Dwie publikacje RTN w formie e-booków

„Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków” – dra hab. inż. Radomira Jasińskiego oraz „Chemia organizmów żywych” – praca zbiorowa pod redakcją dra hab. n. med. Jacka Kurzepy to dwie publikacje wydane przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Obie publikacje można pobrać w formie plików PDF. Dr hab. inż. Radomir Jasiński – Adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej. Dr hab. n. med. Jacek Kurzepa – Read more about Dwie publikacje RTN w formie e-booków[…]