16 listopada, 2019

Regionalia

Poniżej przedstawiamy wydawnictwa książkowe dotyczące regionu radomskiego, który jest głównym polem zainteresowań badawczych Towarzystwa. Są to opracowania naukowe bądź popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy; zdarzają się pozycje literatury pięknej. Przyjęliśmy układ chronologiczny wstecz według daty wydania dzieła, bez podziału tematycznego. Przy pozycjach dostępnych w sprzedaży podajemy cenę.

Te z poniższych pozycji, które dają się zaliczyć do jednej z wyróżnionych serii dziedzinowych, wymienione są również w odpowiednich kolejnych działach. W niniejszym dziale uwzględniono także tematyczne zeszyty Biuletynu Kwartalnego RTN oraz Radomskich Studiów Humanistycznych (od roku 2023). Prócz tego wszystkie zeszyty Biuletynu (tematyczne i zbiorcze) zestawione są w odrębnym dziale. Natomiast archiwalne tomy rocznika „Radomskie Studia Humanistyczne” wyszczególnione są wyłącznie na stronie własnej czasopisma.

> Biuletyn Kwartalny RTN
> Radomskie Studia Humanistyczne

Ponadto tylko w odrębnych działach niniejszej strony zamieszczamy „Księgi metrykalne kościołów radomskich” oraz wydane bibliografie regionalne.

> Bibliografia regionalna
> Księgi metrykalne kościołów radomskich

 

Regionalia – wydawnictwa zwarte

Siłaczka z Młodzianowa. O bibliotekarce Stanisławie Bisikiewicz / Marta Wiktoria Trojanowska
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2024, 212 s.: il., 21 cm.
> 20 zł.
.

Pomału i pieszo. Śladami Pawła Klimczuka [powiat kozienicki] / Ewelina Matuszkiewicz
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2023, 78 s.: il., 21 cm.
> książka 30 zł.
> e-book (epub, mobi) 20 zł.

Radomskie Studia Humanistyczne, t. VI: Przemysł między Wisłą a Pilicą w XIX i XX wieku – dzieje i dziedzictwo
/ red. Marcin Kępa, Łukasz Zaborowski
Resursa Obywatelska, Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2023, 174 s.
> 30 zł.

Karasiowie z Puszczy Kozienickiej. Genealogia rodzinna / ks. Dawid Karaś
Instytut Technologii Eksploatacji, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2023.
199 s.: il., 24 cm.
> 50 zł.

Zlikwidowane, przekształcone, rozproszone. Nieistniejące biblioteki Radomia z lat 1839-2015 / Marta Wiktoria Trojanowska
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2022.
275 [1] s.: il.; 24 cm.
> 38 zł.

Balkony: siedem opowieści o żydowskim Radomiu / Marcin Kępa.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2019.
50, [1] s.; 21 cm.
> 15 zł.

Było nie było: powidoki radomskie / Marcin Kępa.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2017.
224 s.; 21 cm.
> 30 zł.

Księga Radomia: historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce / zebrał i wydał Alfred Lipson.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, 2017.
371, [5] s.: il.; 24 cm.
> 50 zł.

Sądownictwo Radomskie: zarys historii / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2017.
143, [1] s.: il.; 21 cm.
_

Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864-1914 / Izabela Krasińska.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2015.
416 s.; 25 cm.
_

Zabytkowe parki Radomia / tekst Renata Metzger [et al.]; fot. Marcin Kucewicz, Jacek Słupek.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2015.
79 s.: il.; 22 cm.
_

Szkice z dziejów radomskiej oświaty / red. Adam Duszyk, Krzysztof Latawiec.
Stowarzyszenie „Vade Mecum”, VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Naukowe,
Instytut Technologii i Eksploatacji – PIB w Radomiu, 2014.
271 s.; 25 cm.

Droga wiodła na Ural…: akcja represyjna sowieckiego kontrwywiadu wojskowego wobec pracowników radomskich instytucji wymiaru sprawiedliwości w 1945 roku / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2014. 80 s.: il.; 24 cm.
> 20 zł.

