7 lipca, 2020

II wojna światowa

2023

Z działalności niemieckiego Sądu Specjalnego w Radomiu (1939–1945) / Konrad Graczyk
Czasopismo Prawno-Historyczne, 75, 2, 2023, 147-181

Wytyczne dotyczące czynności służbowych dla funkcjonariuszy Gestapo pracujących w komendzie Sicherheitspolizei und SD w Radomiu z 1940 r. / Sebastian Piątkowski
Res Historica, 55, 2023, 785-808

2022

Przemysł międzyrzecza Wisły i Pilicy w latach 1939-1945. Obraz funkcjonowania, potencjału i zasobów ludzkich w propagandzie niemieckich władz okupacyjnych kierowanej do ludności polskiej / Sebastian Piątkowski
Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 13, 2022, 97-111

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu w latach 1939–1945 / Piotr Biernacki
Studia Sandomierskie, 29, 2022, 127-202

Eksterminacja duchowieństwa diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej / Teresa Mierzwa
Studia Sandomierskie, 29, 2022, 97-126

Niemieckie poligony wojskowe w dystrykcie radomskim (1940–1945) / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, 30, 2022, 104-111

Ślady społeczności żydowskiej w Gniewoszowie. Perspektywa archeologii współczesności / Angelika Bachanek
Zeszyty Wiejskie, 28, 2022, 201-224

2021

Walki Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w rejonie Szałasu 1-4 kwietnia 1940 r. / Bartosz Kozak
Świętokrzyskie, 27 (31), 2021, s. 32-51
Uwagi na temat dalszych losów oddziału [rozdział poprawiony] Świętokrzyskie, 29 (33), 2022, s. 111-113

Jak Niemcy w okupowanej Polsce uczyli Polaków „etyki pracy” / Jan Dąbrowski
Świętokrzyskie, nr 27 (31), 2021, s. 115-118

Tropami żołnierzy Armii Krajowej – kpr. Andrzej Pasek „Jędrek” (1915–1943) / Marek Jedynak
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 12, 2021

2020

Góry Świętokrzyskie pod okupacją niemiecką. Ludzie, obrazy, wydarzenia / Stanisław Meducki, Longin Kaczanowski
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2020, 494 s.

Prawo sprawdzenia prawomocnych orzeczeń sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego w Radomiu / Hubert Mielnik
Czasopismo Prawno-Historyczne, 72, 1, 2020, 211-240

2019

Ocalić od zapomnienia. Kielecczyzna 1939–1945 / Tomasz Trepka, Michał Zawisza
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, 80 s.

Dwie narracje. Tematyka policji granatowej na łamach niemieckiej prasy polskojęzycznej i polskiej prasy
konspiracyjnej Generalnego Gubernatorstwa / Sebastian Piątkowski
w: Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 / red. Tomasz Domański i Edyta Majcher-Ociesa, Instytut Pamięci Narodowej, Kielce–Warszawa 2019, 296 s., s. 237-262

Zbrodnia katyńska i jej konteksty w publicystyce polskojęzycznych dzienników niemieckich Generalnego Gubernatorstwa z lat 1943–1945 / Sebastian Piątkowski
w: Polska pod okupacją 1939–1945, tom 3
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, 376 s, s. 15-43

Śladami majora Henryka Dobrzańskiego Walka pod wsią Połągiew 5.10.1939 / Jacek Lombarski
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, 2019

Starachowice, 6 sierpnia 1943, Końskie, 5 czerwca 1944 / scenariusz Sławomir Zajączkowski, rysunki Krzysztof Wyrzykowski, koncepcja serii, wkładka historyczna i konsultacja historyczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, 40 s.

Dziennik „Staszka”. Zapiski st. strz. z cenz. Stanisława Wolffa, żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” (15 czerwca – 11 października 1943 r.) / wstęp i opracowanie Marek Jedynak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce–Warszawa 2019

2018

Z dziedzictwem w przyszłość. 200 lat Diecezji Sandomierskiej / Renata Pomerańska
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 320 s.

Przewodnik po dziejach diecezji sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzisiejszej Diecezji Sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań / ks. Bartłomiej Krzos
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 432 s.

