Nowa publikacja RTN

Radomskie Towarzystwo Naukowe wydało nową publikację pt. „Elementy preparatyki organicznej”. Autorami publikacji są: członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego –  Radomir Jasiński, Agnieszka Łapczuk-Krygier, Agnieszka Kącka, Karolina Kula. Publikacja jest do bezpłatnego pobrania z naszej strony internetowej (PDF 2.1 MB) >>

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi owoc prac zespołu fizycznej chemii organicznej i organokatalizy Politechniki Krakowskiej, w ramach których zebrano w sposób usystematyzowany procedury preparatywne użytecznych serii połączeń organicznych, stanowiących surowiec do dalszych przekształceń. Niektóre z opisanych połączeń są chemikom organikom doskonale znane, ale w naszym wydawnictwie pojawiają się w kontekście zmodyfikowanych procedur syntetycznych. Oprócz tego, wiele omówionych przez nas połączeń jak dotąd nie gościło na łamach podobnego rodzaju opracowań. Należą do nich między innymi metody otrzymywania nitroalkoholi, bloków budulcowych potrzebnych w syntezie aldo- i ketonitronów oraz prostych cieczy jonowych, które to związki są tradycyjnym już materiałem badawczym naszego zespołu.

Opracowane procedury preparatywne usystematyzowano w kilku tematycznych grupach, a dla każdego związku zebrano podstawowe, dostępne w pierwotnym piśmiennictwie chemicznym charakterystyki fizyczne przydatne w jego identyfikacji (masa cząsteczkowa, gęstość, temperatury przejść fazowych, dane analiz 1H NMR) wraz ze stosownymi odniesieniami do źródeł.

Mamy nadzieję, że opracowanie to będzie pomocne pracownikom jednostek naukowych zajmujących się syntezą połączeń organicznych (ze szczególnym uwzględnieniem połączeń zawierających azot), doktorantom oraz studentom kierunków chemicznych i biochemicznych.
Autorzy

 

elementy_preparatyki_organicznej