28 listopada, 2019

województwo kieleckie 1945-1975

Kielecczyzna w XXX-leciu: zestaw bibliograficzny
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny, 1974
> ŚBC

Bibliografia rozpraw habilitacyjnych i doktorskich o województwie kieleckim za lata 1959-1972 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1975

Bibliografia Kielecczyzny 1945-1964 / oprac. Regina Stupakowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1979
> ŚBC