Nic o nas bez nas… Samorząd Terytorialny w Polsce

„Nic o nas bez nas… Samorząd Terytorialny w Polsce (Geneza-Struktura-Funkcjonowanie) – Materiały pokonkursowe” to wydawnictwo pokonkursowe wydane przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Opracowanie zostało przez dra Adama Duszyka przy współpracy Marcina Kępy. Projekt graficzny: Maciej Kamieński.
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pobierz (PDF 5,71 MB) >>

[…]