Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w latach 2017-2018 było beneficjentem programu MKiDN w ramach działania: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie pt. ,,Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, stan. 2 pow. radomski, woj. mazowieckie”.

Podstawowym celem projektu było opracowanie, opublikowanie i upowszechnienie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych przez Wojciecha Twardowskiego w latach 1967-1968 na cmentarzysku kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach. W obliczu dotychczasowego rozpoznania problematyki kultury łużyckiej w obrębie regionu radomskiego, rozległa nekropola w Radomiu-Wośnikach jawi się jako niezwykle interesujące stanowisko do badań stosunków kulturowych i osadniczych w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza. Paralelnie do naukowego wymiaru projektu prowadzona była jego popularnonaukowa odsłona – promocja tomu oraz spotkanie z dr hab. Elżbietą Małgorzatą Kłosińską z IA UMCS autorem monografii Radom-Wośniki, oraz prezentacja filmu animowanego pt. ,,Po śmierci ku słońcu” (dostępne na platformie YouTube oraz na stronie Muzeum). ,,Po śmierci ku słońcu” to film animowany przedstawiający w przystępny sposób obyczaje pogrzebowe ludzi mieszkających nad Mleczną w czasach kultury łużyckiej.