18 listopada, 2021

Radomskie Studia Humanistyczne

Radomskie Studia Humanistyczne to rocznik przeznaczony do publikacji prac naukowych z zakresu historii, archeologii, historii sztuki i architektury, literaturoznawstwa, dialektologii, etnografii, kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych. Założeniem jest skupienie tematyki wokół dziejów, dziedzictwa i współczesności Radomia wraz z szeroko pojętym regionem – historyczną Sandomierszczyzną.

Pięć pierwszych tomów rocznika ukazało się w latach 2013-2018. Wydawcą był Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, wpierw samodzielnie, następnie we współpracy kolejno z Miejską Biblioteką Publiczną i Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

Obecnie czasopismo jest współwydawane przez Ośrodek Kultury „Resursa Obywatelska” i Radomskie Towarzystwo Naukowe. Publikacja i udostępnianie tekstów odbywa się w systemie otwartym – bezpłatnie dla autorów i czytelników. Wersją podstawową czasopisma jest postać elektroniczna.

> Radomskie Studia Humanistyczne