Diecezja sandomierska 1818-2018 : tradycje historyczne / Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2018, 159 s.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego w latach 2002-2012 / red. Andrzej Rembalski
Komenda Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego (Związek Harcerstwa Polskiego), 2018

Skarżysko-Kamienna. Losy miasta i jego mieszkańców w latach wojny i okupacji (1939–1945) / Sebastian Piątkowski
Skarżysko-Kamienna 2018, 160 s.

Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939–1945) / Sebastian Piątkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2018, 776 s.

Znaczenie pracy dla kobiet żydowskich w Radomiu / Idit Gil (The Open University of Israel)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 67-94

Samuel Józef Diament (8 II 1894–12 VIII 1942). Przewodniczący Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego / Sebastian Piątkowski (IPN Lublin)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 141-156

Doktor Tochterman. Życie radomskiego lekarza, żołnierza wrześniowego i społecznika na tle epoki / Krzysztof Batycki
Delegatura Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, 2018, 189 s.

28 Dywizja Piechoty / Adam Kurus, Daniel Zawadka
seria: Wielka księga piechoty, tom 28, Edipresse, Hobby Media, Warszawa 2018
Errata do części dotyczącej 72 Pułku Piechoty / Andrzej Chałubiński

2017

Prywatna akcja dobroczynna ziemiaństwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 [dystrykt radomski] / Jerzy Gapys (Kielce)
Almanach Historyczny, XIX, 2017, 160-181

Prawda o trybach propagandy. Okupacyjne losy regionu świętokrzyskiego w publicystyce „Biuletynu Informacyjnego” Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (1940-1945) / Sebastian Piątkowski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, VI, 2017

Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940-1945 / Monika Napora
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2017, 295 s.

Śladami majora Henryka Dobrzańskiego po Ziemi Kozienickiej / Jacek Lombarski
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, 2017

Skarżyscy męczennicy. Losy klasztoru i wspólnoty oo. franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej w latach 1937-1940 / Krzysztof Zemeła
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PiS, Klasztor OO. Franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej, 2017, 160 s.

Błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski (1882-1941) / Mariusz Klocek
Studia Sandomierskie, XXIV, 2017, 17-34

Antoni Heda „Szary” – honorowy obywatel Stąporkowa / Witold Kabała
Almanach Świętokrzyski, tom II. Stąporków i okolice. Z historią industrialną w tle. Dzieje i czasy współczesne, s. 401-408

2016

Wołyń, Katyń, Ural… Represje sowieckie wobec obywateli polskich w latach 1939-1947 w świetle akt spraw sądowych „o uznanie za zmarłego” z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu / Sebastian Piątkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 75-108

Między rzeczywistością a utopią. „Dziennik Radomski” 1940-1945 / Monika Napora
Dzieje Najnowsze, 48, 3, 2016, 153-159

Zasłużeni dla harcerstwa 1916-1949, Skarżysko-Kamienna. Słownik biograficzny, t. 1 / red. Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła
Skarżysko-Kamienna 2016, 160 s.

Władysław Wasilewski „Oset”, „Odrowąż” (1921-1943) / Marek Jedynak
IPN, Kielce 2016, 103 s.

2015

Przysucha w okresie II Wojny Światowej / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Radom : Muzeum Wsi Radomskiej, copyright 2015. — 72 strony : ilustracje ; 22 cm.

Dzieje Sienna 1389–2012, T. I. 1389–1945 / S. J. Pastuszka
Sienno–Kielce–Warszawa 2015, ss. 446

Zbrodnie niemieckie w powiecie radomskim w latach 1939-1945. Kalendarium represji wobec ludności polskiej / Sebastian Piątkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 191-242

„Z wnętrza bożnicy dochodził okropny krzyk…”. Masowy mord żołnierzy Wehrmachtu na Żydach w Lipsku nad Wisłą 8 września 1939 roku / Sebastian Piątkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 77-88

2014

Wrześniowe zapiski / Bronisława Król, red. Krzysztof Zemeła
Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 48

Represje niemieckie na wsi Generalnego Gubernatorstwa na przykładzie Kielecczyzny / Tomasz Domański
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” / wstęp, wybór i opracowanie Marek Jedynak
Wydawnictwo Barbara i Instytut Pamięci Narodowej, Kielce–Kraków 2014, 427 s.

