17 lutego, 2020

1945-2010

Bibliografie zbiorcze

Bibliografia Województwa Radomskiego 1975-1995 (w wyborze) / Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1995
> RBC

Bibliografia Ziemi Radomskiej 1965-1975 / Maria Kaczmarska
(obszar województwa radomskiego retrospektywnie)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1986
> RBC

Kielecczyzna w XXX-leciu: zestaw bibliograficzny
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny, 1974
> ŚBC

Bibliografia historii Kielecczyzny z lat 1945-1975 [T. 1-3] / Czesław Erber, 1976
> WBP Kielce. Informatorium

Bibliografia Kielecczyzny 1945-1964 / oprac. Regina Stupakowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1979
> ŚBC

Bibliografia Ziemi Radomskiej 1945-1964 / Maria Kaczmarska
(obszar województwa radomskiego retrospektywnie)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1983
> RBC

Radom w piśmiennictwie / Stanisław Zieliński
w: Rozwój Radomia 1945-1964, Radom 1964, s. 205-236

Bibliografia do dziejów Kielecczyzny w Polsce Ludowej do 1949 r. / Maria Kaczanowska
w: red. W. Góra, Kielecczyzna w latach Trzyletniego Planu Odbudowy 1947-1949, WSP, 1981, 269-288

Bibliografie zbiorcze: prace doktorskie i habilitacyjne

Bibliografia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych dotyczących województwa radomskiego za lata 1973-1974 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1976, T. 13, z. 4, s. 143-148
> RBC

Bibliografia rozpraw habilitacyjnych i doktorskich o województwie kieleckim za lata 1959-1972 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1975

Bibliografie roczne: województwo świętokrzyskie 1999-2010

Bibliografia regionalna 2010
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2017
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2009
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2016
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2008
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2015
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2007
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2014
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2006
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2012
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2005
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2012
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2004
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2010
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2003
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2007
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2002
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2005
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2001
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2006
> ŚBC

Bibliografia regionalna 2000
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2009
> ŚBC

Bibliografia regionalna 1999
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 2003
> ŚBC

Bibliografie roczne: województwa kieleckie i radomskie 1975-1998

Bibliografia województwa radomskiego 1997-1998 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska
Miejska Biblioteka Publiczna, 2004
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1996 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska
Miejska Biblioteka Publiczna, 2002
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1994-1995 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich; Radomskie Towarzystwo Naukowe
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1993 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna; Radomskie Towarzystwo Naukowe
Uwaga: „Ze względów technicznych nie przeprowadzono selekcji”
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1991-1992 / [zebr. i red. Zbigniew Balcerowski, Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1988-1990 / red. Grażyna Kabza et al.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1994
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1985-7 / Grażyna Kabza (kier.), Ewa Nakoneczna, Henryka Wichowska, Halina Erdman
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1986, z. 1-2
> RBC

Bibliografia województwa kieleckiego 1984-1985
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1998
> ŚBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1983-1984 / red. Grażyna Kabza i in.
Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa kieleckiego 1982-1983
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1984
> ŚBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1981-1982 / red. Grażyna Kabza et al.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa kieleckiego 1981
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1985
> ŚBC

Bibliografia województwa radomskiego (1979-1980) / Grażyna Kabza, Ewa Nakoneczna, Elżbieta Szymaniak, Henryka Wichowska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1981, T. 18, z. 2-4; s. 71-110
> RBC

Bibliografia zawartości czasopism: Przegląd artykułów dotyczących województwa radomskiego za 1979 rok / Stefan Witkowski
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki, 1981
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1978 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1977 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe , 1979
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1976 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1975 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki, 1976
> RBC

Bibliografie roczne: region radomski 1966-1974

Bibliografia Radomia i Ziemi Radomskiej za 1974 rok / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1975
> RBC

Bibliografia Radomia 1973 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1975, T. XII, z. 1-2
> RBC

Bibliografia Radomia 1972 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. XI, z. 3-4, s. 268-293
> RBC

Bibliografia Radomia 1971 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1973, T. X, z. 3-4, s. 151-176
> RBC

Bibliografia Radomia 1970 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1972, T. IX, z. 3-4, s. 115-141
> RBC

Bibliografia Radomia 1969 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1971, T. VIII, z. 1-4, s. 112-150
> RBC

Bibliografia Radomia (głównie 1967-1968) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1968, T. V, z. 3-4, s. 82-111
> RBC (od ekranu 44)

Bibliografia dotycząca Radomia (głównie 1966-1967) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 4, s. 45-64
> RBC

Bibliografia Radomia (1966) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 1, s. 39-88
> RBC

Bibliografia Radomia / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, T. III, z. 1, s. 41-64
> RBC