Radomski Biegun Innowacji – dla rozwoju regionu

Przedstawiamy zarys projektu „Radomski Biegun Innowacji” proponując wprowadzenie go do Kontraktu Terytorialnego. Cel projektu to pobudzenie rozwoju endogenicznego w regionie radomskim. Jego głównym założeniem jest stworzenie prestiżowej lokalizacji dla innowacyjnej działalności naukowej i gospodarczej przy regionalnym węźle komunikacyjnym w otoczeniu dworca kolejowego. Zewnętrzna dostępność komunikacyjna bieguna zostanie zapewniona przez modernizację linii kolejowej nr 8, dostępność w skali miasta – poprzez wprowadzenie linii szybkiego tramwaju.

Projekt nawiązuje do koncepcji dekoncentracji inwestycji badawczo-rozwojowych z Warszawy do innych głównych miast województwa. W Radomskim Biegunie Innowacji zostałyby umiejscowione wybrane inwestycje uczelni warszawskich z listy zgłoszonej do Kontraktu Terytorialnego. Ponadto w ramach projektu powstałby ciąg wysokiej jakości przestrzeni publicznych łączących węzeł komunikacyjny z centrum miasta i strefą przemysłową Łucznik. Jest to zbieżne z koncepcją utworzenia parku naukowo-technologicznego w obiektach zwalnianych przez Fabrykę Broni.

Oto opis naszej koncepcji: Radomski Biegun Innowacji.

Zarys projektu, omawiany na konferencji prasowej w dniu 2 października, spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów. Oto próbka:
Gazeta w Radomiu o Biegunie Innowacji.