Vergeltungswaffe w Puszczy Świętokrzyskiej 5. Dionizy Krawczyński – Zbigniew Kruszelnicki ps. Wilk / Bartosz Kozak
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Zbrodnie funkcjonariuszy straży fabrycznej zakładów HASAG w Skarżysku-Kamiennej w świetle akt procesowych SS-Scharführera Kurta Schumanna / Sebastian Piątkowski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 65-81

Pomoc więźniom HASAG-u. Listy do Zofii i Feliksa Przypkowskich od osób przebywających w obozie pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej / Katarzyna Krzystanek
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 153-166

Wykaz zatrudnianych w firmie HASAG w Skarżysku-Kamiennej w latach 1940–1943 zachowany w Izbie Tradycji MESKO / Beata Czajkowska
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 129-152

Egzekucja w kopalni żwiru „Karier”w Skarżysku Kościelnym na podstawie dokumentów i wspomnień / Arkadiusz Bogucki, Józef Tomasz Nowak
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 167-180

Dzieje Sienna 1389–2012. Album / S. J. Pastuszka, R. Turkowski
Sienno–Kielce 2014, ss. 443+4

Spółdzielczość Skarżyska-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym i latach okupacji niemieckiej (1918-1945) / Sebastian Piątkowski
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Jadwiga i Konstanty Bobowscy / Józef Rell
Znad Kamiennej, Tom V, 2014

Chór Hariana / Jerzy Krauze
PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 40

2013

Wokół syntezy dziejów Kielecczyzny w okresie II wojny światowej / Wojciech Wrzesiński
w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz / red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 229-236

Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945) / Sebastian Piątkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin–Radom 2013, 336 s.

Armia Czerwona na Kielecczyźnie (1944-1946) / Michał Zawisza
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 119-144

Dzieje Zwolenia / Cezary Imański
Muzeum Regionalne w Zwoleniu, 2013

Materiały do historii Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomiu w początkach okupacji niemieckiej (1939-1941) / Sebastian Piatkowski, Diana Stańczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 349-376

Prawnik w służbie systemu. O drodze życiowej dowódcy SS i policji dystryktu radomskiego gen. Herberta Böttchera / Sebastian Piątkowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 229-253

Varsovie, Treblinka, Majdanek, Skarzysko, Czestochowa / Michel Pachter
Collection Témoignages de la Shoah, Le Manuscrit, 2013

Barak: przywrócona pamięć / Jerzy R. Prochwicz
Szydłowiec 2013

2012

Stan badań nad historią Skarżyska-Kamiennej w latach wojny i okupacji (1939–1945) / Sebastian Piątkowski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 51-63

Akta organizacji konspiracyjnej Polska Niepodległa z lat 1940-1944 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach / Sebastian Piątkowski
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, I, 2012, 251-260

2011

Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945 / Tomasz Domański, Andrzej Jankowski
Instytut Pamięci Narodowej, Kielce 2011, 422 s. + mapy

Odnalezione archiwum AK. Przyczynek do historii Referatu Lotniczego Komendy Okręgu AK Radom–Kielce / Sławomir Snopek
Znad Kamiennej, Tom IV, 2011

Kwestionariusz władz Skarżyska-Kamiennej w sprawie wydarzeń o znaczeniu historycznym w latach 1939-1945 / Sebastian Piątkowski (oprac.)
Znad Kamiennej, Tom IV, 2011

Hasag – historia obozu pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej / Krzysztof Gibaszewski
Skarżysko-Kamienna 2011

Wacław Cegiełka (1887-1966). Burmistrz Skarżyska-Kamiennej z lat okupacji niemieckiej / Sebastian Piątkowski
Znad Kamiennej, Tom IV, 2011

Dora Zaidenweber, Wspomnienia z Radomia / tł. i oprac. Jakub Mitek
Biuletyn Kwartalny RTN, XLV, 1-2, 2011, 59-68

Józef Stiller, Kielich goryczy. Dzieje urlopu: wspomnienia / oprac. Iwona Grześkiewicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XLV, 1-2, 2011, 31-58

Jakub-Lejb Zyskind, Wspomnienia / oprac. Zbigniew Wieczorek
Biuletyn Kwartalny RTN, XLV, 1-2, 2011, 69-108

Waldemar Nowakowski, Kwartet Beethovena: wspomnienia / oprac. Marcin Kępa, Biuletyn Kwartalny RTN, XLV, 1-2, 2011, 9-30

2010

Między obowiązkiem a kolaboracją. Policja „granatowa” w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945 / Sebastian Piątkowski
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Zbrodnia katyńska i represje sowieckie wobec Polaków z regionu świętokrzyskiego w 1940 roku. Stan badań i postulaty / Marek Jończyk
w: Z dziejów policji polskiej w latach 1939-1945 / red. Edyta Majcher-Ociesa
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010

Antoni Heda „Szary” / Sebastian Piątkowski, Marcin Sołtysiak
Muzeum Historii Kielc, 2010, 100 s.

