Habilitacja Radomira Jasińskiego – gratulacje!

Miło nam zawiadomić, iż członek naszego Towarzystwa Radomir Jasiński – postanowieniem Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej – uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Podstawą promocji był monotematyczny cykl publikacji dotyczących [4+2]-p- elektronowych cykloaddycji z udziałem geminalnie podstawionych nitroolefin.