Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN – 20 kwietnia 2017

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W imieniu Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego pragnę zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub o godz. 17.15 (drugi termin) w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16.

Pozdrawiam serdecznie

Prezes RTN mgr Marcin Kępa

PROGRAM ZEBRANIA

1. Powitanie

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 29 kwietnia 2016 do 20 kwietnia 2017

6. Przedstawienie nowych członków Towarzystwa

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Przedstawienie projektu planu pracy na 2017 r.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem i planem pracy na 2017 r.

10. Wolne wnioski

11. Podjęcie uchwały o absolutorium dla Zarządu za 2016 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na 2017 r.

13. Promocja książki Mariana Krzesińskiego (Honorowego Członka RTN) „Św. Wojciech, opat Astryk-Anastazy, Bolesław Chrobry, św. Brunon z Kwerfurtu i Płock”.

14. Zamknięcie obrad

Informujemy, że protokół z Walnego Zebrania RTN, odbytego 29 kwietnia 2016 r. jest wyłożony do wglądu w Księgarni Literackiej im. Witolda Gombrowicza w Radomiu, ul. Żeromskiego 83.

Pragniemy przypomnieć również o potrzebie niezwłocznego uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich (kwota rocznej składki wynosi 20 PLN), które można wpłacać bezpośrednio na konto RTN: PEKAO S.A. 65 1240 5703 1111 0000 4900 6009

Podczas Walnego Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia czynne będzie stoisko księgarskie, na którym będzie można zakupić wszystkie dostępne publikacje RTN z 50% rabatem.