Związki Majora Hubala z Ziemią Radomską / Jacek Lombarski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

Przysucha i okolice w czasie II wojny światowej. Rys historyczny, cz. III / Marcin Maroszek
Ziemia Odrowążów, 5, 2010, 23-24

Przysucha i okolice w czasie II wojny światowej. Rys historyczny, cz. II / Marcin Maroszek
Ziemia Odrowążów, 4, 2010, 28-30

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

„Kartka z pamiętnika” [bitwa pod Ciechostowicami] / Witold Hanusz „Vir”
Ziemia Odrowążów, 5, 2010, 17-18

Tajemnice mirzeckiego lasu [bitwa pod Iłżą] / Katarzyna Kramarska, Natalia Zdroik
Świętokrzyskie, 1 (5), 2010, 65-70

Święci i błogosławieni kapłani na terenie diecezji sandomierskiej. Cz. 2 / Waldemar Gałązka
Powołanie, 2010, nr 60

2009

Polska ludność cywilna na Kielecczyźnie we wrześniu 1939 roku / Sebastian Piątkowski
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Niemieckie założenia operacyjne „Fall Weiss” oraz ich wykonanie na Kielecczyźnie / Piotr Mikietyński
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Kampania wrześniowa na terenie województwa kieleckiego / Stanisław Meducki
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Próba zatrzymania Wehrmachtu na linii Wisły – bitwa pod Iłżą, 8-9 września 1939r. / Małgorzata Piastowicz
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Wojskowe znaki tożsamości jako źródło informacji personalnych na podstawie znalezisk z terenu pobojowiska Wojny Obronnej 1939r. w rejonie Lasów Iłżeckich / Dariusz Kaszuba
Znad Kamiennej, Tom III, 2009

Kronika Orła Białego / red. Tadeusz Sikora, Albert Gajewski
Muzeum im. Orła Białego, Skarżysko-Kamienna 2009
224 s. : il.; 24 cm.

Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945 / Sebastian Piątkowski
Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2009, 211 s.

Zapomniane ofiary. O przestępcach kryminalnych i ich losach w Radomskiem w pierwszym roku okupacji hitlerowskiej / Sebastian Piątkowski
w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku / red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

Egzekucje publiczne w Radomiu w 1942 roku / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 2, 2009

Tajne Nauczanie w Radomiu 1939-1945 / Władysław Macherzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-2/41-42/2009

Rozbicie więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. / Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Marcin Sołtysiak
Instytut Pamięci Narodowej, Kielce 2009, 24 s.

Przysucha i okolice w czasie II wojny światowej. Rys historyczny, cz. I / Marcin Maroszek
Ziemia Odrowążów, 3, 2009, 32-34

Kielce w latach 1940-1944. Miasto i jego mieszkańcy w publicystyce gadzinowego „Dziennika Radomskiego” / Sebastian Piątkowski
Studia Muzealno-Historyczne, I, 2009, s. 141-158

Biskup Jan Lorek (1886–1967). Życie i dzieło / red. ks. Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

Bł. Antoni Rewera wzorem kapłana
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

O­ Polskę­ biało­-czerwoną.­ Ksiądz­ Stanisław­ Domański­ ps.­„Cezary”­(1914−1946) / G. Sado
Kielce 2009

2008

Pomoc społeczna i działalność charytatywna w gettach dystryktu radomskiego (1939-1942) / Sebastian Piątkowski
w: Dobroczynność na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku (t. I) / red. Marek Przeniosło
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

„Caritas” w diecezji sandomierskiej (1932-1950) / Ewa Dyk
Studia Sandomierskie, Tom 15, Numer 2/3 (2008), s. 5-116

Szare Szeregi w Radomskiem / Jan Franecki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/37/2008

W Borze Kunowskim
w: Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej w latach 1939-1945 : wspomnienia, pamiętniki i relacje / oprac. red. Stanisław Durlej, Janusz Gmitruk
Kielce–Warszawa 2008, s. 320-322

Działalność koncernu HASAG w Skarżysku-Kamiennej w latach II wojny światowej / Jacek Wijaczka
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Z dziejów Radomskiego Getta / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

2007

Judenmord in Zentralpolen. Der Distrikt Radom im Generalgouvernement 1939-1945 / Jacek Andrzej Młynarczyk
wbg Academic in Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, 408 s.

