20

Społeczeństwo Radomia wobec tradycji powstania styczniowego i jego uczestników w dwudziestoleciu międzywojennym / Anna Jankowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 21-26

Katolicy w Radomiu w latach 1918-1939. Organizacja kultu i najważniejsze przejawy życia religijnego / Piotr Tusiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 37-96

Społeczność ewangelicka w regionie radomskim w latach 1918-1939 / Jarosław Kłaczków
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 97-112

Sytuacja Parafii Prawosławnej w Radomiu podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym / Jarosław Antosiuk
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 113-122

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Radomiu w latach 1918-1939 / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 123-134

Przedstawiciele społeczności polskiej we władzach samorządowych Radomia (1916-1939). Aneks / Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 135-270

Opieka nad dziećmi ubogimi w Radomiu w latach 1918-1930 / Konrad Słowiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 271-286

Dzieje teatru radomskiego w II Rzeczypospolitej / Stanisław Medyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 287-294

Repertuar kin radomskich oraz ich „nie-filmowe” życie w latach 1918-1939 / Monika Jabłońska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 295-304

Anonse prasowe jako źródło wiadomości o życiu codziennym w międzywojennym Radomiu / Jolanta Dzieniakowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 305-320

Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu. Okres międzywojenny okiem duszpasterza widziany / Wojciech Rudkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 321-328

Zajęcia szkolne i pozaszkolne młodzieży radomskich seminariów nauczycielskich w latach 1915-1936 / Władysław Macherzyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 329-336

Bibliotekarstwo i czytelnictwo w Radomiu w latach 1918-1939 / Joanna Nagay
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 337-344

Radomska turystyka w okresie międzywojennym / Wojciech T. Kacperski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 345-352

Radomskie sztandary cechowe z okresu międzywojennego / Elżbieta Kwiecień
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 353-368

Noty biograficzne dentystów radomskich z okresu dwudziestolecia międzywojennego / Robert Wiraszka
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 369-380

Sylwetki sędziów radomskich okresu dwudziestolecia międzywojennego / Robert Wiraszka
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 381-390

Jakub Żabner, Lata dwudzieste… / oprac. Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 391-410

Z dziejów kultury muzycznej Radomia [II RP] / Edward Pawlak
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

Bł. Antoni Rewera wzorem kapłana
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

Gimnazjalne lata Profesora Włodzimierza Sedlaka / Krzysztof Zemeła
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Miejsca związane z Witoldem Gombrowiczem i jego rodziną / Andrzej Dąbrowski
w: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, tom IV / red. Jan Pacławski, Andrzej Dąbrowski
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

2008

Regionalizm kielecki w latach 1918-1939 / Aleksandra Lubczyńska
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008, 24 cm, 381

Powstanie i struktura organizacyjna Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w diecezji sandomierskiej / Krzysztof Tryk
Studia Sandomierskie, Tom 15, Numer 4 (2008), s. 5-52

„Caritas” w diecezji sandomierskiej (1932-1950) / Ewa Dyk
Studia Sandomierskie, Tom 15, Numer 2/3 (2008), s. 5-116

Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom – praca – aktywność społeczna / Regina Renz
Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, 2008, ss. 216

Teatr popularny na prowincji w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie województwa kieleckiego / Marta Meducka
Rocznik Świętokrzyski, 30, 2008

Przełom dźwiękowy w kinach województwa kieleckiego / Monika Bator
Rocznik Świętokrzyski, 30, 2008

Wybory parlamentarne na Kielecczyźnie w okresie międzywojennym / Marek Przeniosło
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Rozwój sieci parafialnej na terenie Skarżyska-Kamiennej XVII – XX wiek / Marcin Medyński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Komisja Szkolna Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej / Krzysztof Zemeła
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Między polityką a samoorganizacją społeczności lokalnej. Organizacje społeczne w Skarżysku-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym / Tadeusz Wojewoda
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Z dziejów kolejek wąskotorowych w dobrach Radziwiłłów i Platerów w obecnym powiecie skarżyskim / Ireneusz Kuliński
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Skarżysku-Kamiennej, 2008

Kolejki wąskotorowe w dobrach Radziwiłłów, Platerów i Wielowiejskich (dziś w powiatach: skarżyskim, szydłowieckim i koneckim) / Ireneusz Kuliński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach i jej miasto-twórcza i cywilizacyjna rola w budowaniu miasta i rozwoju regionu radomskiego w okresie międzywojenny / Bogusław Blum
Arteria, 6, 2008, 67-78

Radomskie szkolnictwo powszechne w latach 1918-1939 / Adam Jerzy Grosicki
Biuletyn Kwartalny RTN, XLII, 1-4, 2008