Twierdza Radom / Marcin Kępa; il. Mateusz Kamieński.
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2013.
153, [5] s.: il.; 20 cm.
> 25 zł.

Radom w półwieczu 1960-2010: rozwój przestrzenny / Elżbieta Maj.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2012.
569, [1] s.: il.; 29 cm.
> 80 zł.

Ślad: czyli społeczność żydowska Radomia w XX w. Materiały źródłowe a współczesność / red. Iwona Grześkiewicz [et al.].
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. XLV, z. 1-2, 2011.
108 s.: il.; 21 cm.
_

Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych / red. Małgorzata Cieślak-Kopyt, Katarzyna Solarska.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010.
211, [1] s.; 21 cm.
_

Grunwald 1410: historia i tradycja / red. Piotr A. Tusiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Zakrzów: Gminna Biblioteka Publiczna, 2010.
156 s.: il.; 25 cm.
> 40 zł.

Leszek Kołakowski: (23 X 1927 Radom – 17 VII 2009 Oksford): największy polski filozof XX i XXI wieku / Wiesław Chudoba.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009,
32 s.: il. kolor.; 21 cm.
> 8 zł.

August Schnierstein: największy przemysłowiec radomski pierwszej połowy XIX wieku / Monika Świerczyńska.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kielcach i Radomiu, 2009,
32 s.; 21 cm.
> 8 zł.

Na straży ładu i bezpieczeństwa: formacje milicyjno-policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności: studia / red. Adam Duszyk, Krzysztof Latawiec.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009. 250 s.; 24 cm.
> 40 zł.

Rody szlacheckie ziemi radomskiej / Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
239 stron: il.; 25 cm.
_

Radom w czasach Jagiellonów (1386-1572) / Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe [etc.], 2009.
119 s.: il. (w tym barwne); 21 cm.
_

Kozienice i region w XX wieku oraz przemiany społeczne związane z budową elektrowni w pamiętnikach mieszkańców / Jerzy Paduszek.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
126 s.; 21 cm.
> 20 zł.

Powiat radomski: od średniowiecza do współczesności / red. Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2009.
276 stron: il. barwne.; 24 cm.
_

Herb Radomia: zarys dziejów / Henryk Seroka.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
96 s.: il.; 23 cm.
> 40 zł.

Życie codzienne w międzywojennym Radomiu / red. Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 43 z. 4, 2009.
414 s.: il.; 21 cm.
> cena 35 zł.

Historia radomskiej kooperacji 1869-1939. Cz. 1 / Adam Duszyk, Edward Kołodziej; kol. wyd. Wiesław Caban [et al.].
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego t. 43 z. 3, 2009.
104 s.: il.; 21 cm.
> 20 zł.

Egzekucje publiczne w Radomiu w 1942 roku / Sebastian Piątkowski; kol. wyd. Wiesław Caban [et al.].
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego t. 43 z. 2, 2009.
83 s.: il.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Cechy rzemieślnicze miasta Radomia w latach 1816-1914 / Sebastian Piątkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 43 z. 1, 2009.
125 s.: il.; 21 cm.
> 20 zł.

Radom: poznać i zrozumieć historię swojego miasta / Adam Duszyk, Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
210 s.; 24 cm + 2 dyski optyczne
_

Radomskie szkolnictwo powszechne w latach 1918-1939 / Adam Jerzy Grosicki.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 42 z. 1-4, 2008.
142 s.: il.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Sędziowie sądów powszechnych regionu radomskiego w latach 1917-1945: noty biograficzne / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
123, [1] s.; 24 cm.
> 20 zł.

Społeczność żydowska Radomia w I połowie XX wieku: kultura – zagłada – rozproszenie / red. Zbigniew Wieczorek.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
183 s.: il.; 25 cm.
_

Wojsko w Radomiu od średniowiecza po czasy współczesne / red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
232 s.: il.; 24 cm.
> 40 zł.