Wspomnienia z Wieniawy 1940-1945. Wielkopolanin w Radomskiem, opracował Stanisław Zieliński. Nikodem Kowalski
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 147-178

Śledztwo, które przyniosło śmierć : tajemnica śmierci Stanisława Egiejmana – II / Arkadiusz Kutkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2007, nr 6, s. 6-9, il.

Tajemnica śmierci S. Egiejmana – I / Arkadiusz Kutkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2007, nr 5, s. 9-12, il.

Portret partyzanta [Jan Sońta „Ośka”] / Tadeusz Zimecki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

Naoczny świadek [zacieranie śladów masowych mordów w Jedlni] / Jerzy Jelonkiewicz
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/34/2007

2006

Urząd Gubernatora Dystryktu Radomskiego 1939-1945 / Helena Kisiel
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 153-163

W hołdzie bohaterom (4). Zapomniana bohaterka Teresa Grodzińska / Przemysław Bednarczyk
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

Śmierć za „VISY” / Mirosław Mazurkiewicz
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

Życie muzyczne Radomia (6) [II WŚ] / Aleksander Sawicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

2005

Stan badań nad regionem świętokrzyskim w czasach II wojny światowej / Stanisław Meducki
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004) s. 21-37

Działalność społeczna duchowieństwa diecezjalnego w środowisku wiejskim w strukturach polskiego komitetu opiekuńczego w Radomiu w latach 1939-1945 / Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 6 (2005), s. 131-150

Ocalić od zapomnienia (12) [Wkroczenie Armii Czerwonej do Radomia] / Barbara Bogucka-Bielińska
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

2004

Sytuacja ekonomiczna wielkiej własności ziemskiej w rolnictwie w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945 / Jerzy Gapys
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 4, 2004

Polski Komitet Opiekuńczy Radom – Powiat w 1943 roku / Przemysław Zieliński
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 283-308

2003

Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego) / Jerzy Gapys
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2003, 404 s., format B5

Młodość w czasie Zagłady [obozy Siczki, Kruszyna, Pionki] / Abram Lancman
Rytm, Warszawa 2002, 21 cm, 343

2002

Polityczne koncepcje ziemiaństwa i jego stosunek do najistotniejszych wydarzeń społeczno-politycznych na przykładzie dystryktu radomskiego w latach 1939-1945 / Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 261-282

2001

Akta z okresu okupacji hitlerowskiej w archiwach państwowych województwa świętokrzyskiego / R. Guldon, Ł. Guldon
Almanach Historyczny, III, 2001, s. 203-216

Życie codzienne ziemiaństwa w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945. Wybrane problemy / Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 129-160

Czas okupacji (1937-1952) / Czesław Madajczyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 9-18

Polityka władz niemieckich w okresie zarządu Wehrmachtu (wrzesień – listopad 1939 r.) / Zygmunt Mańkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 19

Tworzenie administracji okupacyjnej w dystrykcie radomskim / Stanisław Meducki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 30-53

Początki dobrowolnej opieki społecznej w dystrykcie radomskim (1939-1941) / Marcin Kwiecień
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 54-72

Z badań nad genezą i przebiegiem Akcji AB – Ausserordentliche Befriedungsaktion w dystrykcie radomskim (listopad 1939-lipiec 1940 r.) / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 73-91

Tajna oświata w dystrykcie radomskim w początkach okupacji niemieckiej / Stanisław Ośko
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 92-100

Przyczynki do biografii nauczycieli Szkoły Powszechnej w Janowcu w latach 1918-1945 / Sebastian Piątkowski
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 71-79

Policja polska tzw. granatowa w Radomiu i powiece radomskim (1939-1945) / Sebastian Piątkowski
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 107-128

Grabież dzwonów kościelnych w Radomiu w okresie okupacji niemieckiej / Józef Szymański
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVI, 1-4, 2001, 101-106

Z problematyki akcji scaleniowej Batalionów Chłopskich z Armią Krajową na Kielecczyźnie / Sebastian Piątkowski
w: Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2001, 83-102

2000

Z kraju tego… czyli opowieść o Zofii Romanowiczowej / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 11-12, s. 13-21, il.

