Czerwiec 24, 2013

Namiary

ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom

tel. 503 081 426

rtn.radom@gmail.com

m.me/RadomskieTowarzystwoNaukowe

konto: 65 1240 5703 1111 0000 4900 6009

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000025105
NIP: 9481977686
REGON: 00080964100000