Z dziejów Radomskiego Seminarium Żeńskiego / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/37/2008

Groby legionistów na radomskim cmentarzu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

Pomnik „Czynu Legionów” w Radomiu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

2007

Diariusz wielkiej wojny księdza Józefa Rokosznego (zapiski z pierwszej połowy 1917 roku) / Marek Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 189-205

Udział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w badaniach i gromadzeniu zabytków archeologicznych na ziemiach międzyrzecza Wisły i Pilicy do 1939 roku / Katarzyna Ryszewska
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007), s. 147-158

Polska Macierz Szkolna na Kielecczyźnie w latach 1905-1939 / Marta Meducka
Studia Filologiczne UJK, Tom. 19, 2006

Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / Krzysztof Urbański
Kielce 2007

Władze państwowe wobec gmin żydowskich w okresie międzywojennym / Krzysztof Urbański
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 23, 2007, s. 193-208

Rzemieślnicy żydowscy w cechach w województwie kieleckim w dwudziestoleciu międzywojennym / Edyta Majcher
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007), s. 133-146

Zanim powstał COP. Szkic z dziejów radomskiego przemysłu / Zbigniew Leśniewski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 7-12

Władze miasta Radomia wobec idei i realizacji COP / Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 13-24

Józef Grzecznarowski jako pomysłodawca i realizator projektów uprzemysłowienia Radomia w dwudziestoleciu międzywojennym / Zbigniew Leśniewski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 25-32

Środowisko Piłsudczyków w strukturach organizacyjno-kierowniczych COP-u na przykładzie Rady Administracyjnej Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Pionkach / Przemysław Bednarczyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 33-56

Przemiany w gospodarce i infrastrukturze Radomia w okresie istnienia COP / Ewelina Gauze
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 33-43

Produkcja wojskowa i cywilna Radomskiej Fabryki Broni w latach 1935-1939 / Wojciech Nalberski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 57-66

Udział Państwowej Fabryki Broni i sektora wojskowego w rozwoju Radomia i regionu w okresie międzywojennym / Bogusław Blum
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 67-76

Działalność społeczno-kulturalna pracowników fabryki broni w Radomiu w okresie międzywojennym (1926-1939) / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 77-96

Szwedzi w Radomiu, czyli rzecz o radomskiej inwestycji „Ericssona” / Adam Duszyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 97-106

Radomska Fabryka Wyrobów Szamotowych i Kamionkowych „Marywil” w okresie tworzenia COP / Paweł Korba
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 107-116

Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów Spółka Akcyjna w Radomiu / Michał Chęć
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 117-128

Z problematyki elektryfikacji Radomia w okresie międzywojennym / Anna Jankowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 129-136

Pismo „COP” jako źródło do badań nad przemianami społeczno-gospodarczymi Radomia w okresie międzywojnia / Krzysztof Latawiec
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 137-158

Działalność społeczno-religijna ks. Stefana Grelewskiego (1898-1941) / Tomasz Saracyn
Studia Sandomierskie, Tom 14, Numer 1 (2007), s. 5-67

Walerian Wacław Libiszowski (1869-1943) i Zygmunt Michocki (1887-1948) – sylwetki lekarzy z Przysuchy we wspomnieniach rodziny i pacjentów / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 179-192

Jak się ongi w Radomiu jadało. [Restauracja Wierzbickiego] / Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, oprac. Marcin Kępa
Miesięcznik Prowincjonalny, 2007, nr 6, s. 10-14

Klimat dźwiękowy miasteczka czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji / Grzegorz Miliszkiewicz
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 205-223

Dom Katolicki w Radomiu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

Dzwony i dzwonnica radomskiej Fary / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

2006

Ankieta na temat „higieny domowej”, „wychowania moralnego” i „uświadomienia narodowego” uczniów szkół radomskich z 1915/16 roku / Marek Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006), s. 171-173

Ustrój i organizacja wewnętrzna Starostw Radomskich – Powiatowego i Grodzkiego w latach 1919-1939 / Marek Konstankiewicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 141-152

Działalność 2 pułku piechoty Legionów w latach 1922-1939 w województwie kieleckim / Tadeusz Banaszek
Zeszyty Sandomierskie 23/2006, 23-30

Wywczasy przedwojennych radomian / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2006, nr 7-8, s. 32-37

Dzieje szpitalnictwa radomskiego / Jerzy Reymond, Robert Wiraszka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

Z dziejów radomskiej oświaty (14) [II LO im. Marii Konopnickiej] / Dariusz Żytnicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/32/2006

Życie muzyczne Radomia (5). „Pieśń” – chluba muzycznego Radomia / Władysław Macherzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

