lipiec 8, 2020

I Wojna Światowa – II Rzeczpospolita

2020

Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych (1920–1928) na terenie województwa kieleckiego / Katarzyna Ryszewska
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, 1, s. 47-68

„Tak staliśmy się żołnierzami…”. Opowieści o znanych i nieznanych, radomskich bohaterach wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1921 / Przemysław Bednarczyk
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin-Warszawa 2020, 160 s.

Województwo kieleckie wobec zagrożenia bolszewickiego latem 1920 roku – aspekty wojskowe / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, 25 (29), 2020, 15-23

Udział harcerstwa województwa kieleckiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 / Andrzej Rembalski
Świętokrzyskie, 25 (29), 2020, 37-43

Harcerze ze Skarżyska na wojnie bolszewickiej / Piotr Kardyś
Świętokrzyskie, 25 (29), 2020, 53-57

Tradycja obchodów 15 sierpnia w województwie kieleckim w okresie II Rzeczypospolitej / Alicja Kifer
Świętokrzyskie, 25 (29), 2020, 80-84

2019

Ziemia mówiąca Bogu tak. 200 lat Diecezji Sandomierskiej
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX wieku. Tom 4 (S-Ż, biskupi i uzupełnienia) / Bogdan Stanaszek, Ryszard Nowakowski, Piotr Tylec
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Okręg Kielecki Związku Nauczycielstwa Polskiego w służbie szkoły i nauczyciela. Zarys dziejów (1905-1999) / Stanisław Ośko, Józef Staniszewski, Maria Szymkiewicz
ZNP, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego, Kielce 2019, 24 cm, 344 s.

Raporty Polskiej Organizacji Wojskowej. Okręg Kielecki i Radomski 1915-1918 / oprac. Jerzy Z. Pająk, Przemysław Wzorek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2006, 306 s., format B5

Garnizony wojska polskiego w regionie świętokrzyskim. Garnizon Skarżysko-Kamienna / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, 23 (27), 2019, 20-26

Architektura szkolna lat międzywojennych na terenie województwa kieleckiego. Wartość i problemy ochrony / Michał Pszczółkowski
w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku / red. Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad
UJK, Kielce 2019, 143-158

Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego / Małgorzata Korpała
w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku / red. Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad
UJK, Kielce 2019, 159-170

2018

Z dziedzictwem w przyszłość. 200 lat Diecezji Sandomierskiej / Renata Pomerańska
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 320 s.

Przewodnik po dziejach diecezji sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzisiejszej Diecezji Sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań / ks. Bartłomiej Krzos
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 432 s.

Diecezja sandomierska 1818-2018 : tradycje historyczne / Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2018, 159 s., 30 cm

Zarys dziejów diecezji sandomierskiej (1818-2020) / Tomasz Moskal
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 12-24

Przemiany terytorium diecezji sandomierskiej / Waldemar Gałązka
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 25-30

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 4 (S-Ż) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski, Ks. Piotr Tylec
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 384 s.

Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej w Sandomierzu 1938-2018 / ks. Tomasz Moskal
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 192 s.
Wojewodowie kieleccy w II Rzeczypospolitej (1919-1939) / Leszek Dziedzic
Świętokrzyskie, 22 (26), 2018, 114-119

Walki I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego na Ziemi Kieleckiej 1914-1915 / Władysław Rykfa
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2018

28 Dywizja Piechoty / Adam Kurus, Daniel Zawadka
seria: Wielka księga piechoty, tom 28, Edipresse, Hobby Media, Warszawa 2018
Errata do części dotyczącej 72 Pułku Piechoty / Andrzej Chałubiński

Obchody 1 Maja w województwie kieleckim w roku 1919 na łamach „Robotnika” / Tomasz Karbowniczek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VII, 2018

Udział stowarzyszeń kombatanckich w obozie sanacyjnym na terenie województwa kieleckiego w latach 1926–1939 / Ryszard Janowski (Kielce)
Almanach Historyczny, XX, 2018, 209-227

Tradycje ruchu demokratycznego w województwie kieleckim (1938-1939). Przyczynek do dziejów Stronnictwa Demokratycznego na Kielecczyźnie / Robert Piwko
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VII, 2018

By żyć w Polsce. Chłopi ziemi radomskiej w walce, obronie i budowie Niepodległej / Katarzyna Madejska
Muzeum Wsi Radomskiej, 2018, 144 stron

Organizacja kolonii dziecięcych w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Sylwia Sobieraj
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VII, 2018

Doktor Tochterman. Życie radomskiego lekarza, żołnierza wrześniowego i społecznika na tle epoki / Krzysztof Batycki
Delegatura Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, 2018, 189 s.

