Konferencja: Edukacja wczoraj-dziś-jutro – Radom, 15-16 października 2015

Szanowni Państwo!

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji -PIB w Radomiu, Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Konstantego Filozofa w Nitrze, Dubnicki Technologiczny Instytut w Dubnicy nad Vahom, Wydział Pedagogiczny Ostrawskiego Uniwersytetu w Ostrawie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

EDUKACJA WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości.

Konferencja towarzyszyć będzie jubileuszowi 100-lecia powstania Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej. Obok wątków historycznych pragniemy zająć się obecnym stanem edukacji oraz zwrócić się ku przyszłości. Konferencja odbędzie się w Radomiu w dniach 15-16 października 2015 roku

dr hab. Elżbieta Sałata prof. UTH
dr Monika Mazur Radomskie Towarzystwo Naukowe

PROBLEMATYKA KONFERENCJI będzie koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

  • Historyczne przesłania edukacji i wychowania
  • Dylematy i rozdroża współczesnej edukacji
  • Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla przyszłości
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowego we wspieraniu ucznia, studenta,pracownika
  • Edukacja a rynek pracy: kwalifikacje, umiejętności, kompetencje
  • Współpraca i partnerstwo w rozwoju i doskonaleniu jakości edukacji
  • Quo vadis nauczycielu?Zobacz więcej (pdf) >>