Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN – 26 kwietnia 2019

Szanowna Pani/Szanowny Panie

            W imieniu Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego pragnę zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków RTN, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub o godz. 17.15 (drugi termin) w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16.

Pozdrawiam serdecznie

Prezes RTN  mgr Marcin Kępa

PROGRAM ZEBRANIA

1. Powitanie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Powołanie Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 26 kwietnia 2018 do 26 kwietnia 2019 r.

6. Przedstawienie nowych członków Towarzystwa

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Przedstawienie projektu planu pracy na 2019 r.

9. Podjęcie uchwały o absolutorium dla Zarządu za 2018 r.

10. Wybory nowego Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego

  • propozycje kandydatów
  • dyskusja
  • głosowanie
  • ogłoszenie wyników i przedstawienie składu Zarządu

11. Wybory Komisji Rewizyjnej (jw.)

12. Ukonstytuowanie się Zarządu

13. Przemówienie nowego Prezesa RTN i prezentacja Zarządu

14. Dyskusja nad sprawozdaniem i planem pracy na 2016 r.

15. Wolne wnioski

16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na 2019 r.

17. Zamknięcie obrad

            Informujemy, że protokół z Walnego Zebrania RTN, odbytego 26 kwietnia 2018 r. jest wyłożony do wglądu w Księgarni Literackiej im. Witolda Gombrowicza w Radomiu, ul. Żeromskiego 83.

            Pragniemy przypomnieć również o potrzebie niezwłocznego uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich (kwota rocznej składki wynosi 20 PLN), które można wpłacać bezpośrednio na konto RTN: PEKAO S.A. 65 1240 5703 1111 0000 4900 6009