Powiat opoczyński. Historia i współczesność / Jerzy Gapys
Muzeum Regionalne, Opoczno 2018

100-lecie Niepodległości. Przysucha 1918-2018 / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Muzeum Wsi Radomskiej, 2018, 132 strony

U początków samorządu miejskiego w Kamiennej/Skarżysku Kamiennej / Piotr Kardyś
Świętokrzyskie, 21 (25), 2018, 65-67

Liczebność środowiska uczniowskiego w szkołach powszechnych w Wierzbniku i w Starachowicach w okresie międzywojennym / Wiesława Rutkowska
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 33, 2018, 111-140

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Polskiej w Żelazowicach (1925-1939) na tle działalności katolickiego ruchu młodzieży diecezji sandomierskiej w dwudziestoleciu międzywojennym / Łukasz Grabowski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VII, 2018

Polki i Żydówki w małych miastach międzywojennej Kielecczyzny / Regina Renz
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 19 (2018), 87-98

Spółdzielczość żydowska Radomia w latach 1918–1939 / Adam Benon Duszyk (RTN)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 95-140

Samuel Józef Diament (8 II 1894–12 VIII 1942). Przewodniczący Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego / Sebastian Piątkowski (IPN Lublin)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 141-156

Źródła do biografii lekarzy żydowskich w Radomiu / Robert Wiraszka (Radom)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 179-204

Szyja/Stanisław Buszacki – fotograf Radomia / Renata Metzger (OKiSz „Resursa Obywatelska”)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 205-214

Radomianin z „Kraju Wisły” – pisarz Jehoszua Perle (1888-1944). Recepcja twórczości przez polskojęzycznego czytelnika / Renata Metzger
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 21-66, il.

Zwoleńskie lapidarium. Zachowane macewy z cmentarza żydowskiego w Zwoleniu / Łukasz Babula (MRI), Katarzyna Madejska (MRZ)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 215-244

Centralny Okręg Przemysłowy / Robert Kotowski
Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2018

Architekci i budowniczowie Fabryki Broni w Radomiu / Bogusław Blum
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 77-119, il.

2017

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 3 (M-R) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski, Ks. Piotr Tylec
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2017, 272 s.

Błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski (1882-1941) / Mariusz Klocek
Studia Sandomierskie, XXIV, 2017, 17-34

Odkrycia archeologiczne na Kielecczyźnie w latach 1918–1924 / Katarzyna Ryszewska
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 32, 2017, 181-204

Rodzina małomiasteczkowa w okresie międzywojennym (na przykładzie Kielecczyzny) / Regina Renz (Kielce)
Almanach Historyczny, XIX, 2017, 148-157

Polska Partia Socjalistyczna i Związek Proletariatu Miast i Wsi w wiecach przedwyborczych do Sejmu w 1922 roku w województwie kieleckim / Tomasz Karbowniczek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VI, 2017

Co dziś nowego w „Trybunie”? – polskojęzyczna prasa żydowska jako źródło informacji o życiu i kulturze Żydów w Radomiu w czasach II Rzeczypospolitej / Katarzyna Kaczmarska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 137-162

Rozwody żydowskie w świetle akt sądowych w okresie międzywojennym (na przykładzie województwa kieleckiego) / Katarzyna Zgryza
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 18 (2017), 123-138

Prawo i przepisy dotyczące budownictwa wiejskiego w regionie świętokrzyskim od XIX wieku do 1961 roku [dol. Kamiennej] / Bernadeta Schäfer
Kielecka Teka Skansenowska, III, 2017, s. 74-89

Źródła do dziejów Końskich i powiatu koneckiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi / Elżbieta Czajka
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VI, 2017

Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957 / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Muzeum Wsi Radomskiej, 2017, 72 strony

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze / Agnieszka Zarychta-Wójcicka, Dominika Lefek
Muzeum Wsi Radomskiej, 2017, 120 stron

Architekci i budowniczowie Fabryki Broni w Radomiu / Bogusław Blum
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 77-119, il.

Świętokrzyskie widoki. Kieleckie i Sandomierskie w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
Fundacja Świętokrzyska Góry Historii, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Sandomierz 2017

Porcelanki nagrobne z lat 1896-1945 na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu – próba systematyki / Marta Wiktoria Trojanowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 65-76

2016

Liczebność i struktura wewnętrzna chłopów województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / Regina Renz
Almanach Historyczny, XVIII, 2016, 143-157

Rodzina chłopska w międzywojennej Kielecczyźnie / Regina Renz
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 17 (2016), 101-116

Gmina Janowiec w latach 1809-1939 / L. Zugaj
Notatnik Janowiecki, 19-20, 2016, 60-91

Historia kin(a) zaklęta w budynkach, czyli iluzjony, kinoteatry, kinematografy w pejzażu miejskim przedwojennego województwa kieleckiego / Monika Bator
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 31, 2016, 281-302

Działalność partii Poalej Syjon-Lewica w latach 1935-1939 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach / Dominik Flisiak
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Służba asystencyjna Wojska Polskiego w II Rzeczpospolitej – przyczynki źródłowe / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Szpitale wojskowe w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Informacje o członkach Zarządów Kas Chorych w województwie kieleckim z roku 1929 – wybór źródeł / Tomasz Karbowniczek, Karolina Święch
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, V, 2016

Uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego w województwie kieleckim. Rzecz o kształtowaniu się kultu Marszałka w II Rzeczypospolitej / Alicja Malicka
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 31, 2016, 303-324

Rejon A (Kielecki) Centralnego Okręgu Przemysłowego na łamach „Gazety Kieleckiej” (1937-1939) / Mieczysław B. Markowski
w: Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej / red. Lidia Michalska–Bracha, Marek Przeniosło, Beata Wojciechowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 299-308

Inwestycje w zakresie komunikacji i transportu drogowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936–1939) –plany i realizacja / Wojciech Chudzik
Rocznik Lubelski, XLII, 2016, 105-118

Metody i efekty zwalczania środowiska komunistycznego Polski międzywojennej przez władze państwowe (na przykładzie Radomia i regionu) / Michał Chęć
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 65-74

Protokoły Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” powiatu kozienickiego 1929-1948. Część 1, 1929-1933 / Stanisław Zieliński

Płace personelu urzędniczego radomskiego Magistratu w latach 1915–1939 / Konrad Słowiński
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, tom 17 (2016)

Radomskie spółdzielnie wojskowe w okresie międzywojennym i pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej / Adam Duszyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 43-64

2015

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 1 (A-G), tom 2 (H-Ł) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2015, 286 i 240 s.

Ziemianie guberni kieleckiej i radomskiej a władze państw centralnych – relacje wzajemne w latach I wojny światowej / Arkadiusz Toporski
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, tom 16 (2015)

Raporty oficera werbunkowego sekcji Kamienna z 1917 roku (komisariat obwodowy w Końskich Okręgowego Inspektoratu Werbunkowego w Radomiu) / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 153-171

„Twierdzą nam będzie każdy próg…” : społeczeństwo Ziemi Radomskiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1920 / Przemysław Bednarczyk, Sebastian Piątkowski
Muzeum Wsi Radomskiej, Radom 2015, 312 s., 24 cm

Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego / Marian Marek Drozdowski
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2015, 488, B5

Elektryfikacja w Centralnym Okręgu Przemysłowym na przykładzie działalności Spółki Akcyjnej Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZEORK w latach 1928-1939 / Ireneusz Kuliński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 185-191

Lokalizacja i reklama kawiarni w największych miastach województwa kieleckiego w okresie międzywojennym / I. Religa
Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej, t. 3, 2015, s. 129-142

Dzieje Sienna 1389–2012, T. I. 1389–1945 / S. J. Pastuszka
Sienno–Kielce–Warszawa 2015, ss. 446

Skarżyska siłaczka. Marta Schubert Bałtruszajtis / Krzysztof Zemeła
Skarżysko-Kamienna 2015, stron: 168, foto.:23, format B-5

Sytuacja zdrowotna i socjalna Radomia w okresie międzywojennym. Album „Opieka społeczna otwarta” / Andrzej Bartosiak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 177-190

Maria Kelles-Krauz na kartce z Radomia, czyli wartość dodana / Wojciech Szafrański
Miesięcznik Prowincjonalny, 2015, R. 17, nr 2, 58-62

Zarys dziejów wodociągów i kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej / Piotr Kardyś
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 77-110

Działo się na radomskim rynku – zapomniana fontanna na Rynku Nowego Miasta w Radomiu / Joanna Marcinia-Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 281-292

2014

Wybuch I wojny światowej. Z zapisków ks. Józefa Rokosznego
Świętokrzyskie, 14 (18), 2014, 72-76

Postawa ziemian guberni kieleckiej i radomskiej wobec działalności ruchu niepodległościowego w czasie I wojny światowej / Arkadiusz Toporski
Zeszyty Wiejskie, XX, 2014, s. 61–88

Zaangażowanie ziemian guberni kieleckiej i radomskiej w działalność organizacji społecznych w okresie I wojny światowej / Arkadiusz Toporski
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 30, 2014, 15-40

Zniszczenia w majątkach ziemskich guberni kieleckiej i radomskiej w czasie I wojny światowej / Arkadiusz Toporski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

Źródła do badań aktywności politycznej i społecznej ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Marcin Łuczkowski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

Udział ludności żydowskiej w ruchu komunistycznym w latach 1918-1938 w województwie kieleckim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Katarzyna Zgryza
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

Źródła do dziejów Związku Strzeleckiego w województwie kieleckim w latach 1919-1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Dariusz Palacz
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, III, 2014

COP. Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939 / M. Furtak
Księży Młyn Dom Wydawniczy, Kraków-Łódź 2014

Zagadnienie Centralnego Okręgu Przemysłowego (1937–1939) w świetle poglądów politycznych / Wojciech Chudzik
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Historia, Vol 69 (2014)

Centralny Okręg Przemysłowy w planach operacyjnych Wojska Polskiego przed wybuchem II wojny światowej / Jan Główka
Świętokrzyskie, 13 (17) 2014, 31-35

Dzieje Sienna 1389–2012. Album / S. J. Pastuszka, R. Turkowski
Sienno–Kielce 2014, 443+4 s.