1999

Polacy wobec eksterminacji ludności żydowskiej (1939-1945). Próba określenia postaw i ich źródeł na przykładzie dystryktu radomskiego / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 1, 1999, 127-140

Eksterminacja ludności polskiej w dystrykcie radomskim (1939-1945) w świetle wydawnictw podziemnych / Bogdan Chrzanowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 7-18

Działalność społeczna ziemiaństwa w Radzie Głównej Opiekuńczej w dystrykcie radomskim (1939-1945) / Jerzy Gapys
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 19-48

Oddział Partyzancki Inspektoratu Radomskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944 (I kompania 72 7172/ pułku piechoty AK) – część pierwsza / Marek Wierzbicki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 49-66

Transport radomski do KL Auschwitz 25 lutego 1941 roku. Geneza i przebieg aresztowań. Więźniowie i ich losy / Adam Cyra, Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 67-88

Mord w Drzewicy (22 stycznia 1943 r.). Przyczynek do badań nad rzeczywistym obrazem konfliktów między polskim podziemiem niepodległościowym a komunistami / Piotr Gontarczyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 89-106

Wspomnienia żołnierza i partyzanta / Jan Mikulski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 107-120

Ppor. rez. Wacław Aleksy Senderowski (1914-1940) / Halina Owczarek
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 121-124

Władysław Misiewicz (1910-1997) / Genowefa Podgajniak
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 125-128

Eugeniusz Jędrzejewski (1928-1998) / oprac. Józef Szymański
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIV, 3-4, 1999, 129-130

Struktury organizacyjne SZP-ZWZ-AK Okręgu Radomsko-Kieleckiego i organizacji zintegrowanych / Józef Rell
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 25-70

Wywiad ZWA-AK w Okręgu Radomsko-Kieleckim (1940-1945) ze szczególnym uwzględnieniem obwodu radomskiego / Sebastian Piątkowski
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 71-86

Oddział partyzancki „Cezara” – „Harnasia” – „Marii” AK Inspektoratu Radomskiego (1943-1944) na tle innych oddziałów partyzanckich Inspektoratu / Marek Wierzbicki
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 103-116

Zarys dziejów 3 pp Leg. AK (lipiec 1944 – styczeń 1945) / Ryszard Wójcik
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 117-158

Batalion Kozienicki – czy i od kiedy I batalion 72 pp AK
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 159-168

Współpraca 25 pp AK z Okręgu AK Łódź z Korpusem Kieleckim AK w okresie realizacji planu „Burza” / Eugeniusz Wawrzyniak
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 169-178

O współdziałaniu polsko-sowieckim w walkach o uchwycenie przyczółków na Wiśle / Piotr Sierżant
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 177-198

Armia Krajowa a tajne nauczanie na Kielecczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej / Adam Massalski
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 199-218

Udział ziemian w organizacji i działaniu Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWA-AK 1939-1945. Zarys problematyki i postulaty badawcze / Jerzy Gapys
w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999, s. 229-250

Deportacje Żydów z dystryktu radomskiego do obozów pracy przymusowej na Lubelszczyźnie w 1940 roku / S. Piątkowski
Almanach Historyczny, I, 1999, s. 185-198

Pozostały tylko groby i pamięć / Sebastian Piątkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 4, 1999, 23-27

1998

Hitlerowska koncepcja „rozwiązania” kwestii żydowskiej: Problem decyzji i mechanizm zagłady / Zygmunt Mańkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 1, 1998, 7-18

Ekonomiczne aspekty eksterminacji Żydów w dystrykcie radomskim / Stanisław Meducki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 1, 1998, 19-34

Przemieszczenia Żydów między dystryktami radomskim i lubelskim (1940-1944) / Janina Kiełboń
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 1, 1998, 35-42

Akta Żydowskiej Samopomocy Społecznej (1940-1942) w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem dystryktu radomskiego / Marek Jóźwik
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 1, 1998, 43-50

Judenraty w dystrykcie radomskim (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Radomia) / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 1, 1998, 50-70