Fabryka Kohna w Radomiu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

W hołdzie zasłużonym (5). Józef Grzecznarowski / Władysław Macherzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

O Jerzym Szymkowiczu-Gombrowiczu (1895-1971) oraz Wsoli i jej związkach z Witoldem Gombrowiczem / Tomasz Adam Pruszak
Arteria, 4, 2006, 89-92

2005

Wydział Narodowy Radomski (1915-1917) / Jerzy Zbigniew Pająk
Rocznik Świętokrzyski, 29, 2005

Stowarzyszenie wzajemnej pomocy uczestników powstania 1836 roku w Radomiu w pierwszych latach II Rzeczypospolitej / Lidia Michalska-Bracha
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004) s. 161-181

Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX w.), t. 2 / Marek Przeniosło, Stanisław Wiech (red.)
Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005, 206 s., format A5

Wielkość i struktura bezrobocia w województwie kieleckim na podstawie statystyk państwowego pośrednictwa pracy w latach 1918-1939 / Elżbieta Słabińska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 234-263

Powstanie i organizacja sądownictwa w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Ewa Złotnicka
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 221-231

Historia placówki werbunkowej departamentu wojskowego naczelnego komitetu narodowego w Radomiu według Stanisława Radonia / Jerzy Z. Pająk
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 329-340

Wpływy polityczne ludności powiatu radomskiego w latach dwudziestych XX wieku (w świetle wyborów sejmowych) / Stanisława Leksińska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 183-203

Paweł Kubicki jako biskup pomocniczy i administrator diecezji sandomierskiej / Albert Warso
Studia Sandomierskie, Tom 12, Numer 4 (2005), s. 5-33

Towarzystwo Upiększania Miasta Radomia / Paweł Puton
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

Z dziejów „Tytoniówki” / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Kościół p.w. Św. Teresy / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Życie Muzyczne Radomia (4) [od 1915] / Aleksander Sawicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Łyczakowski akord radomskich biografii [m.in. Franciszek Siarczyński, Maria Kelles-Krauz (ż. Kazimierza)] / Grażyna Moskalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2005, nr 9-12, s. 26-31, il.

Zasłużeni dla Radomia (1) [Jan Umiński – zapomniany artysta] / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

2004

Radomskie Prawosławie / J. Antosiuk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2004

Postawy duchowieństwa katolickiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle Diariusza Wielkiej Wojny księdza Józefa Rokosznego / Marek Przeniosło
Almanach Historyczny, VI, 2004

Działalność komitetów obywatelskich w Radomiu i okręgu radomskim w latach 1914-1915 / Edward Kołodziej
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 195-224, tabl.

Działalność kulturalno-oświatowa inteligencji prowincjonalnej w województwie kieleckim (1918-1939) / Elżbieta Słabińska
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Tłumienie przez policję wystąpień o charakterze ekonomicznym w województwie kieleckim w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935) / Dariusz Buras
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Ochotnicze drużyny robocze na terenie województwa kieleckiego w latach 1933-1935 / Elżbieta Słabińska
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Przestępczość kryminalna w rejonach intensywnie uprzemysłowionych w województwie kieleckim w latach 1931-1939 / Ewa Złotnicka
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Życie codzienne Wyśmierzyc w latach międzywojennych 1918-1939 / Tadeusz Rostkowski
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 225-262

Działalność społeczna Wacława Długosza z Gardzienic na rzecz wsi i rolnictwa w okresie międzywojennym / Piotr Adam Tusiński
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 263-282

Kobiecy strój paradny w XX wieku do lat trzydziestych w okolicach Kozienic / Małgorzata Kwarcińska
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 425-430, rys.

2003

Czwarta władza Kielecczyzny – przegląd dziejów prasy regionu / M. Adamczyk
Studia Kieleckie – Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza, 3, 2003, 71-84

Chłopi Królestwa Polskiego a dwór i plebania w latach I wojny światowej (na przykładzie obszarów między Wisłą i Pilicą) / Marek Przeniosło
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 119-139

Praca opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Radomiu w latach 1910-1962 / Agata Mirek
Studia Sandomierskie, Tom 10 (2003), s. 70-87

Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim / Krzysztof Urbański
JP, Kielce 2003, 21 cm, 135, il.

Oddziały zapasowe na obszarze Okręgu Generalnego Kielce w latach 1919-1921 / Witold Jarno
Przegląd Nauk Historycznych, 2003, II, 2, 199-216

Fabryka Broni w Radomiu 1922-1939 / Wojciech Nalberski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVIII, 1-2, 2003

Pan na Witulinie [Jan Gombrowicz] / Andrzej Będziński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2003, nr 9-10, s. 28-32, il.

