„Ku dobru wspólnemu…” – ogólnopolska konferencja naukowa

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu oraz Radomskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Ku dobru wspólnemu…” w 150. rocznicę powstania spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich.

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek), godz. 10.00, w Mazowieckiem Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, ul. Kopernika 1

PROGRAM
godz. 10. 00 Powitanie
Marcin Kępa
Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego

PRZESZŁOŚĆ
1) Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz (UPH), Refleksje o najstarszych polskich spółdzielniach spożywców – „Merkury” (Warszawa)
– „Oszczędność” (Radom) – „Zgoda” (Płock).
2) Dr Marcin Kwiecień (KRS), „Rzeczpospolita Spółdzielcza”
– udział spółdzielczości w odbudowie i rozwoju Polski Odrodzonej 1918-1939.
3) Dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom), Spółdzielczość jako element niemieckiej polityki gospodarczej w Generalnym Gubernatorstwie.
4) Dr Adam Duszyk (RTN), Wypaczenia idei spółdzielczych w okresie 1945-1956.
11.30 – 11. 50 Przerwa kawowa

TERAŹNIEJSZOŚĆ
5) Dr Krzysztof Sadurski (Prezes Zarządu Południowo-Mazowieckiego
Banku Spółdzielczego w Jedlińsku)
Polska spółdzielczość bankowa od przeszłości do przyszłości.
6) Wojtek Mejor, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”.
7) Zbigniew Sandomierski, Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych „PANACEUM”.

PRZYSZŁOŚĆ
8) Dr Bartłomiej Błesznowski (UW), Kooperacja jako instytucja dobra wspólnego.

Po konferencji zapraszamy na zwiedzanie wystaw: „Szczekał na mnie wnuk psa, który szczekał na Strzemińskiego” Andrzeja Paruzela oraz „Geometria i piękno – wystawa poplenerowa”