Radomskie Towarzystwo Naukowe za główny cel stawia sobie
pobudzanie i prowadzenie badań naukowych regionu radomskiego
oraz dokumentację i popularyzację ich wyników.
 
Zabiegamy o wszechstronny rozwój ośrodka akademickiego,
budujemy i integrujemy środowisko naukowe w Radomiu.
 
Zabieramy głos w sprawach ważnych dla regionu,
wspieramy wiedzą władze publiczne i ruchy społeczne.

Go to wydawnictwa RTN

wydawnictwa RTN

Mamy w dorobku ćwierć tysiąca woluminów. Przeważa tematyka regionalna. Wydajemy też pozycje
z innych specjalistycznych dziedzin

Go to REGION radomski

REGION radomski

Upowszechniamy rzetelną wiedzę
o regionie radomskim. Tworzymy syntezę najważniejszych treści
do celów edukacji regionalnej

Go to Wojewódzki Radom

Wojewódzki Radom

Nie godzimy się na postępującą degradację Radomia. Przygotowaliśmy kompendium wiedzy – narzędzie do walki o status miasta wojewódzkiego

W okresie intensywnych przemian świadomości społecznej, a zwłaszcza form, przy użyciu których przekazywane są treści kultury i nauki, istnienie najrozmaitszych towarzystw regionalnych wydaje się anachronizmem. Kultura masowa i nowe, potężne publikatory zmierzają do coraz większej unifikacji kultury w skali nigdy dotąd nie spotykanej. Powodują szybką redukcję regionalnych odrębności we wszystkich czy większości sfer ludzkiego działania i świadomości. Sprawy regionalne rzadko stają się tematem dla środków masowego przekazu, ukazywane bywają prawie wyłącznie jako element gospodarki krajowej, a w najlepszym wypadku jako obiekt turystyki i swoistej egzotyki. Mimo tych zjawisk zainteresowanie sprawami regionalnymi nie wygasa całkowicie, choć zmienia się jego charakter, treść i zakres społecznego oddziaływania.
(Jerzy Skowronek, „W służbie radomskiego regionu”, 1973)