2002

Komisja Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kielecko-Radomskiego i modernizacja przemysłu w Zagłębiu Staropolskim w latach 1937-1939 / Jan Główka
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 243-260

Problematyka radomska w tygodniku „COP” (Sandomierz 1938-1939) / Stanisław Zieliński
Studia Ekonomiczno-Społeczne, 1/2002, 190-193

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1962 / Agata Mirek
Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, 24 cm, 526 s.

Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej ks. Józefowi Rokosznemu / Krzysztof Tryk
Studia Sandomierskie, Tom 9 (2002), s. 672-675

Poeta nieznany : rzecz o Juliuszu Jaśkiewiczu / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2002, nr 5-6-7, s. 26-29, il.

2001

Myślistwo i łowiectwo ziemian w dwudziestoleciu międzywojennym jako zjawisko kulturowe. Na przykładzie województwa kieleckiego / Mieczysław B. Markowski
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 93-108

Oświata i doradztwo rolnicze w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Andrzej Kozera
Rocznik Świętokrzyski, 26, 2001

Przyczynki do biografii nauczycieli Szkoły Powszechnej w Janowcu w latach 1918-1945 / Sebastian Piątkowski
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 71-79

„Ksiądz Józef Rokoszny (1870-1931). Życie i dzieło”. Sesja w Domu Długosza / Krzysztof Burek
Zeszyty Sandomierskie 14/2001

2000

Akcja Werbunkowa do Legionów Polskich na Kielecczyźnie 1915-1916 / Marek Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000), s. 207-222

Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w życiu politycznym Radomia w latach 1918-1939 / Dorota Wiśniewska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000), s. 241-257

Organa policji państwowej w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Dariusz Buras
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000), s. 269-288

Rodzina chłopska w województwie kieleckim w okresie międzywojennym / Stanisława Leksińska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 64-75

Targowiska województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / Krzysztof Stępniewski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 76-87

Udział diecezji sandomierskiej w Zjeździe Katolickim w Warszawie (28-30 VIII 1926 r.)
Studia Diecezji Radomskiej, 3, 2000, 261-280

Sycyna wiek XX / H. Bednarczyk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2000

Z kraju tego.. czyli opowieść o Zofii Romanowiczowej / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 11-12, s. 13-21, il.

1999

Franciszek Kapeliński jako wyraziciel tendencji niepodległościowych ruchu ludowego / Marcin Kwiecień
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 2, 1999, 7-28

Rodzina Kelles-Krauzów – drogi do niepodległości / Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 2, 1999, 29-50

Postawy patriotyczne Żydów polskich w świetle działalności rabina ChilaKestenberga (1887-1942) / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 2, 1999, 51-64

Radomskie biogramy niepodległości – Jan Wigura (1880-1937) / Piotr A. Tusiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 2, 1999, 65-70

Józef, Marian i Wacław Dąbrowscy / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 2, 1999, 71-92

Społeczeństwo Ziemi Radomskiej w świetle raportów oficerów werbunkowych Naczelnego Komitetu Narodowego (1915-1916) / Marek Przeniosło
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 2, 1999, 93-108

Komisja Szkolna Ziemi Radomskiej w okresie od sierpnia 1915 r. do września 1917 r. / Tadeusz Wojewoda
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 2, 1999, 109-125

Asymilacja – emancypacja – integracja. Żydzi Kielecczyzny w latach 1905-1939 / Marta Meducka
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 1, 1999, 19-32

Polacy i Żydzi w małych miastach województwa kieleckiego w okresie międzywojennym – wzajemne relacje / Regina Renz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 1, 1999, 33-42

Zajścia antyżydowskie w Odrzywole w 1935 r. wyrazem wpływów endecji w województwie kieleckim / Jerzy Gapys, Mieczysław B. Markowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 1, 1999, 43-58

Zajścia w Przytyku 9 marca 1936 r. Geneza, przebieg, reminiscencje / Piotr Gontarczyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 1, 1999, 59-80

Postawy wyborcze ludności żydowskiej w międzywojennym Radomiu / Piotr A. Tusiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 1, 1999, 81-102

Polacy i Żydzi na centralnych ziemiach polskich w XX wieku. Współistnienie – integracja – konflikty. Dyskusja / Piotr Gontarczyk, Władysław Macherzyński, Stanisław Meducki, Bogdan Musiał, Sebastian Piątkowski, Piotr A. Tusiński, Feliks Tych, Józef Szymański
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 1, 1999, 153-160

Wybory parlamentarne i samorządowe w międzywojennym Radomiu (1918-1938) na łamach miejscowych pism społeczno-politycznych / Jolanta Dzieniakowska
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, 10, 1999