Mieszkańcy radomskiego getta w świetle źródeł archiwalnych / Helena Kisiel
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 1, 1998, 71-86

Żydzi dystryktu radomskiego w okresie II wojny światowej. Dyskusja. / Jurgen Hensel, Andrzej Strzelecki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 1, 1998, 87-96

Delegatura Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Janowcu (1940-1944). Pomoc w godzinie próby / Sebastian Piątkowski
Notatnik Janowiecki, 5, 1998, 24-28

1997

Dorota Zagdańska, Historia Rusinowa
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXII, 4, 1997, 127-142

1996

Opieka nad uchodźcami w Radomiu i powiecie radomskim w okresie okupacji hitlerowskiej / Marcin Kwiecień
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXI, 1-4, 1996, 147-168

Księża wysiedleni w latach 1939-1945 przebywający na terenie diecezji sandomierskiej / Walenty Wójcik
Studia Sandomierskie, Tom 6 (1990/1996), s. 567-576

Ochrona i przejmowanie dziedzictwa kulturowego ziemiaństwa na Kielecczyźnie (październik 1944 – marzec 1945) / S. Iwaniak
Kieleckie Studia Historyczne, 14, 1996, 133-152

Konspiracyjna prasa ludowa na tle prasy Kielecczyzny lat wojny i okupacji hitlerowskiej / Mieczysław Adamczyk
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, 4, 1996

1995

Niemieckie obozy koncentracyjne i ośrodki natychmiastowej zagłady – ich rola w eksterminacji ludności Kielecczyzny / A. Jankowski
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 2, 1995, 5-12

Rola niemieckiego aparatu terroru w wysyłce ludności dystryktu radomskiego do obozów koncentracyjnych / H. Kisiel
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 2, 1995,13-26

Transporty do KL Gross-Rosen z dystryktu radomskiego w latach 1942-1945 / B. Sawicka
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 2, 1995

Los więźniarek w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w świetle osobistych przeżyć autorki [Radom – po zajściach w Rożkach] / M. Chodnikiewicz
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 2, 1995, 57-66

Filie obozów koncentracyjnych w dystrykcie radomskim / L. Kaczanowski
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 2, 1995, 67-72

Sytuacja ludności żydowskiej na terenie województwa kieleckiego w maju 1945 roku / A. Penkalla
Kieleckie Studia Historyczne, 13, 1995, 239-246

Działalność propagandowa Związku Zbrojnej Konspiracji [m.in. Jedlnia] / Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Rocznik Świętokrzyski 22, 1995

(…)

1993

Straty materialne ziemian województwa kieleckiego w wyniku II wojny światowej / Stefan Iwaniak
w: Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII-XX wieku, Kielce 1993, s. 193-204

(…)

1991

Zbrodnie Wehrmachtu w Kieleckiem / Andrzej Jankowski
Rocznik Świętokrzyski, XVIII, 1991

Harcerstwo Kielecczyzny wobec wojny w 1939 roku i pierwszych miesięcy okupacji / Adam Massalski
Rocznik Świętokrzyski, XVIII, 1991

Polskie instytucje kredytowe na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej / Romana Guldon, Irena Bałabuch
Rocznik Świętokrzyski, XVIII, 1991

Okupacyjna polityka rolna i zarządzanie rolnictwem w dystrykcie radomskim (19391945) / Stanisław Meducki
Rocznik Świętokrzyski, XVIII, 1991

1990

Jan Franecki, Działania wojenne we wrześniu 1939 r. na ziemi radomskiej
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 51-78

Zachowanie się ludności Radomia po wybuchu wojny w 1939 r. w świetle wspomnień / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 79-96

Przemysł Zagłębia Staropolskiego w początkach II wojny światowej / Stanisław Meducki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 97-108

Oświata i szkolnictwo radomskie w początkach okupacji hitlerowskiej / Stanisław Ośko
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 109-118

Początki konspiracji na ziemi radomskiej / Jan Franecki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 119-144

Radomska PPS podczas okupacji / Maria M. Wink
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 129-144

Polski Czerwony Krzyż na ziemi radomskiej w czasie okupacji hitlerowskiej / Danuta Zapała
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 146-150

Rusinów i rodzina Kobylańskich w czasie II wojny światowej. Przyczynek / Jan Franecki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVII, 3-4, 1990, 156-166

