13 marca, 2023

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej

Polskie Towarzystwo Historyczne wywodzi swoją tradycję od Towarzystwa Historycznego działającego od roku 1886 we Lwowie. Lwowskie towarzystwo zajmowało się badaniami w szczególności Rusi Czerwonej. Po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą postanowiono rozszerzyć jego działalność na cały kraj – i tak w roku 1924 powstało Polskie Towarzystwo Historyczne.

> Polskie Towarzystwo Historyczne

W roku 2007 został powołany oddział Towarzystwa w Skarżysku-Kamiennej, zrzeszający miejscowych historyków i miłośników historii, w tym także pracowników naukowych z pobliskich ośrodków akademickich. Oddział prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz pogłębienia i upowszechnienia wiedzy o dziejach miasta i regionu. Od roku 2010 wydaje własny rocznik naukowy.

> Oddział PTH w Skarżysku-Kamiennej – wydawnictwa

Wiadomości o przedsięwzięciach Oddziału, jak również o tym, co dzieje się w naukach historycznych w regionie – znajdziemy na oddziałowym profilu na Facebooku:

> Oddział PTH w Skarżysku-Kamiennej – Facebook

Kontakt: pth-skarzysko-kamienna@wp.pl

 

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział PTH w Skarżysku-Kamiennej
na Facebooku