luty 17, 2020

1975-2010

Zbiorcza: województwo radomskie 1975-1995

Bibliografia Województwa Radomskiego 1975-1995 (w wyborze) / Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1995
> RBC

Roczne: województwo świętokrzyskie 1999-2010

Bibliografia regionalna 2010
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2017
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2009
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2016
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2008
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2015
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2007
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2014
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2006
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2012
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2005
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2012
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2004
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2010
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2003
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2007
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2002
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2005
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2001
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2006
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2000
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2009
> ŚBC

Bibliografia regionalna 1999
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2003
> ŚBC

Roczne: województwa kieleckie i radomskie 1975-1998

Bibliografia województwa radomskiego 1997-1998 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska
Miejska Biblioteka Publiczna, 2004
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1996 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska
Miejska Biblioteka Publiczna, 2002
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1994-1995 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich; Radomskie Towarzystwo Naukowe
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1993 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna; Radomskie Towarzystwo Naukowe
Uwaga: „Ze względów technicznych nie przeprowadzono selekcji”
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1991-1992 / [zebr. i red. Zbigniew Balcerowski, Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1988-1990 / red. Grażyna Kabza et al.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1994
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1985-7 / Grażyna Kabza (kier.), Ewa Nakoneczna, Henryka Wichowska, Halina Erdman
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1986, z. 1-2
> RBC

Bibliografia województwa kieleckiego 1984-1985
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1998
> ŚBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1983-1984 / red. Grażyna Kabza i in.
Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa kieleckiego 1982-1983
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1984
> ŚBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1981-1982 / red. Grażyna Kabza et al.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa kieleckiego 1981
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1985
> ŚBC

Bibliografia województwa radomskiego (1979-1980) / Grażyna Kabza, Ewa Nakoneczna, Elżbieta Szymaniak, Henryka Wichowska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1981, T. 18, z. 2-4; s. 71-110
> RBC

Bibliografia zawartości czasopism: Przegląd artykułów dotyczących województwa radomskiego za 1979 rok / Stefan Witkowski
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki, 1981
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1978 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1977 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe , 1979
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1976 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1975 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki, 1976
> RBC