Leszkowi Kołakowskiemu w 80 rocznicę urodzin.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2007.
88 s.: il.; 24 cm.
_

Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku: struktura, administracja, gospodarka / red. Adam B. Duszyk, Krzysztof Latawiec
Radomskie Towarzystwo Naukowe [i inni], 2007.
244 stron: il.; 24 cm
> cena 40 zł.

Między ideą a polityką: ruch spółdzielczy centralnych ziem polskich w XX wieku / red. Adam B. Duszyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; 2007.
178 s.: il.; 24 cm.
> cena 20 zł.

Radom i region w Centralnym Okręgu Przemysłowym / red. Adam Duszyk.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 41 z. 1-4, 2007.
167 s.: il.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Ważna obecność: przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII-XIX wieku / red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec
Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Instytut Badawczy „Libra”; Radom: RTN, 2006. 317 s.: il.; 23 cm.
> cena 45 zł.

Urzędy administracji rządowej w Radomiu od XVI do XX wieku / red. Dariusz Kupisz.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 40 z. 1-4, 2006.
163, [2] s.; 21 cm.
> cena 19 zł.

Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku: ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo / red. Sebastian Piątkowski, Krzysztof Skupieński.
Krajowa Rada Notarialna, Zakład Archiwistyki IH UMCS, Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu; RTN, 2006. 192, [2] s.: il.; 24 cm.
> cena 24 zł.

Centralny Okręg Przemysłowy. Infrastruktura – produkcja – procesy miastotwórcze / red. Sebastian Piątkowski
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2005.
130 s.; 24 cm.
_

Między konstytucją „Nihil novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji, parlamentaryzm polski w XVI-XX wieku / red. Henryk Gmiterek, Sebastian Piątkowski, Janusz Wrona
Instytut Historii UMCS, Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu, RTN, 2005. 197 s.; 24 cm.
_

Radom: historia miasta / Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2005.
113 s.; 24 cm.
_

Architektura i urbanistyka Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu / red. Adam Duszyk.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 39 z. 1-4, 2004.
156 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

W służbie Bogu i społeczeństwu: zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku / red. Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2004.
147 s.; 24 cm.|
_

Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku / red. Sebastian Piątkowski, Krzysztof Skupieński.
Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe; Lublin: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
199 s.; 24 cm.

Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka 1905-1939 / Michał Tadeusz Brzęk-Osiński; spisał Witold Dąbkowski; red. Piotr A. Tusiński.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm; Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
334, [3] s., [24] stron tablic: il.; 25 cm.
_

Konfederacja radomska 1767-1768 roku / Barbara Madejska.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 38 z. 3-4, 2003.
73 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Fabryka Broni w Radomiu w latach 1922-1939 / Wojciech Nalberski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 38 z. 1-2, 2003.
89 s.: il.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku: wieś-dwór-plebania w kręgu wzajemnych oddziaływań / red. Kazimierz Jaroszek.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 37 z. 1-4, 2002.
139, [1] s.; 22 cm.
> 25 zł.

Kościół katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce przedrozbiorowej / red. Sebastian Piątkowski, Zdzisław Pietrzyk.
UKSW w Warszawie, Wydział Teologiczny w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2002.
149 s.: il.; 23 cm.
_

Regesty z Metryki Koronnej do dziejów powiatów opoczyńskiego, radomskiego i stężyckiego z lat 1574-1795. Cz. 1, 1574-1659 / oprac. Monika Jaglarz [et al.]; red. Zdzisław Pietrzyk.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2001. 136, [1] s.; 24 cm.
> 27 zł.