Spółdzielczość Skarżyska-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym i latach okupacji niemieckiej (1918-1945) / Sebastian Piątkowski
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Kronika Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej, T.I i II / Bolesław Juchniewicz
Skarżysko-Kamienna 2014, str. 259, 111 fotografii, format: A-4

Jadwiga i Konstanty Bobowscy / Józef Rell
Znad Kamiennej, Tom V, 2014
[burmistrzostwo, II RP i wojna]

Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς / Paweł Madejski
Res Historica, 38 (2014)

2013

Kościół prawosławny na terenie między Wisłą a Pilicą w XVIII-XX wieku / Piotr Sławiński
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 65-82

Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Edyta Majcher-Ociesa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, 236 s., format B5

Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Marek Maciągowski
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, T. 28, 2013, 411-414

Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku / Monika Bator
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, 395 s., B5

Źródła do dziejów Wojska Polskiego w województwie kieleckim w okresie międzywojennym (1919-1939) w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, II, 2013, 91-100

O kolekcjonerstwie i wystawiennictwie artystycznym na Kielecczyźnie w pierwszych dekadach XX wieku / Krzysztof Myśliński
Świętokrzyskie, 10 (14), 2013, 7-19

Z dziejów komunikacji w województwie kieleckim w latach 1918-1939 w świetle akt Archiwum Państwowego w Kielcach / Jarosław Iwioła
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, II, 2013, 101-136

Społeczne uwarunkowania powstania Rejonu A (kieleckiego) Centralnego Okręgu Przemysłowego (w świetle dotychczasowych badań) / Mieczysław B. Markowski
w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz / red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 75-82

Próby modernizacji centralnej i północno–zachodniej części województwa kieleckiego przed II wojną światową / Jan Główka
Świętokrzyskie, 12 (16) 2013, 55-58

Dzieje Zwolenia / Cezary Imański
Muzeum Regionalne w Zwoleniu, 2013

Partie polityczne w międzywojennym Skarżysku-Kamiennej. Zakres wpływów i aktywność wyborcza / Tadeusz Wojewoda
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 95-108

Spory wokół powstania styczniowego na łamach prasy międzywojennej regionu radomskiego / Arkadiusz Bogucki
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 117-129

Księga kar pieniężnych Odlewni Żelaza i Emalierni „Kamienna – JanWitwicki” / Piotr Kardyś, Bartosz Wosiek
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 169-176

Przeszłość – przyszłości. Katalog wystawy Ksiądz Jan Wiśniewski 1876–1943 w 70. rocznicę śmierci / Małgorzata Szot–Wróblewska
Krępa Kościelna 2013

Radom jak świat. Niebieska wizja miasta. O „Żydach dnia powszedniego” Jehoszui Perlego / Marcin Kępa
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 289-299

2012

„Autografy” posłów ziemi kieleckiej z 1919 roku / Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012) s. 249-256

Kulturotwórcza rola nauczycieli w województwie kieleckim w okresie międzywojennym 1918–1939 / Andrzej Rembalski
Świętokrzyskie, 7 (11), 2012

Powstanie i rozwój organizacyjny rad opiekuńczych na Kielecczyźnie w latach 1916-1921 / Małgorzata Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012) s. 125-146

Materiały do aktywności gospodarczej żydów w latach 1919-1939 w województwie kieleckim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Edyta Majcher-Ociesa
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, I, 2012, 241-250

Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939 / red. M. Wiatrowicz
Muzeum Regionalne, Stalowa Wola 2012

Transformacja systemu gospodarczo-administracyjnego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936–1939) – koncepcja i realizacja / Wojciech Chudzik
Rocznik Lubelski, XXXVIII, 2012, 65-83

Skarżyski Słownik Biograficzny pod redakcją Krzysztofa Zemeły,
Skarżysko-Kamienna 2008, str 288, format A-5

Skarżysko-Kamienna między wojnami (1918–1939): stan badań / Tadeusz Wojewoda
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 41-50

Materiały do dziejów Iłży w starachowickim oddziale Archiwum Państwowego w Kielcach / Wiesława Rutkowska

Laski – Anielin 1914 / Jerzy Osiecki
Świętokrzyskie, 9 (13), 2012, 44-49

Gmina wyznaniowa żydowska w Starachowicach-Wierzbniku w latach 1918-1939 / Agnieszka Malinowska
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012) s. 147-163

Protokoły Komisji Szkolnej Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej z lat 1917-1926 / Ilona Mrówka
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego TowarzystwaHistorycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 151-162

Rachunek od Krukowskiego: 125 lat temu urodził się wybitny radomianin, zamordowany w 1941 r. we Lwowie [Włodzimierz Krukowski] / Krzysztof Busse
2012, nr 3, s. 9-11, il.

