W Naszej Szkapie o antropologii codzienności Radomia

W środę 16 października sławny radomski lokal Nasza Szkapa stał się miejscem, a jednocześnie przedmiotem wykładu. Marcin Rusek, polonista, pracownik ośrodka kultury „Łaźnia”, przedstawił główne tezy pracy „Z antropologii codzienności Radomia. Pub Nasza Szkapa jako miejsce gromadzące bywalców.” Opracowanie, będące plonem studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze dla nauczycieli i animatorów” w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jest elementem projektu badań antropologii Radomia, nakreślonego wiosną 2010 r. przez Marcina Kępę.

Wykład, który odbył się w ramach Salonu Młodych Naukowców, zgromadził również liczne grono tytułowych bywalców lokalu. Za gościnę i poczęstunek oraz (przypadkowy?) wkład do rozwoju badań antropologicznych podziękowania niech przyjmie założyciel Naszej Szkapy Janusz Kiełczyński.

> Garść zdjęć w prasie