2 grudnia, 2019

Bibliografie tematyczne

Oto zestawienie bibliografii tematycznych dostępnych w bibliotekach w regionie. Jeśli pozycja jest zamieszczona w bibliotekach cyfrowych, podajemy bezpośredni odnośnik. W przeciwnym przypadku wskazujemy najbliższą bibliotekę udostępniającą dzieło w postaci papierowej.

Bibliografie osób – podmiotowe i przedmiotowe – zamieszczamy w kolejnym odrębnym dziale.
> Bibliografie osobowe

Geografia

Bibliografia fizjograficzna Krainy Gór Świętokrzyskich (materiały do 1939 roku) / Jerzy Čmak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1979
> WBP Kielce

Historia ogólnie

Adnotowana bibliografia historyczna Kielecczyzny / Jan Naumiuk, Okręgowy Ośrodek Metodyczny, 1968
> WBP Kielce

Archeologia

Materiały do bibliografii archeologicznej województwa kieleckiego / Zygmunt Włodzimierz Pyzik, 1963
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Starożytne hutnictwo świętokrzyskie

Zestawienie literatury dotyczącej starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego / Daniel Czernek, Szymon Orzechowski
w: 50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim, red. Szymon Orzechowski, Ireneusz Suliga, Kielce 2006
> WBP Kielce

Staropolski Okręg Przemysłowy

Staropolski Okręg Przemysłowy. Bibliografia (wybór)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2015
> ŚBC

Janowiec

Bibliografia Janowca i okolic / Alicja Matczuk, Artur Znajomski
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020
> księgozbiór RTN

Powstanie Styczniowe

Powstanie Styczniowe w Regionie Świętokrzyskim. Bibliografia (wybór) / Beata Piotrowska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, 17 marca 2013
> ŚBC

II Wojna Światowa

Ruch oporu na Kielecczyźnie w latach 1939-1945 (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Marciszewska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, 1995
> ŚBC

Kielecczyzna w okresie II wojny światowej (zestawienie bibliograficzne) / Eugeniusz Kosik, Stanisław Meducki
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach, 1989
> księgozbiór RTN

Patrz też: Prasa regionalna

Czerwiec 1976

Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2011-2015 / Maria Kaczmarska, Dorota Ważyńska
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2016
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 2001-2006 / Maria Kaczmarska, Ilona Michalska
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2006
> RBC

Czerwiec ’76. Bibliografia za lata 1996-2001; Maria Kaczmarska, Ilona Michalska, Dorota Prawda
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2001
> RBC

Czerwiec ’76. Bibliografia, Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu, 1996
> RBC

Historia społeczna

Żydzi na Ziemi Radomskiej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Mariola Gospodarczyk, Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
w: Notatki o kulturze żydowskiej w Radomiu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1992, s. 15-44
> RBC

Z historii ruchu robotniczego na Kielecczyźnie (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny, 1982
> ŚBC

Bibliografia ruchu młodzieżowego ziemi kielecko-radomskiej / Marian Banaszek
Studia Kieleckie, T. 15, nr 1, 1988, s. 123-135
> księgozbiór RTN

Bibliografia adnotowana pamiętników powstałych w wyniku konkursów na pamiętniki, ogłoszonych w latach 1969-1975 przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, „Słowo Ludu” oraz Ośrodek Kultury Literackiej / Agnieszka Przytuła
Studia Kieleckie, 69, 1991, 123-152
> księgozbiór RTN

Historia medycyny radomskiej

Przyczynek do bibliografii prac lekarzy ziemi radomskiej lat 1848-1914 / Robert Wiraszka
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 2000, T. 35, z. 3-4, s. 106-111
> RBC

Pedagogika i historia szkolnictwa

Bibliografia prac magisterskich o tematyce radomskiej obronionych na Wydziale Pedagogicznym WSP im. J. Kochanowskiego w Kielcach w latach 1976/77-1983/83 / Stefan Rot
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1984, T. 21, z. 1-2, s. 95-102 (od ekranu 49)
> RBC

Prasa regionalna

Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989: bibliografia. T. 1, 1811-1945 / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska
Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 1234-7604, nr 1, Kielce 1995
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989: bibliografia. T. 2, 1945-1989 / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 1234-7604, nr 14, Kielce 1995
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945 (noty bibliograficzne) / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska, Kielce 1976
> WBP Kielce

Uzupełnienie do „Katalogu prasy konspiracyjnej ziemi kieleckiej w latach 1939-1945” / Mieczysław Adamczyk
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 10, 1977, s. 137-147

Prasa Kielecczyzny w latach 1990-1997: bibliografia / Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska
Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (Warszawa). Wszechnica Świętokrzyska (Kielce). Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 1234-7604, nr 27, Kielce 1998
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Etnografia

Bibliografia Muzeum Wsi Radomskiej za lata 2007-2015 / Ewa Nakoneczna
Wieś Radomska, 2016, T. 10, s. 265-310
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Bibliografia wydawnictw Muzeum Wsi Radomskiej 1977-2006 / Ewa Nakoneczna
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 319-331
> MBP Radom. Czytelnia Regionalna

Bibliografia folkloru Kielecczyzny za lata 1945-1972 / Barbara Ogrodowska
Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1974
> księgozbiór RTN

Historia sztuki

Bibliografia historii sztuki województwa kieleckiego: od połowy XIX stulecia do roku 1965 / oprac. Czesław Erber, Kielce 1969
> WBP Kielce