Opis Stalowni „Skarżysko” z 1918 roku / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 163-167

2011

Twórczość piśmiennicza profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu w XIX i XX wieku – zarys problematyki badawczej / Danuta Krześniak-Firlej
Studia Sandomierskie, XVIII, 1, 2011, 163-178

Ziemia skarżyska czy region skarżyski? / Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła,Tadeusz Wojewoda
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego TowarzystwaHistorycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 7-26

Działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego / Piotr Sławiński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 79-90

Tradycje szkolnictwa technicznego w Zagłębiu Staropolskim / Jan Główka
Świętokrzyskie, 4 (8), 2011, 58-64

Pamięć o Józefie Piłsudskim na ziemi świętokrzyskiej 1919–1939 / Urszula Oettingen
Świętokrzyskie, 6 (10), 2011, 6-13

Ks. Józef Rokoszny – jako muzealnik i konserwator zabytków / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/49-52/2011

2010

Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach 1919-2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń / red. Elżbieta Słabińska
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Święci i błogosławieni kapłani na terenie diecezji sandomierskiej. Cz. 2 / Waldemar Gałązka
Powołanie, 2010, nr 60

Seminarium Duchowne w Sandomierzu w latach 1820-1926 / Stanisław Kotkowski
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010

Lewica niepodległościowa na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej / Jerzy Z. Pająk
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 111-128

Obchody rocznic narodowych na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej / Marek Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 129-142

Inicjatywy na rzecz architektury publicznej w województwie kieleckim po odzyskaniu niepodległości / Krzysztof Myśliński
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 213-246

Zakłady przemysłowe w majątkach ziemskich w województwie kieleckim według danych Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach z 1923 roku / Edyta Majcher
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 11 (2010) s. 111-131

Pobór do wojska w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Tadeusz Banaszek
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 11 (2010) s. 133-145

Przysposobienie Wojskowe Kobiet i inne oddziały żeńskie w województwie kieleckim (1918 -1939) / Małgorzata Piastowicz
Rocznik Lubelski, XXXVI, 2010, 77-92

Inwalidzi wojenni na Kielecczyźnie w okresie międzywojennym / Jacek Legieć
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 197-212

Sylwetki policjantów w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Dariusz Palacz
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Współdziałanie Policji Państwowej z wojskiem w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Tadeusz Banaszek
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Policja Państwowa a strajki robotników przemysłowych w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Edyta Majcher-Ociesa
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

Samorząd terytorialny w Skarżysku-Kamiennej w okresie międzywojennym / Tadeusz Wojewoda
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Rocznik 1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

Wydawnictwa ciągłe (periodyczne) Skarżyska-Kamiennej do 1939 r. / Marcin Medyński
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Rocznik 1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

W cytatach – dzieje Skarżyska-Kamiennej, czyli literacka pigułka / Bożena Piasta
Starachowice 2010

Publiczne szkolnictwo powszechne międzywojennego Szydłowca / A. Karpeta
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 6, 2010, 141-166

Uroczystości państwowe, narodowe, rocznicowe, święta lokalne w międzywojennym Szydłowcu / Agnieszka Karpeta
Ziemia Odrowążów, 4, 2010, 16-18

Górnictwo i hutnictwo żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego / Waldemar Ryszard Brociek
w: Tradycje i dziedzictwo przemysłowe na Ziemi Ostrowieckiej : materiały z sesji Europejskich Dni Dziedzictwa 17-18 września 2010 r. / red. Waldemar Ryszard Brociek
Ostrowiec Świętokrzyski 2010, s. 41-79

2009

Emigracja sezonowa z województwa kieleckiego do Niemiec w latach 1918-1939 / Elżbieta Słabińska
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 9 (2009), 77-86

Działalność kulturalno-oświatowa w jednostkach Wojska Polskiego na terenie województwa kieleckiego w latach 1919-1939 / Tadeusz Banaszek
w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku / red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

Duchowieństwo katolickie wobec Związku Strzeleckiego w województwie kieleckim w okresie międzywojennym / Dariusz Palacz
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 9 (2009), 43-60

Rada Opiekuńcza Powiatu Iłżeckiego 1919-1920 / Małgorzata Przeniosło
w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku / red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

Preferencje polityczne mieszkańców ziemi szydłowieckiej w okresie II Rzeczypospolitej / Marek Przeniosło
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 149-174

Kierunek: niepodległość. Kamienna w latach 1915-1918 / Tadeusz Wojewoda
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Historia radomskiej kooperacji 1869-1939 / Adam Duszyk, Edward Kołodziej
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 4, 2009

Społeczeństwo Radomia w świetle Pierwszego Powszechnego Spisu RP z dnia 30 IX 1921 r. / Witold Rakowski,
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 11-20

