28 listopada, 2019

województwo radomskie (1945-) 1975-1999

Zbiorcze

Bibliografia Województwa Radomskiego 1975-1995 (w wyborze) / Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1995
> RBC

Bibliografia prac magisterskich o tematyce radomskiej obronionych na Wydziale Pedagogicznym WSP im. J. Kochanowskiego w Kielcach w latach 1976/77-1983/84 / Stefan Rot
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1984, T. 21, z. 1-2, s. 95-102
> RBC (od ekranu 49)

Bibliografia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych dotyczących województwa radomskiego za lata 1973-1974 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1976, T. 13, z. 4, s. 143-148
> RBC

Bibliografia Ziemi Radomskiej 1965-1975 / Maria Kaczmarska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1986
> RBC

Bibliografia Ziemi Radomskiej 1945-1964 / Maria Kaczmarska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1983
> RBC

Roczne

Bibliografia województwa radomskiego 1997-1998 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska
Miejska Biblioteka Publiczna, 2004
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1996 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ilona Michalska Miejska Biblioteka Publiczna, 2002
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1994-1995 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich; Radomskie Towarzystwo Naukowe
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1993 / zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja
Wojewódzka Biblioteka Publiczna; Radomskie Towarzystwo Naukowe
Uwaga: „Ze względów technicznych nie przeprowadzono selekcji”
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1991-1992 / [zebr. i red. Zbigniew Balcerowski, Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1988-1990 / red. Grażyna Kabza et al.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1994
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1985-7 / Grażyna Kabza (kier.), Ewa Nakoneczna, Henryka Wichowska, Halina Erdman
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1986, z. 1-2
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1983-1984 / red. Grażyna Kabza i in.
Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego za lata 1981-1982 / red. Grażyna Kabza et al.
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego (1979-1980) / Grażyna Kabza, Ewa Nakoneczna, Elżbieta Szymaniak, Henryka Wichowska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1981, T. 18, z. 2-4; s. 71-110
> RBC

Bibliografia zawartości czasopism: Przegląd artykułów dotyczących województwa radomskiego za 1979 rok / Stefan Witkowski
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki, 1981
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1978 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1977 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe , 1979
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1976 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978
> RBC

Bibliografia województwa radomskiego 1975 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe; Urząd Wojewódzki w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki, 1976
> RBC