28 listopada, 2019

region radomski 1945-1975

Zbiorcze

Radom w piśmiennictwie / Stanisław Zieliński
w: Rozwój Radomia 1945-1964, Radom 1964, s. 205-236

Patrz też:
– bibliografie dla całego ówczesnego województwa kieleckiego:
> województwo kieleckie przed 1975
– bibliografie dla obszaru późniejszego województwa radomskiego (retrospektywnie):
> województwo radomskie (1945-) 1975-1999

Roczne

Bibliografia Radomia i Ziemi Radomskiej za 1974 rok / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1975
> RBC

Bibliografia Radomia 1973 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1975, T. XII, z. 1-2
> RBC

Bibliografia Radomia 1972 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. XI, z. 3-4, s. 268-293
> RBC

Bibliografia Radomia 1971 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1973, T. X, z. 3-4, s. 151-176
> RBC

Bibliografia Radomia 1970 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1972, T. IX, z. 3-4, s. 115-141
> RBC

Bibliografia Radomia 1969 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1971, T. VIII, z. 1-4, s. 112-150
> RBC

Bibliografia Radomia (głównie 1967-1968) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1968, T. V, z. 3-4, s. 82-111
> RBC (od ekranu 44)

Bibliografia dotycząca Radomia (głównie 1966-1967) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 4, s. 45-64
> RBC

Bibliografia Radomia (1966) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 1, s. 39-88
> RBC

Bibliografia Radomia / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, T. III, z. 1, s. 41-64
> RBC