1998

Organizacja wyznań chrześcijańskich na ziemi kielecko-radomskiej w XIX-XX wieku / Daniel Olszewski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 7-30

Nekropolie ewangelickie w Radomskiem / Adam Penkalla
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 181-192

Katolicki ruch młodzieżowy w diecezji sandomierskiej (1918-1939). Rozwój organizacyjny i najważniejsze formy działalności / Hanna Krawczyk, Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 143-164

Z dziejów katolickich organizacji religijnych w Radomiu w okresie międzywojennym / Izabela Turek
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 193-204

Akta Chrześcijańskich Związków Zawodowych z lat 1915-1938 w Archiwum Państwowym w Radomiu / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 205-214

Ziemia Radomska (1928-1935) / Jolanta Dzieniakowska
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 4, 1998

Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd wydawnictw / Jolanta Dzieniakowska
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 3, 1998

Źródła do dziejów szkolnictwa średniego na Kielecczyźnie w XX w. / Teresa Gumuła, Józef Krasuski, Stanisław Majewski
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, 8, 1998

Ziemiaństwo wobec sanacji w województwie kieleckim (1926-1939) / J. Gapys
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 3, 1998, 39-54

Z dziejów skrajnej prawicy nacjonalistycznej w woj. kieleckim w latach 1934-1939 / S. Piątkowski
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 3, 1998, 71-82

Życie mieszkańców Brześc w okresie międzywojennym / Krystyna Wolska
Notatnik Janowiecki, 5, 1998, 44-57

Wspomnienia Urszuli Olizarowej z Brześc o działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w rejonie Janowca /  przekazała i rozszerzyła swoimi wspomnieniami i komentarzem Jadwiga Olizar
Notatnik Janowiecki, 6, 1998, 57-65

Odjazd i pierwsze wrażenia na froncie / Julian Piwnicki
Miesięcznik Prowincjonalny, 1, 1998, 38-40

1997

Dzieje szkolnictwa średniego na Kielecczyźnie w II połowie XIX i XX wieku (stan i potrzeby badań) / Teresa Gumuła, Józef Krasuski, Stanisław Majewski
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, 6, 1997

1996

Z dziejów Polskiej Organizacji Narodowej (wrzesień-grudzień 1914) [m.in. Komisariat Ziemi Radomskiej] / J. Z. Pająk
Kieleckie Studia Historyczne, 14, 1996, 97-118

Prywatne seminarium nauczycielskie żeńskie w Mariówce opoczyńskiej w latach 1921-1936 / Maria Wójcik
Studia Sandomierskie, Tom 6 (1990/1996), s. 533-556

1995

Aktywność niepodległościowa duchowieństwa województwa kieleckiego w latach wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 / M. Markowski
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 1, 1995, 33-42

Struktura i liczebność PPS w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / J. Ławnik
Kieleckie Studia Historyczne, 13, 1995, 87-126

Żydzi w polskim ruchu komunistycznym 1918-1926 (na przykładzie województwa kieleckiego) / Marek Przeniosło
Rocznik Świętokrzyski 22, 1995

1994

Prasa religijna Kielecczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (typologia, funkcje, modele) / Mieczysław Adamczyk
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 2, 1994

Prasa polska w Radomiu w latach 1918-1939. Spis tytułów. Charakterystyka statystyczna i typologia wydawnictw / Jolanta Dzieniakowska
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 2, 1994

Walka komunistów o władzę i zmianę ustroju w latach 1918-1919 na terenie województwa kieleckiego [SDKPiL w Radomiu] Kieleckie Studia Historyczne, 12, 1994, 105-126

Skrajna lewica społeczna w województwie kieleckim wobec wojny polsko-radzieckiej 1919-1920 roku / Marek Przeniosło
Kieleckie Studia Historyczne, 12, 1994, 127-146

Utworzenie i stan organizacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy 1926-1931 w woj. kieleckim
Rocznik Świętokrzyski, XXI, 1994, 67-84

1993

Żydowski ruch młodzieżowy w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Marta Meducka
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 1, 1993

Pisma szkolne w Radomiu w latach 1918-1939 / Jolanta Dzieniakowska
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 1, 1993

Ziemiaństwo w województwie kieleckim w dobie kryzysu gospodarczego (1929-1935) / Mieczysław B. Markowski
w: Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII-XX wieku, Kielce 1993, s. 161-167

Udział ziemiaństwa województwa kieleckiego w życiu kulturalno-oświatowym wsi (1918-1939) / Mieczysław B. Markowski
Rocznik Świętokrzyski, 20, 1993, 19-34