Początki okupacji niemieckiej w dystrykcie radomskim (wrzesień 19139-czerwiec 1941) / red. Helena Kisiel.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 36 z. 1-4, 2001.
106 stron; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Radom: lokacja miasta, odkrywanie zamku / opracowanie redakcyjne Sebastian Piątkowski;
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia, 2001.
53 s.: il., mapy; 22 cm.
_

Ksiądz Roman Kotlarz: życie i działalność 1928-1976 / Szczepan Kowalik, Jarosław Sakowicz; red. Elżbieta Orzechowska; współpraca autorska Piotr Krakowski, Tomasz Pyzara.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Radomskie Wydawnictwo Diecezjalne „Ave”, 2000.
132 s.: il.; 21 cm.

Historia społeczna i gospodarcza XVI-XX wieku / red. Stanisław Ośko.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 35 z. 3-4, 2000.
133 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku – gospodarka i społeczeństwo / red. Kazimierz Jaroszek, Andrzej Szymanek.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 35 z. 1-2, 2000.
119 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Lata wojny i okupacji (1939-1945) / red. Sebastian Piątkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 34 z. 3-4, 1999.
130 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

80. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę / red. Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 34 z. 2, 1999.
125 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Polacy i Żydzi na centralnych ziemiach polskich w XX wieku: „Współistnienie – integracja – konflikty” / red. Sebastian Piątkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 34 z. 1, 1999.
160 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce: VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom, 24-26 września 1998 r.: dokumentacja / oprac. red. Aleksander Kociszewski, Anatol Jan Omelaniuk, Krzysztof Orzechowski.
Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury; Radomskie Towarzystwo Naukowe; Ciechanów: Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 1998.
274 s., [4] s. tabl.: fot. kolor.; 23 cm.
Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury nr 30

Regionalne Towarzystwa Kultury województwa radomskiego: informator / red. Hanna Krawczyk;
materiały zebrał i poprzedził tekst wstępem Adolf Krzemiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1998; 74 s.; 21 cm.

Pakosław: dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 roku / Dariusz Kupisz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1998.
48 s.; 21 cm.

Z ziemi radomskiej i dla niej / red. Grażyna Łuszkiewicz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1998.
206 stron: portrety; 24 cm.

Wizytacja generalna kościoła farnego w Przytyku z 1791 roku / podali do druku i poprzedzili wstępem Jan Orzechowski i Sebastian Piątkowski.
Przytyk: Urząd Gminy; Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1998.
28 s.; 21 cm.

Trzydzieści pięć lat Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1998.
37, [1] stron; 21 cm.

Kościół katolicki w regionie radomskim (XV-XX w.) / redaktor zeszytu Sebastian Piątkowski; opracowanie redakcyjne Zdzisław Gawroński i inni.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 33 z. 2-4, 1998.
221 stron; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Żydzi dystryktu radomskiego w okresie II wojny światowej: materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Radomiu 27 września 1997 roku / red. Sebastian Piątkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 33 z. 1, 1998.
96 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Mała Ojczyzna – ludzie i ich wkład w kształtowanie wizerunku mojego miasta (regionu); Raport o stanie kultury wsi województwa radomskiego / red. Zdzisław Gawroński.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 32, z. 4, 1997 (wydany w jednym tomie z zeszytem 3).
66 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Z dziejów Radomia i regionu radomskiego w XVII i XIX wieku / opracowanie redakcyjne Zdzisław Gawroński.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 32 z. 1-2, 1997.
132 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Opis miasta Radomia z 1860 roku / podali do druku i poprzedzili wstępem Kazimierz Jaroszek i Sebastian Piątkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Archiwum Państwowe, 1997.
55, [1] strona; 21 cm.

Życie teatralne w Radomiu w latach 1811-1915 / Dorota Kolano
Urząd Wojewódzki w Radomiu; Zarząd Miasta Radomia; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1996.
169 stron, [8] stron tablic: il.; 24 cm.
_

Postawy polityczne mieszkańców Radomia w latach 1918-1939 / Piotr Adam Tusiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1996.
262 stron, [40] stron tablic: il.; 24 cm.
> cena 40 zł.

Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym: (1918-1939) / Jolanta Dzieniakowska.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1995.
189 stron, [14] kart: wykresy; 24 cm + Indeks tytułów prasowych
> cena 30 zł.

Osadnictwo i gospodarka powiatu radomskiego w XVI -XVIII wieku / red. Zenon Guldon, Stanisław Zieliński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Muzeum Wsi Radomskiej, 1995, 228 stron, [1] karta złożona mapa: il.; 24 cm.
Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, cz. 1
> cena 35 zł.

Zbiorowiska roślinne doliny Pilicy od Domaniewic do ujścia / Magdalena Osuchowska.
Radomskie Towarzystwo Naukowe , 1995.
117 stron: mapy; 21 cm.

Województwo radomskie: 1975-1995 / red. Piotr A. Tusiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzki Urząd Statystyczny w Radomiu, 1995.
262, [2] s., [16] s. wykr.: mapy, 3 pl., err.; 24 cm.

Oświata i kultura w województwie radomskim 1975-1995 / red. Piotr A. Tusiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzki Urząd Statystyczny w Radomiu, 1995.
92, [2] s., [8] s. wykr.; 24 cm.

Radomskie – alfabet wykopalisk: przewodnik archeologiczny / Małgorzata Cieślak-Kopyt [et al.].
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1994.
212, [3] s., [1] k. tabl. złoż.: il., mapy; 21 cm.
> cena 25 zł.

Policzna: przeszłość i dzień dzisiejszy radomskiej wsi / red. Kazimierz Myśliński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1993.
82, [4], [30]s. tabl.: faks., fot., mapy; 21 cm.

Corpus inscriptionum Poloniae. T. 7, Województwo radomskie. Z. 1, Radom i Iłża wraz z regionem / wydał Waldemar Kowalski; red. Zenon Guldon.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Warszawa: Wydawnictwo PAE, 1992.
188 s.: il.; 24 cm.

130. rocznica Powstania Styczniowego / red. Helena Kisiel
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 29, z. 3-4, 1992 (wydany w jednym woluminie z zeszytem 1-2)
67, [3] s., [21] s. tabl.: il.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Kultura w Radomskiem, red. Helena Kisiel, Andrzej Krzemiński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 29, z. 1-2, 1992 (wydany w jednym woluminie z zeszytem 3-4)
192 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992: materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniu 5 listopada 1992 r. / red. Grażyna Łuszkiewicz.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 28, z. 3-4, 1991.
181 s.; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Żydzi na terenie Guberni Radomskiej w latach 1815-1862 / Adam Penkalla.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 28, z. 1-2, 1991.
159, [3] s.; 20 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wrzesień ’39 / Radomskie Towarzystwo Naukowe / red. Jan Franecki, Stanisław Ośko.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 27 z. 3-4, 1990.
167 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Czerwiec ’76 / Radomskie Towarzystwo Naukowe / red. Grażyna Kabza [et al.].
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 27 z. 1-2, 1990
167 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Ziemia stężycka / Klemens Kurzyp
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, 1990.
24 s.: il.; 20 cm + Mapka „Stanisławowi Augustowi Królowi i Panu Swemu Naymiłościwszemu ofiaruie Karol de Pertezra”.
> cena 8 zł.

Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych: materiały II sympozjum miast kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu Dolnym, 23-24 września 1988 roku / red. Ryszard Szczygieł.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Kazimierz Dolny: Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego, 1990; 124, [2] s.: il.; 24 cm.
> cena 20 zł.

Laureaci nagród Funduszu Nauki i Kultury im. Jana Kochanowskiego 1978-1988 przyznawanych przez wojewodę radomskiego z okazji Święta Odrodzenia Polski / oprac. Ewa Nakoneczna, Henryka Wichowska; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki, Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1990.
35 s.: il.; 20 cm.