Społeczeństwo Radomia wobec tradycji powstania styczniowego i jego uczestników w dwudziestoleciu międzywojennym / Anna Jankowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 21-26

Katolicy w Radomiu w latach 1918-1939. Organizacja kultu i najważniejsze przejawy życia religijnego / Piotr Tusiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 37-96

Społeczność ewangelicka w regionie radomskim w latach 1918-1939 / Jarosław Kłaczków
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 97-112

Sytuacja Parafii Prawosławnej w Radomiu podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym / Jarosław Antosiuk
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 113-122

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Radomiu w latach 1918-1939 / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 123-134

Przedstawiciele społeczności polskiej we władzach samorządowych Radomia (1916-1939). Aneks / Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 135-270

Opieka nad dziećmi ubogimi w Radomiu w latach 1918-1930 / Konrad Słowiński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 271-286

Dzieje teatru radomskiego w II Rzeczypospolitej / Stanisław Medyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 287-294

Repertuar kin radomskich oraz ich „nie-filmowe” życie w latach 1918-1939 / Monika Jabłońska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 295-304

Anonse prasowe jako źródło wiadomości o życiu codziennym w międzywojennym Radomiu / Jolanta Dzieniakowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 305-320

Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu. Okres międzywojenny okiem duszpasterza widziany / Wojciech Rudkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 321-328

Zajęcia szkolne i pozaszkolne młodzieży radomskich seminariów nauczycielskich w latach 1915-1936 / Władysław Macherzyński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 329-336

Bibliotekarstwo i czytelnictwo w Radomiu w latach 1918-1939 / Joanna Nagay
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 337-344

Radomska turystyka w okresie międzywojennym / Wojciech T. Kacperski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 345-352

Radomskie sztandary cechowe z okresu międzywojennego / Elżbieta Kwiecień
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 353-368

Noty biograficzne dentystów radomskich z okresu dwudziestolecia międzywojennego / Robert Wiraszka
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 369-380

Sylwetki sędziów radomskich okresu dwudziestolecia międzywojennego / Robert Wiraszka
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 381-390

Jakub Żabner, Lata dwudzieste… / oprac. Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 3, 2009, 391-410

Z dziejów kultury muzycznej Radomia [II RP] / Edward Pawlak
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

Bł. Antoni Rewera wzorem kapłana
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

Gimnazjalne lata Profesora Włodzimierza Sedlaka / Krzysztof Zemeła
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Miejsca związane z Witoldem Gombrowiczem i jego rodziną / Andrzej Dąbrowski
w: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, tom IV / red. Jan Pacławski, Andrzej Dąbrowski
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

2008

Regionalizm kielecki w latach 1918-1939 / Aleksandra Lubczyńska
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008, 24 cm, 381

Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom – praca – aktywność społeczna / Regina Renz
Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, 2008, ss. 216

Wybory parlamentarne na Kielecczyźnie w okresie międzywojennym / Marek Przeniosło
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Rozwój sieci parafialnej na terenie Skarżyska-Kamiennej XVII – XX wiek / Marcin Medyński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Komisja Szkolna Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej / Krzysztof Zemeła
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Między polityką a samoorganizacją społeczności lokalnej. Organizacje społeczne w Skarżysku-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym / Tadeusz Wojewoda
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Z dziejów kolejek wąskotorowych w dobrach Radziwiłłów i Platerów w obecnym powiecie skarżyskim / Ireneusz Kuliński
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Skarżysku-Kamiennej, 2008

Kolejki wąskotorowe w dobrach Radziwiłłów, Platerów i Wielowiejskich (dziś w powiatach: skarżyskim, szydłowieckim i koneckim) / Ireneusz Kuliński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach i jej miasto-twórcza i cywilizacyjna rola w budowaniu miasta i rozwoju regionu radomskiego w okresie międzywojenny / Bogusław Blum
Arteria, 6, 2008, 67-78

Radomskie szkolnictwo powszechne w latach 1918-1939 / Adam Jerzy Grosicki
Biuletyn Kwartalny RTN, XLII, 1-4, 2008

Z dziejów Radomskiego Seminarium Żeńskiego / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/37/2008

Groby legionistów na radomskim cmentarzu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

Pomnik „Czynu Legionów” w Radomiu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

2007

Diariusz wielkiej wojny księdza Józefa Rokosznego (zapiski z pierwszej połowy 1917 roku) / Marek Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 189-205

Udział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w badaniach i gromadzeniu zabytków archeologicznych na ziemiach międzyrzecza Wisły i Pilicy do 1939 roku / Katarzyna Ryszewska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007), s. 147-158

Polska Macierz Szkolna na Kielecczyźnie w latach 1905-1939 / Marta Meducka
Studia Filologiczne UJK, Tom. 19, 2006

Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / Krzysztof Urbański
Kielce 2007

Rzemieślnicy żydowscy w cechach w województwie kieleckim w dwudziestoleciu międzywojennym / Edyta Majcher
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007), s. 133-146