Kultura życia codziennego drobnomieszczaństwa województwa kieleckiego w latach międzywojennych / Regina Renz
Rocznik Świętokrzyski, 20, 1993, 35-46

Biblioteki żydowskie w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Marta Meducka
Rocznik Świętokrzyski, 20, 1993, 63-82

Działalność kulturalno-oświatowa K[omunistycznej] P[artii] R[obotniczej] P[olski] w województwie kieleckim w latach 1918-1928 / Marek Przeniosło
Rocznik Świętokrzyski, 20, 1993, 83-94

Teatr Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w województwie kieleckim w latach 1923-1939 / Józef Grzywna
Rocznik Świętokrzyski, 20, 1993, 95-106

1992

Oskar Kolberg w międzywojennej polskiej etnografii muzycznej / Piotr Dahlig
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIX, 1-2, 1992, 25-40

Organy w kościele parafialnym pw. św. Stefana, w Policznie / Maria Szymanowicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIX, 1-2, 1992, 151-152

Obrona województwa kieleckiego przed próbami likwidacji w latach 1919-1939 Mieczysław B. Markowski
Studia Kieleckie, 74, 1992, 35-52

Regina Renz, Stosunki wyznaniowe i struktura społeczno-zawodowa małego miasta kieleckiego w latach międzywojennych / Regina Renz
Studia Kieleckie, 74, 1992, 53-67

Rozwój organizacyjny teatru ludowego w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Stefan Józef Pastuszka
Studia Kieleckie, 74, 1992

Życie codzienne mieszkańców małych miast województwa kieleckiego w okresie międzywojennym / R. Renz
Kieleckie Studia Historyczne, 10, 1992, 127-144

Związek Polski w województwie kieleckim w latach 1937-1939 / J. Ławnik
Kieleckie Studia Historyczne, 10, 1992, 145-158

Represje wobec Związku Proletariatu Miast i Wsi na terenie województwa kieleckiego w 1922 roku / M. Przeniosło
Kieleckie Studia Historyczne, 10, 1992, 169-184

1991

Radom „czerwony” czy „narodowy”? – socjaliści w życiu politycznym miasta w latach 1893-1939 / Piotr Tusiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVIII, 3-4, 1991, 21-34

Polska Partia Socjalistyczna na Ziemi Radomskiej w latach 1939-1945 / Jan Franecki, Władysław Macherzyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVIII, 3-4, 1991, 35-42

Działalność radomskich socjalistów w latach 1918-1939 w sferze kultury / Władysław Macherzyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVIII, 3-4, 1991, 43-52

Socjaliści w organach samorządu miejskiego Radomia w II Rzeczypospolitej / Grażyna Łuszkiewicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVIII, 3-4, 1991, 53-102

Katolickie organizacje młodzieżowe w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / A. Pawłowski
Kieleckie Studia Historyczne, 9, 1991, 149-164

1990

Ziemiaństwo województwa kieleckiego wobec niepodległości 1918 roku / Mieczysław B. Markowski
Studia Kieleckie, 65-66, 1990, 79-94

Sytuacja gospodarcza rzemiosła i handlu drobnotowarowego w województwie kieleckim w okresie międzywojennym [Iłża, Sienno] / Regina Renz
Studia Kieleckie, 65-66, 1990, 95-114

Kampania wyborcza Związku Proletariatu Miast i Wsi do Sejmu i Senatu na terenie województwa kieleckiego w 1922 roku / Marek Przeniosło
Studia Kieleckie, 65-66, 1990, 115-130

Położenie ekonomiczne handlu drobnotowarowego w województwie kieleckim w okresie międzywojennym / R. Renz
Kieleckie Studia Historyczne, 8, 1990, 191-206

Udział ludności żydowskiej w rolnictwie i handlu wiejskim województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / M. B. Markowski
Kieleckie Studia Historyczne, 8, 1990

Postawy społeczeństwa radomskiego wobec groźby utraty niepodległości w II połowie lat trzydziestych / Piotr A. Tusiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 27-42

Radom w lipcu i w sierpniu 1939 r. w świetle dziennika „Dzień Dobry Ziemi Radomskiej” / Władysław Macherzyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 43-50

1989

Udział ludności żydowskiej w rzemiośle i przemyśle województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / Mieczysław B. Markowski
Rocznik Świętokrzyski, 16, 1989, 109-128

Stanisław Barański, Walka z gruźlicą na terenie województwa kieleckiego w latach 1918-1984
Studia Kieleckie, 62, 1989, 69-74

1988

Handel drobnotowarowy w województwie kieleckim w okresie międzywojennym (liczebność, rozmieszczenie terytorialne) / R. Renz
Kieleckie Studia Historyczne, 7, 1988, 109-188