25 lat RTN w służbie regionu 1963-1988 / red. Grażyna Kabza [et al.].
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 26 z. 3-4, 1989.
255 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Rej – Kochanowski – Renesans: materiały sesji naukowej w Kielcach 16-17.IX.1988 / red. Wacław Urban, Maria Garbaczowa.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 25 z. 1-4, 1988.
152 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Kronika Radomia 1976-1985
Miejska Rada Narodowa; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1988.
454 s.; 24 cm.

Województwo radomskie: 1975-1984 / red. Henryk Wojciech Nurowski.
Urząd Wojewódzki w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1988.
276, [1] strona, [16] stron tablic: fotografie, mapy, wykresy; 24 cm.

Zespół zamkowy w Radomiu / Adam Penkalla.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1987.
16 stron: faks., fotografie; 25 cm.
> cena 10 zł.

W setną rocznicę śmierci Oskara Kolberga 1890-1990. Studia i Materiały / red. Wincenty Lotko.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1987, T. 24, z. 1-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Włodzimierz Sedlak – 50 lat pracy naukowej i dydaktycznej / red. Stanisław Cieśliński, Stanisław Ośko.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1986, T. 23, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905) / red. Andrzej Lipiński, Wincenty Lotko.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1986, T. 23, z. 2
> cena 20 zł.

50. rocznica Kongresu Radomskiego Polskiej Partii Socjalistycznej / red. Grażyna Łuszkiewicz, Piotr Tusiński.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1986, T. 23, z. 1
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Czterdziestolecie drobnej wytwórczości w województwie radomskim: 1945-1985: zbiór referatów na sesję popularno-naukową, Radom, kwiecień 1985 / red. Henryk Wojciech Nurowski.
Urząd Wojewódzki w Radomiu, Wydział Drobnej Wytwórczości i Usług; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1985; 124 stron; 20 cm.

Obsługa rolnictwa w województwie radomskim: zbiór referatów na sesję naukową / red. Tadeusz Romanowski. Urząd Wojewódzki w Radomiu, Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1985.
97 s.; 20 cm.

Radom: dzieje miasta w XIX i XX w. / red. Stefan Witkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
447, [1] strona: il., mapy, plany, portrety; 25 cm.

XV lat Oddziału Kieleckiego Pracowni Konserwacji Zabytków / red. Andrzej Deneka, Jacek Kapusta, Adam Penkalla.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1985, T. XXII, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Poeta z Czarnolasu: w czterechsetną rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego zbiór rozpraw / red. Paulina Buchwald-Pelcowa, Jan Pacławski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1984.
165, [3] s.: il.; 24 cm.

Idee Manifestu PKWN i ich realizacja w Polsce Ludowej na ziemi radomskiej: zbiór referatów i komunikatów na konferencję / red. Eugeniusz Jędrzejewski [et al.].
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1984.
203 s.; 20 cm.

W 100. rocznicę urodzin Józefa Grzecznarowskiego / red. Józef Zdrojkowski.
Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Kultury i Sztuki; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1984.
86 s.; 20 cm; Materiały sesji popularno-naukowej w dniu 31 marca 1984 r.

Dokumenty miasta Radomia z lat 1444 do 1611 / red. Henryk Nurowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1984, T. 21, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Rola partii robotniczych w życiu społeczno-politycznym ziemi radomskiej w latach 1930-1939 / Józef Zdrojkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983, dr. 1984.
168 s.: faks., fot., portr.; 24 cm.

W 40-lecie radomskiego transportu więźniów na Majdanek: materiały sesji popularno-naukowej / red. Jan Franecki.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983.
57 stron; 21 cm.

Proletariat przemysłowy Guberni Radomskiej przed I wojną światową / Grażyna Łuszkiewicz.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983.
192 s.: tab; 23 cm.

Rynek regionu radomskiego, a reforma gospodarcza: materiały sesji popularno-naukowej odbytej w dniu 29 czerwca 1983 r. / red. Henryk Nurowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983.
123 s.; 20 cm.

Klasa robotnicza Radomia w latach 1945-1949 / Maria Wink.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983.
147 s., [22] s.: faks., portr., wykr.; 24 cm.
> cena 25 zł.