Zanim powstał COP. Szkic z dziejów radomskiego przemysłu / Zbigniew Leśniewski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 7-12

Władze miasta Radomia wobec idei i realizacji COP / Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 13-24

Józef Grzecznarowski jako pomysłodawca i realizator projektów uprzemysłowienia Radomia w dwudziestoleciu międzywojennym / Zbigniew Leśniewski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 25-32

Środowisko Piłsudczyków w strukturach organizacyjno-kierowniczych COP-u na przykładzie Rady Administracyjnej Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Pionkach / Przemysław Bednarczyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 33-56

Przemiany w gospodarce i infrastrukturze Radomia w okresie istnienia COP / Ewelina Gauze
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 33-43

Produkcja wojskowa i cywilna Radomskiej Fabryki Broni w latach 1935-1939 / Wojciech Nalberski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 57-66

Udział Państwowej Fabryki Broni i sektora wojskowego w rozwoju Radomia i regionu w okresie międzywojennym / Bogusław Blum
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 67-76

Działalność społeczno-kulturalna pracowników fabryki broni w Radomiu w okresie międzywojennym (1926-1939) / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 77-96

Szwedzi w Radomiu, czyli rzecz o radomskiej inwestycji „Ericssona” / Adam Duszyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 97-106

Radomska Fabryka Wyrobów Szamotowych i Kamionkowych „Marywil” w okresie tworzenia COP / Paweł Korba
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 107-116

Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów Spółka Akcyjna w Radomiu / Michał Chęć
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 117-128

Z problematyki elektryfikacji Radomia w okresie międzywojennym / Anna Jankowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 129-136

Pismo „COP” jako źródło do badań nad przemianami społeczno-gospodarczymi Radomia w okresie międzywojnia / Krzysztof Latawiec
Biuletyn Kwartalny RTN, XLI, 1-4, 2007, 137-158

Walerian Wacław Libiszowski (1869-1943) i Zygmunt Michocki (1887-1948) – sylwetki lekarzy z Przysuchy we wspomnieniach rodziny i pacjentów / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 179-192

Jak się ongi w Radomiu jadało. [Restauracja Wierzbickiego] / Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, oprac. Marcin Kępa
Miesięcznik Prowincjonalny, 2007, nr 6, s. 10-14

Klimat dźwiękowy miasteczka czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji / Grzegorz Miliszkiewicz
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 205-223

Dom Katolicki w Radomiu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

Dzwony i dzwonnica radomskiej Fary / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

2006

Ankieta na temat „higieny domowej”, „wychowania moralnego” i „uświadomienia narodowego” uczniów szkół radomskich z 1915/16 roku / Marek Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006), s. 171-173

Ustrój i organizacja wewnętrzna Starostw Radomskich – Powiatowego i Grodzkiego w latach 1919-1939 / Marek Konstankiewicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 141-152

Działalność 2 pułku piechoty Legionów w latach 1922-1939 w województwie kieleckim / Tadeusz Banaszek
Zeszyty Sandomierskie 23/2006, 23-30

Wywczasy przedwojennych radomian / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2006, nr 7-8, s. 32-37

Dzieje szpitalnictwa radomskiego / Jerzy Reymond, Robert Wiraszka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

Z dziejów radomskiej oświaty (14) [II LO im. Marii Konopnickiej] / Dariusz Żytnicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/32/2006

Życie muzyczne Radomia (5). „Pieśń” – chluba muzycznego Radomia / Władysław Macherzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

Fabryka Kohna w Radomiu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

W hołdzie zasłużonym (5). Józef Grzecznarowski / Władysław Macherzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

O Jerzym Szymkowiczu-Gombrowiczu (1895-1971) oraz Wsoli i jej związkach z Witoldem Gombrowiczem / Tomasz Adam Pruszak
Arteria, 4, 2006, 89-92

2005

Stowarzyszenie wzajemnej pomocy uczestników powstania 1836 roku w Radomiu w pierwszych latach II Rzeczypospolitej / Lidia Michalska-Bracha
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004) s. 161-181

Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX w.), t. 2 / Marek Przeniosło, Stanisław Wiech (red.)
Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005, 206 s., format A5

Wielkość i struktura bezrobocia w województwie kieleckim na podstawie statystyk państwowego pośrednictwa pracy w latach 1918-1939 / Elżbieta Słabińska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 234-263

Powstanie i organizacja sądownictwa w województwie kieleckim w latach 1918-1939 / Ewa Złotnicka
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 221-231

Historia placówki werbunkowej departamentu wojskowego naczelnego komitetu narodowego w Radomiu według Stanisława Radonia / Jerzy Z. Pająk
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 329-340

Wpływy polityczne ludności powiatu radomskiego w latach dwudziestych XX wieku (w świetle wyborów sejmowych) / Stanisława Leksińska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 183-203

Towarzystwo Upiększania Miasta Radomia / Paweł Puton
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

Z dziejów „Tytoniówki” / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Kościół p.w. Św. Teresy / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Życie Muzyczne Radomia (4) [od 1915] / Aleksander Sawicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Łyczakowski akord radomskich biografii [m.in. Franciszek Siarczyński, Maria Kelles-Krauz (ż. Kazimierza)] / Grażyna Moskalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2005, nr 9-12, s. 26-31, il.