Spółdzielczość mleczarska Kielecczyzny w okresie międzywojennym / Czesław Szczepańczyk
Studia Kieleckie, 59, 1988, 71-78

Komunikacja w województwie kieleckim w okresie międzywojennym / Regina Renz
Studia Kieleckie, 59, 1988, 79-88

Ruchome biblioteki samorządowe w województwie kieleckim w latach 1920-1922 / Marta Meducka
Studia Kieleckie, 57, 1988, 53-62

1987

Ludność miejska w województwie kieleckim w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne / Regina Renz
Studia Kieleckie, 53, 1987, 99-112

Z historii służby zdrowia w Starachowicach w l. 1920-45 / Wiesław Czerniewski
Wydział Kulury i Sztuki UM, Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, Starachowice 1987

1986

50 rocznica Kongresu Radomskiego Polskiej Partii Socjalistycznej
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIII, 1, 1986

PPS w życiu politycznym Radomia w latach 1918-1939 / Piotr A. Tusiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIII, 1, 1986, 71-94

Rozłamy organizacyjne w ruchu socjalistycznym Radomia okresu międzywojennego (PPS-Opozycja, PPS Lewica, PPS d. Frakcja Rewolucyjna) / Maria M. Wink
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIII, 1, 1986, 95-108

Przywódcy radomskiej PPS w okresie międzywojennym / Władysław Macherzyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIII, 1, 1986, 117-126

Radomska organizacja PPS w źródłach archiwalnych / Helena Kisiel
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIII, 1, 1986, 127-132

Biblioteki kół Kieleckiego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1929-1938 / Grażyna Gzella
Studia Kieleckie, 51, 1986, 75-84

70 lat harcerstwa w Starachowicach
Zeszyty Starachowickie, 2, 1986

1985

Stan organizacyjny ruchu zawodowego metalowców w województwie kieleckim w latach 1918-1939 (w świetle materiałów archiwów centralnych) / J. Ławnik
Kieleckie Studia Historyczne, 4, 1985, 103-160

Życie polityczne Wierzbnika i Starachowic w XIX i XX wieku / Mieczysław Adamczyk
Studia Kieleckie, 44, 1985, 105-120

Stefan J. Pastuszka, Szkolnictwo i życie kulturalne w Wierzbniku i Starachowicach w latach 1918-1978
Studia Kieleckie, 44, 1985, 89-104

Bitwa pod Laskami / Jan Franecki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 26-33

Mauzoleum Legionistów w Laskach / Adam Penkalla
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 34-36

Z badań nad strukturą ludności m. Radomia w latach 1918-1939 / Piotr Tusiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 37-46

Wybory do Rady Miejskiej w Radomiu w latach 1919-1939 / Władysław Macherzyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 47-62

Z dziejów Rusinowa / Emilia Dąbrowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 63-100

Protokóły Oddziału Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Szkół Początkowych w Kozienicach za lata 1917-1920 / oprac. Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 101-122

Kilka uwag w sprawie Protokołów Oddziału Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Szkół Początkowych w Kozienicach za lata 1917-1920 przygotowanych do druku przez St. Zielińskiego / Stanisław Ośko
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 123-126

Cmentarz ewangelicki w Radomiu / Małgorzata Ostrowska-Lis
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 103-118

1984

Produkcja broni i amunicji w centralnej i północnej części województwa kieleckiego w okresie Drugiej Rzeczpospolitej / Mieczysław B. Markowski
Studia Kieleckie, 42, 1984, 75-90

Źródła do dziejów produkcji broni do 1939 r. w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach / Romana Guldon, Elwira Szczepaniak
Studia Kieleckie, 42, 1984, 119-126

Stanisław Zaleski (1867-1933) [geograf, geolog, kolekcjoner; Skarżysko-Kamienna] / Andrzej Rembalski
Studia Kieleckie, 41, 1984, 129-132

1983

Z problematyki walki Niezależnej Partii Chłopskiej w województwie kieleckim z polityką rolną rządu polskiego w latach 1924-1927 [pow. iłżecki, m.in. spór chłopów ze wsi Sadkowice i Dziurków z Zarządem Lasów w Radomiu] / J. Grzywna
Kieleckie Studia Historyczne, 3, 1983, 138-156

Szkolenie zawodowe rzemieślników województwa kieleckiego w okresie międzywojennym / R. Renz
Kieleckie Studia Historyczne, 3, 1983, 157-178

360 lat Wierzbnika / Aleksander Pawelec
Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, Starachowice 1983

1982

Kalendarium ważniejszych akcji przeprowadzonych przez komuny więzienne w latach 1918-1939 na terenie więzień Kielecczyzny / Krzysztof Urbański
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 12, 1982, s. 73-87