Województwo radomskie 1975-1978. Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i kulturalne / red. Stefan Witkowski, Stanisław Ośko.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1983, T. 20, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Jan Kochanowski i jego ziemia rodzinna / red. Henryk Nurowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1983, T. 20, z. 1-2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Działania zbrojne Batalionów Chłopskich na ziemi radomskiej / Henryk Szopa
Wojewódzki Komitet ZSL w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1983.
29 s.; 21 cm.

1963-1983. XX-lecie RTN / red. Stanisław Ośko.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1982, T. XIX, z. 3-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

100-lecie ruchu robotniczego na Ziemi Radomskiej / red. Helena Kisiel.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1982, T. 19, z. 2
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Lokalna podaż produktów dla rynku regionu radomskiego: zbiór referatów na sesję naukową / red. Henryk Nurowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Instytut Ekonomiki w Radomiu; Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, 1981.
181 s., [2] k. tabl.: 1 il., tab., 5 wykr.; 21 cm.

Specjalizacja jako czynnik

Rocznik statystyczny województwa radomskiego:
Dane za lata (1979 – 1980).
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1981.

Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Włodzimierza Sedlaka / red. Stanisław Cieśliński.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1981, T. 18, z. 2-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Regionalne towarzystwa kulturalne w województwie radomskim: krótki zarys historyczny oraz działalność bieżąca: informator / red. Tadeusz Bugajski, Władysław Kubik, Stanisław Ośko.
Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki: Wojewódzka Rada Koordynacyjna Regionalnych Towarzystw Kulturalnych: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1980; 38 s.; 21 cm.

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej i społecznej w Radomiu w latach 1815-1914 / Helena Kisiel.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 17 z. 2, 1980.
71, [1] stron: il.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Specjalizacja jako czynnik intensyfikacji produkcji rolnej w województwie radomskim / Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Łaziskach k/Radomia
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1980.
156 s.; 21 cm.

Gospodarka mlekiem w województwie radomskim / Antoni Jarosz
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1980.
275 s.; 21 cm.

Jan Kochanowski (1530-1584): 450 rocznica urodzin poety / red. Marek Bielski [et al.].
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1979.
79, [1] s.: il.; 23 cm.

Urbanistyka i architektura Radomia / red. Wojciech Kalinowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1979.
282, [2] s., [11] k. tabl.: il., mapy; 25 cm.

Wojna obronna we wrześniu 1939 r. na ziemi radomskiej: materiały z sesji popularno-naukowej / red. Władysław Kubik, Stanisław Ośko, Józef Zdrojkowski
Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego i Archiwum KW PZPR w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1979.
80, [2] s., [1] k.: il.; 24 cm.

Jan Kochanowski (1530-1586). 450 rocznica urodzin poety / red. S. Żak.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1979, T. 16, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa
Errata do Biuletynu Kwartalnego, T. 16, 1979, z. 4
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1980, T. 17, z. 1, s. 80
> Radomska Biblioteka Cyfrowa (ekran 47)

Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta / red. Jan Szymański, Stefan Witkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 16 z. 3, 1979.
79, [1] s.: il.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Kombinat Napraw Maszyn Budowlanych „ZREMB” 1964-1979 / Stefan Witkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1979.
[2], 89 s.: il.; 24 cm.

Radomskie Towarzystwo Naukowe 1963-1978 / red. Stanisław Ośko
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1978, T. 15, z. 2-4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Zagadnienia gospodarki żywnościowej w województwie radomskim / red. Stanisław Cieśliński [et al.].
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1977; 122 s.: il., mapy; 23 cm.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 14 z. 4.

Drukarstwo i księgarstwo Radomia w latach 1811-1865 / Czesław Erber.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 14 z. 2, 1977.
118 s.: il.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wpływ Rewolucji Październikowej na rozwój walki klasowej w radomskiem: materiały z konferencji naukowej w dniu 24 III.1977 i 24 X.1977 / red. Krystyna Firmanty, Jan Naumiuk
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1977; 191 s.: il.; 24 cm.