Zasłużeni dla Radomia (1) [Jan Umiński – zapomniany artysta] / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

2004

Radomskie Prawosławie / J. Antosiuk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2004

Postawy duchowieństwa katolickiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle Diariusza Wielkiej Wojny księdza Józefa Rokosznego / Marek Przeniosło
Almanach Historyczny, VI, 2004

Działalność komitetów obywatelskich w Radomiu i okręgu radomskim w latach 1914-1915 / Edward Kołodziej
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 195-224, tabl.

Działalność kulturalno-oświatowa inteligencji prowincjonalnej w województwie kieleckim (1918-1939) / Elżbieta Słabińska
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Tłumienie przez policję wystąpień o charakterze ekonomicznym w województwie kieleckim w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935) / Dariusz Buras
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Ochotnicze drużyny robocze na terenie województwa kieleckiego w latach 1933-1935 / Elżbieta Słabińska
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Przestępczość kryminalna w rejonach intensywnie uprzemysłowionych w województwie kieleckim w latach 1931-1939 / Ewa Złotnicka
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Życie codzienne Wyśmierzyc w latach międzywojennych 1918-1939 / Tadeusz Rostkowski
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 225-262

Działalność społeczna Wacława Długosza z Gardzienic na rzecz wsi i rolnictwa w okresie międzywojennym / Piotr Adam Tusiński
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 263-282

Kobiecy strój paradny w XX wieku do lat trzydziestych w okolicach Kozienic / Małgorzata Kwarcińska
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 425-430, rys.

2003

Czwarta władza Kielecczyzny – przegląd dziejów prasy regionu / M. Adamczyk
Studia Kieleckie – Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza, 3, 2003, 71-84

Chłopi Królestwa Polskiego a dwór i plebania w latach I wojny światowej (na przykładzie obszarów między Wisłą i Pilicą) / Marek Przeniosło
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 119-139

Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim / Krzysztof Urbański
JP, Kielce 2003, 21 cm, 135, il.

Oddziały zapasowe na obszarze Okręgu Generalnego Kielce w latach 1919-1921 / Witold Jarno
Przegląd Nauk Historycznych, 2003, II, 2, 199-216

Fabryka Broni w Radomiu 1922-1939 / Wojciech Nalberski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVIII, 1-2, 2003

Pan na Witulinie [Jan Gombrowicz] / Andrzej Będziński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2003, nr 9-10, s. 28-32, il.

2002

Komisja Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Kielecko-Radomskiego i modernizacja przemysłu w Zagłębiu Staropolskim w latach 1937-1939 / Jan Główka
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 243-260

Problematyka radomska w tygodniku „COP” (Sandomierz 1938-1939) / Stanisław Zieliński
Studia Ekonomiczno-Społeczne, 1/2002, 190-193

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1962 / Agata Mirek
Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, 24 cm, 526 s.

Poeta nieznany : rzecz o Juliuszu Jaśkiewiczu / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2002, nr 5-6-7, s. 26-29, il.

2001

Myślistwo i łowiectwo ziemian w dwudziestoleciu międzywojennym jako zjawisko kulturowe. Na przykładzie województwa kieleckiego / Mieczysław B. Markowski
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 93-108

Przyczynki do biografii nauczycieli Szkoły Powszechnej w Janowcu w latach 1918-1945 / Sebastian Piątkowski
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 71-79

„Ksiądz Józef Rokoszny (1870-1931). Życie i dzieło”. Sesja w Domu Długosza / Krzysztof Burek
Zeszyty Sandomierskie 14/2001

2000

Akcja Werbunkowa do Legionów Polskich na Kielecczyźnie 1915-1916 / Marek Przeniosło
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000), s. 207-222

Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w życiu politycznym Radomia w latach 1918-1939 / Dorota Wiśniewska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000), s. 241-257

Organa policji państwowej w województwie kieleckim w latach 1919-1939 / Dariusz Buras
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000), s. 269-288

Rodzina chłopska w województwie kieleckim w okresie międzywojennym / Stanisława Leksińska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 64-75

Targowiska województwa kieleckiego w latach 1918-1939 / Krzysztof Stępniewski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 76-87

Udział diecezji sandomierskiej w Zjeździe Katolickim w Warszawie (28-30 VIII 1926 r.)
Studia Diecezji Radomskiej, 3, 2000, 261-280

Sycyna wiek XX / H. Bednarczyk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2000

Z kraju tego.. czyli opowieść o Zofii Romanowiczowej / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 11-12, s. 13-21, il.