Ksiądz Piotr Gołębiowski – ojcem duchownym w seminarium sandomierskim (1930-1941) / Walenty Wójcik
Studia Sandomierskie, 3, 1982, 47-56

Historyczne badania regionalne na Kielecczyźnie / Zenon Guldon, Ryszard Świętek
Studia Kieleckie, 33, 1982, 41-58

(…)

1980

Sytuacja komunistów w więzieniach województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / Krzysztof Urbański
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 11, 1980, s. 39-55

Działalność charytatywna ks. Dominika Ściskały w Radomiu / Walenty Wójcik
Studia Sandomierskie: teologia, filozofia, historia, Tom 1 (1980), s. 75-82

Górnictwo i hutnictwo żelaza w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Mieczysław B. Markowski
Rocznik Świętokrzyski, 8, 1980, 111-130

Działalność oświatowo-kulturalna ZNP w województwie kieleckim w latach 1926-1934 / Józef Grzywna
Rocznik Świętokrzyski, 8, 1980, 131-154

1979

Społeczeństwo powiatu koneckiego wobec aktu 5 listopada 1916 roku / Ryszard Świętek
Studia Kieleckie, 23, 1979, 37-44

Strajk nauczycieli szkół ludowych pod okupacją austro-węgierską ze szczególnym uwzględnieniem Kielecczyzny (15 I–15 II 1917 roku) / Józef Grzywna
Studia Kieleckie, 23, 1979, 45-58

1978

Udział chłopstwa w rozbudowie sieci szkolnictwa elementarnego na Kielecczyźnie w latach 1914-1918 / Józef Grzywna
Rocznik Świętokrzyski, 6 (1977), 1978, 129-146

Zatrudnienie i płace w Państwowych Wytwórniach Uzbrojenia w latach 1927-1939 / Mieczysław Markowski
Rocznik Świętokrzyski, 6 (1977), 1978, 147-168

1977

Związek Nauczycielstwa Polskiego w województwie kieleckim wobec powszechnego nauczania w latach 1935-1939/ J. Grzywna
Kieleckie Studia Historyczne, 2, 1977, 135-162

Prasa, kolportaż i wydawnictwa KPP na Kielecczyźnie / Alina Słomkowska
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 10, 1977, s. 45-100

Policja Państwowa w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Jan Jadach
Studia Kieleckie, 14, 1977, 33-48

1976

Upowszechnienie nauczania początkowego w Radomskiem w latach 1915-1918 [powiat radomski] / J. Grzywna
Kieleckie Studia Historyczne, 1, 1976, 101-124

Walka postępowego nauczycielstwa o jednolitość szkolnictwa na Kielecczyźnie w latach 1921-1932 / J. Grzywna
Kieleckie Studia Historyczne, 1, 1976, 125-144

Ideologiczne konsekwencje założeń światopoglądowych obozu endecko-klerykalnego na Kielecczyźnie w latach 1918-1929 / Jan Hatys
Studia Kieleckie, 11, 1976, 25-40

1975

Niektóre aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej na Kielecczyźnie w latach 1918-1939 / Jan Naumiuk
Rocznik Świętokrzyski, IV (1974), 1975, 7-28

Działalność Komunistycznej Partii Polski w okręgu kielecko-radomskim / Aleksandra Tymieniecka
Rocznik Świętokrzyski, IV (1974), 1975, 29-61

Z działalności Komunistycznej Partii Polski w Radomiu / Jan Naumiuk
Rocznik Świętokrzyski, IV (1974), 1975, 62-87

Dzieje ostrowieckiej dzielnicy KPP [powiaty kozienicki, opatowski] /Marian Tamioła
Rocznik Świętokrzyski, IV (1974), 1975, 88-116

Niektórre problemy z działalności KPP w powiecie koneckim / Zygmunt Małecki
Rocznik Świętokrzyski, IV (1974), 1975, 117-136

Źródła do dziejów KPP / Jerzy Kilian
Rocznik Świętokrzyski, IV (1974), 1975, 137-144

Źródła do dziejów Komunistycznej Partii Polski w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Henryk Kowalczyk
Rocznik Świętokrzyski, IV (1974), 1975

Reforma jędrzejewiczowska w województwie kieleckim w opinii publicznej w latach 1932-1935 / Józef Grzywna
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, IX, 1975, 191-212

Aleksander Patkowski (1890-1942) / Irena Bednarz
Studia Kieleckie, 7, 1975, 89-92

1974

Przemiany struktury społecznej i zawodowej mieszkańców Kielecczyzny (1931-1971) / Jan Naumiuk
Studia Kieleckie, 1, 1974, 27-42