Hodowla zwierząt w dystrykcie radomskim w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) / Stanisław Meducki
Studia Kieleckie, 65-66, 1990

1989

Getto w Dęblinie / Józef Edmund Luciński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVI, 3-4, 1989, 193-198

1988

Szkolnictwo rolnicze w dystrykcie radomskim (1939-1945) / Stanisław Meducki
Studia Kieleckie, 59, 1988, 105-112

Sprawozdanie z przebiegu i wyników śledztwa w sprawie zbrodniczej działalności hitlerowskiego 111 batalionu policji (pacyfikacje „hubalowskie”)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 38-53

Protokół przesłuchania Piotra Głucha (zbrodnie na mieszkańcach Stefankowa 30 III 1940 r.)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 54-56

Protokół przesłuchania Franciszka Dudy (pacyfikacja Huciska 31 III i 11 IV 1940 r.)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 57-58

Protokół przesłuchania Jana Głucha (pacyfikacja Skłobów 11 IV 1940 r.)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 69-70

Protokół przesłuchania Anieli Sobczak (pacyfikacja Skłobów 11 IV 1940 r.)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 71-72

Protokół przesłuchania Jana Mirowskiego (zbrodnie w Ciepielowie Starym, Rekówce i okolicy w grudniu 1942 r.)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 73-74

Protokół przesłuchania Zofii Pliwka (zbrodnie w Ciepielowie Starym, Rekówce i okolicy w grudniu 1942 r.)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 75-76

Sprawozdania z przebiegu i wyników śledztwa w sprawie zbrodni hitlerowskiej Komendy Policji Bezpieczeństwa w Radomiu dotyczący akcji „April” 5-7 IV 1944 r.
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 180-183

Sprawozdania z przebiegu i wyników śledztwa w sprawie pacyfikacji Antoniówki b. pow. Zwoleń 21 IV 1944 r.
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 184-186

Protokół przesłuchania Edwarda Pietniaka (pacyfikacja Antoniówki i wielka obława w okolicach Zwolenia 21 IV 1944 r.)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 187-188

Sprawozdania z przebiegu i wyników śledztwa w sprawie zbrodni Stützpunktu niemieckiej policji w Mircu
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 204-208

Protokół przesłuchania Antoniego Zająca (zbrodnie niemieckich policjantów z Mirca)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 209-210

Protokół przesłuchania Stefana Packa (zbrodnie niemieckich policjantów z Mirca)
Rocznik Świętokrzyski, XV, 1988, 211-212

(…)

1986

W obronie miasta. Z kart wojny obronnej 1939 r. w Starachowicach / Aleksander Pawelec
Wydział Kultury i Sztuki UM, Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, Starachowice 1986

70 lat harcerstwa w Starachowicach
Zeszyty Starachowickie, 2, 1986

1985

Z dziejów Rusinowa / Emilia Dąbrowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 63-100

1984

Produkcja broni i amunicji w regionie świętokrzyskim w okresie II wojny światowej / Stanisław Meducki
Studia Kieleckie, 42, 1984

(…)

1978

Propaganda hitlerowska w dystrykcie radomskim / Mieczysław Adamczyk
Rocznik Świętokrzyski, 6 (1977), 1978, 205-220

Twórczość folklorystyczna z okresu okupacji hitlerowskiej na Kielecczyźnie / Helena Wolny
Rocznik Świętokrzyski, 6 (1977), 1978, 221-250

Kopalnictwo rud żelaza na terenie Kielecczyzny w latach okupacji hitlerowskiej / Stanisław Meducki
Rocznik Świętokrzyski, 6 (1977), 1978, 251-258

1977

Uzupełnienie do „Katalogu prasy konspiracyjnej ziemi kieleckiej w latach 1939-1945” / Mieczysław Adamczyk
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 10, 1977, s. 137-147

Działalność prasowo-wydawnicza mniejszych organizacji podziemnych na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej / Mieczysław Adamczyk
Studia Kieleckie, 14, 1977, 85-94

Szkolnictwo w Skarżysku-Kamiennej w okresie okupacji hitlerowskiej / J. Rell
Kieleckie Studia Historyczne, 2, 1977, 163-176

(…)

1975

Katalog prasy konspiracyjnej ziemi kieleckiej w latach 1939-1945 / Mieczysław Adamczyk
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, IX, 1975, 143-190