czerwiec 24, 2013

Skład

W czerwcu roku 2021 lista członków Towarzystwa liczy 173 osoby. Wśród dyscyplin, którymi członkowie zajmują się naukowo bądź zawodowo, znajdują się: filozofia, pedagogika, medycyna, prawo i ekonomia, polonistyka i bibliotekoznawstwo, matematyka, fizyka i chemia, historia i archeologia, geografia, urbanistyka i architektura, transport, nauki techniczne, sztuka i muzykologia. Blisko 30 członków RTN cieszy się habilitacją, ponadto ponad 40 – doktoratem. Prócz Radomia afiliacje pracowników naukowych to głównie sąsiednie ośrodki: Kielce, Kraków, Lublin i Warszawa.

Zarząd

prezes: dr Łukasz Zaborowski
wiceprezesi: Róża Domańska, dr Wiesław Chudoba
sekretarz: Marcin Kępa; skarbnik: Mateusz Mąkosa
członkowie: dr Agnieszka Noga-Dąbrowska, Paweł Puton

Komisja rewizyjna

Paweł Błach, Mariusz Król, dr Krzysztof Orzechowski