24 czerwca, 2013

Wydawnictwa

Nie żal mi, żem poetą,
Jest coś, umieć alfę z betą

Radomskie Towarzystwo Naukowe ma w dorobku ćwierć tysiąca wydanych woluminów. Z tego około setki to zeszyty naszego czasopisma – Biuletynu Kwartalnego, zaś półtorej setki – pozycje książkowe. Zarówno w Biuletynie, jak i w książkach – zgodnie z misją naszego Towarzystwa – zdecydowanie przeważa tematyka regionalna; głównie historia, ale też zagadnienia społeczno-gospodarcze oraz przyrodnicze. Ponadto pod szyldem RTN, za sprawą naszych członków i nie tylko, ukazują się pozycje z innych dziedzin nauki.

Żeby ułatwić orientację w dorobku wydawniczym RTN, przedstawiamy go w odpowiednich działach. Nie należy traktować ich rozłącznie: dla ułatwienia kwerendy niektóre z pozycji wymieniamy w więcej niż jednym miejscu. Co do ogólnej zasady kolejność wpisów w poszczególnych działach (poddziałach) jest chronologiczna wstecz według daty wydania.

Trzy nasze czasopisma: historyczny Biuletyn Kwartalny RTN oraz obecnie wydawane: rocznik „Radomskie Studia Humanistyczne” i kwartalnik „Scientiae Radices” – prezentujemy na odrębnej podstronie:

> Czasopisma

Na niniejszej podstronie w dziale „Regionalia” ujmujemy wszystkie wydawnictwa książkowe dotyczące – niekoniecznie wyłącznie – regionu radomskiego. Uwzględniamy tutaj również tematyczne zeszyty Biuletynu Kwartalnego. Ponadto wszystkie zeszyty Biuletynu – te (jedno)tematyczne i te stanowiące zbiory artykułów z różnych dziedzin – przedstawiamy w odrębnym dziale.

Jako odrębny dział wyróżniamy księgi metrykalne kościołów radomskich z okresu staropolskiego. Radom jest pierwszym miastem w Polsce, dla którego wydano całościowy zbiór tego rodzaju; unikatowe dzieło prowadzili prof. dr hab. Dariusz Kupisz, Jan Orzechowski i dr hab. Sebastian Piątkowski.

Do naszych wydawnictw dotyczących regionu zaliczają się też bibliografie regionalne; prekursorem w tej dziedzinie jest Stanisław Zieliński. Listę bibliografii przedstawiamy wyłącznie na podstronie „Bibliografia”, wraz z wszystkimi innymi bibliografiami regionalnymi, niezależnie od ich wydawcy.

> Bibliografia regionalna ogólna

Kolejne działy to zestawienia wydawnictw, które dają się pogrupować w umownie określone serie tematyczne. Powstanie niektórych serii jest owocem specjalistycznych badań prowadzonych przez naszych członków. Tak w dziale historii społecznej wyróżniamy rozdział dotyczący spółdzielczości, której znawcą jest dr Adam Duszyk. Z kolei historia sądownictwa i notariatu to specjalność dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego. W dziale „Historia – inne” warto zwrócić uwagę na unikatowe pozycje z historii medycyny, autorstwa dr. hab. Jerzego Reymonda.

Od niedawna w naszym dorobku pojawia się literatura piękna – to przede wszystkim twórczość sekretarza RTN Marcina Kępy. Również z jego inicjatywy wydana została bajka Leszka Kołakowskiego, nieukończona w rękopisie, dlatego z zakończeniem wyłonionym w specjalnym konkursie. Z kolei za sprawą dr. hab. Radomira Jasińskiego możemy polecić serię użytecznych podręczników z chemii organicznej; są one dostępne do pobrania jako pliki pdf.

Cena podana przy danej pozycji oznacza, iż jest ona dostępna w sprzedaży.

Nasze wydawnictwa można nabyć w następujących miejscach w Radomiu:
– Księgarnia Literacka im. W. Gombrowicza, ul. Żeromskiego 83,
– Księgarnia „Sonet”, ul. Żeromskiego 27.

W sprawie zakupu wysyłkowego prosimy pisać na adres: rtn.radom@gmail.com.