Radom pominięty w Kontrakcie Terytorialnym

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem wojewódzkim, na podstawie której z funduszy centralnych finansowane będą wybrane inwestycje w województwie.

Po analizie listy projektów zgłoszonej przez Zarząd Województwa do Kontraktu Terytorialnego stwierdzamy, iż po raz kolejny obszar metropolitalny Warszawy jest faworyzowany kosztem innych części województwa. W dziale „badania i rozwój” – kluczowym z punktu widzenia rozwoju regionalnego – 92% wartości inwestycji kierowane jest do aglomeracji warszawskiej. Takie rozstrzygnięcia stoją w rażącej sprzeczności z postulatami równoważenia rozwoju, a tym samym z polityką spójności Unii Europejskiej. Przyjęcie Kontraktu Terytorialnego w tej postaci przyczyni się do zwiększenia dysproporcji rozwojowych w województwie i pogłębienia kryzysu w regionie radomskim.

Propozycja podziału środków według Zarządu Województwa: Kontrakt Terytorialny WM – B+R