Publikacja dr inż. Agnieszki Łapczuk-Krygier

Dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier wydała w RTN publikację pt. „Chemiczna charakterystyka materiałów wykorzystywanych w technikach Metal Clay”. Publikacja jest do pobrania bezpłatnie z naszej strony internetowej (PDF 5,5 MB) >>

Wstęp:
Niniejsza monografia naukowa powstała w wyniku wieloletniej współpracy z firmą Rękami Stworzone by Iwona Tamborska. Wśród wielu projektów opracowywałam metody wyrobu glinek metali na potrzeby pracy firmy. Przy okazji naszej współpracy miałam okazję poznać pasję artystki – Iwony Tamborskiej i proces tworzenia biżuterii techniką Metal Clay nie tylko od strony chemicznej – stąd też pomysł na uzupełnienie niniejszej monografii naukowej o rozdział poświęcony praktycznemu wykorzystaniu techniki Metal Clay. Monografia jest podręcznym kompendium wiedzy na temat metali i składników wykorzystywanych w produkcji glinek metali. Opisuje pod względem fizykochemicznym poszczególne składniki glinek metali, a także wszelkie procesy zachodzące podczas pracy tą techniką. Do tej pory w literaturze brak pozycji szerzej opisującej to zagadnienie, niniejsza książka ma wypełnić tę lukę. Mam nadzieję, że monografia trafi zarówno do środowiska akademickiego jak i będzie przydatnym zbiorem wiedzy dla jubilerów wykorzystujących technikę Metal Clay oraz dla naukowców opracowujących nowe receptury glinek metali.

publikacja_rtn_radom_2015