Zagadnienia gospodarki żywnościowej w województwie radomskim
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1977, T. 14, z. 4
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Wodociągi i kanalizacja miasta Radomia: 1927-1977 / Zygmunt Wilczyński.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 14 z. 1, 1977.
68 stron; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Powiat radomski / red. Jan Boniecki, Stanisław Ośko, Stefan Witkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 13 z. 1-2, 1976.
415 stron; 21 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Radom / red. Jan Boniecki
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Warszawa: Arkady, 1975.
34, [2] s., [29] tabl.: il.; 22 cm.

Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Wytwórcza „Spoiwo” 1950-1975 / red. Czesław Tadeusz Zwolski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1975.
56 s.: fot.; 14x21cm.

Rewolucja 1905-1907 roku w Radomiu / Jan Boniecki.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 11, zeszyt dodatkowy, 1974.
228, [1] stron; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Radomskie Towarzystwo Naukowe 1963-1973 / red. Jan Boniecki.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1973.
148, [1] stron; 24 cm.

Powiat lipski: geograficzno-ekonomiczne problemy współczesne / red. Stanisław Berezowski
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Radomski; Radomskie Towarzystwo Naukowe; Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1972.
256 s., [14] s. tabl.: il.; 24 cm.

Przewodnik przyrodniczy po okolicach Radomia / Edward Bróż, Stanisław Cieśliński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1971.
92, [4] stron, [1] tablica złożona: il.; 20 cm.

Radom: informator / tekst Stefan Witkowski; zdjęcia Bronisław Duda; opracowanie planu Konrad Brejtkop.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1970.
15, [1] strona: il.; 21 cm.

Przemysł Radomia / red. Stefan Witkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1970.
262, [2] s., [14] s. tablic: il., tablice, mapy; 24 cm.

Zabytki ziemi radomskiej: gromadzenie i ochrona / red. Wojciech Kalinowski.
Na zlecenie Wydziału Kultury Prezydium WRN w Kielcach, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1969.
92, [4] s., [8] kart tablic,: il.; 18 cm.

Dziedzictwo urządzeń trwałych w miastach / Stefan Witkowski.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 6 z. 1-2, 1969.
145, s.: il., mapy; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Radomska Wytwórnia Telefonów: 1938-1968 / red. Stefan Witkowski; oprac. graf. Henryk Białoskórski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1968.
107 s., [5] s.: fot.; 27 cm.

Migracje w procesach urbanizacji Radomia / Jan Jagusiak.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 4 z. 3, 1967.
45 s., 3 k. map.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Radom: informator / tekst Stefan Witkowski; zdjęcia Bronisław Duda; opracowanie planu Konrad Brejtkop.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1967.
15, [1] s.: il.; 21 cm.

Wystawa: 1000 lat rozwoju przestrzennego m. Radomia
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Radomskie, Klub Miłośników Radomia, 1966.
8 s.; 21 cm.

Wystawa numizmatyczna: monety i medale polskie i związek z Polską mające, 7-14 grudnia 1966: w sali klubowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej / oprac. Napoleon Kosiński.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Sekcja Numizmatyczna Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, 1966.
[12] k.: il.; 20 cm.

Dokumenty miasta Radomia z lat 1355-1450 / Bożena Wyrozumska.
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 3 z. 4, 1966.
73 s.; 23 cm.
> Radomska Biblioteka Cyfrowa

Rocznik statystyczny miasta i powiatu Radom 1965. Rok 2 / red. Leokadia Majewska, Stefan Witkowski.
Miejski i Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Radomiu; Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1965.
313 stron: mapy, tab.; 21 cm.

Rozwój Radomia: 1945-1964. Tom 1 / red. Stefan Witkowski.
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1964.
238, [1] s.: il., tablice; 21 cm.