Jubileuszowe spotkanie opłatkowe w RTN – 17 grudnia 2013 roku

17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej przy siedzibie RTN, tj. Kościuszki 5a odbędzie się jubileuszowe spotkanie opłatkowe. Jubileuszowe bo Radomskie Towarzystwo Naukowe w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Przez pół wieku nasze Stowarzyszenie opublikowało kilkaset książek naukowych i popularnonaukowych, ponad sto numerów Biuletynu Kwartalnego RTN, zorganizowało ponad sto konferencji naukowych, aktywnie działało też na rzecz rozwoju lokalnej nauki, kultury, edukacji i sztuki.

W związku z naszym Jubileuszem Zarząd RTN planuje zorganizowanie uroczystego, wigilijnego spotkania wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa, podczas którego uhonorowani zostaną szczególnie zasłużeni działacze Stowarzyszenia. Planujemy też publikację jubileuszowego numeru Biuletynu Kwartalnego RTN, który będzie gromadził najwybitniejsze i najciekawsze teksty z pięćdziesięcioletniej historii czasopisma.  Zapraszamy.

Dorobek działającego społecznie Towarzystwa jest imponujący i nie sposób wyobrazić sobie dziś funkcjonowania radomskiej nauki bez publikacji RTN, zwłaszcza na niwie lokalnej humanistyki (historia, nauki społeczne, regionalistyka). Obecnie nasze Stowarzyszenie liczy stu pięćdziesięciu jeden członków; wciąż aktywnie działa na rzecz rodzinnego miasta, włączając się, oprócz bieżącej pracy naukowo-wydawniczej, w szereg społecznych inicjatyw.