Dwie publikacje RTN w formie e-booków

„Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków” – dra hab. inż. Radomira Jasińskiego oraz „Chemia organizmów żywych” – praca zbiorowa pod redakcją dra hab. n. med. Jacka Kurzepy to dwie publikacje wydane przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Obie publikacje można pobrać w formie plików PDF.

Dr hab. inż. Radomir Jasiński – Adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej.
Dr hab. n. med. Jacek Kurzepa – Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pobierz publikacje:
„Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków” – Radomir Jasiński >> pdf 0,8 MB

prepraratyka_organizmow_zywych_jasinski_rtn_2013
„Chemia organizmów żywych” – praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kurzepy >> pdf 4,5 MB

chemia_organizmow_zywych_rtn_2014