Jest szansa na uruchomienie kierunku lekarskiego na UTH

Radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny stara się o utworzenie kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej. Przegłosowany przez Senat uczelni wniosek ma trafić do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Władze radomskiej uczelni czekają na decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Więcej w mediach >>