Category: Aktualności

Nowa publikacja RTN. Po raz pierwszy w formie e-booka. Radomir Jasiński

Alifatyczne związki nitrowe są wyjątkowo uniwersalnymi surowcami do dalszych przekształceń w syntezie organicznej. Niestety, jak dotąd nie opracowano prostego w użyciu kompendium zawierającego zestawienie konkretnych procedur preparatywnych umożliwiających ich otrzymywanie w warunkach laboratoryjnych. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw istniejącej luce. Jednocześnie inicjuje proces reaktywacji działalności RTN w obszarach nauk matematyczno-przyrodniczych. Tym razem publikacja wydana została w …

Kontynuuj czytanie

Jubileuszowe spotkanie opłatkowe w RTN – 17 grudnia 2013 roku

17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej przy siedzibie RTN, tj. Kościuszki 5a odbędzie się jubileuszowe spotkanie opłatkowe. Jubileuszowe bo Radomskie Towarzystwo Naukowe w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Przez pół wieku nasze Stowarzyszenie opublikowało kilkaset książek naukowych i popularnonaukowych, ponad sto numerów Biuletynu Kwartalnego RTN, zorganizowało ponad sto konferencji …

Kontynuuj czytanie

Żelazo z dymarek – rozwiązana zagadka sprzed dwóch tysięcy lat!

Nurtowało to historyków, archeologów, metalurgów przez ostatnie dziesięciolecia. O starożytną metodę wytopu żelaza spierały się takie sławy jak Bielenin, Radwan, Sedlak… Bezskutecznie. W Nowej Słupi co roku odbywa się bodaj najstarsza w Polsce impreza archeologii eksperymentalnej: Dymarki Świętokrzyskie. Od lat 60. naukowcy i amatorzy – przy użyciu starożytnych technik – usiłowali uzyskać metaliczne żelazo. Bezskutecznie. …

Kontynuuj czytanie

Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych w Radomiu

W dniu 18 października radomski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich otworzył pierwsze w kraju Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych. Placówka, mieszcząca się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej, będzie szkolić instalatorów małych systemów przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Ośrodek jest przygotowany do uzyskania akredytacji zgodnie z zapisami nowej ustawy „Prawo energetyczne”. Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych we …

Kontynuuj czytanie

Radomskie Monografie Filologiczne – dwie nowe książki

We czwartek 24 października w Resursie Obywatelskiej odbyła się prezentacja dwu nowych książek z serii Radomskich Monografii Filologicznych, wydawanych przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego: > Stanisław Brzozowski. Powroty, pod red. Dariusza Trześniowskiego, > Iwaszkiewicz w podróży, pod red. Ewy Kołodziejczyk i Anny Spólnej. Tym bardziej miło nam o tym donieść, iż wszyscy troje państwo redaktorzy …

Kontynuuj czytanie

W Naszej Szkapie o antropologii codzienności Radomia

W środę 16 października sławny radomski lokal Nasza Szkapa stał się miejscem, a jednocześnie przedmiotem wykładu. Marcin Rusek, polonista, pracownik ośrodka kultury „Łaźnia”, przedstawił główne tezy pracy „Z antropologii codzienności Radomia. Pub Nasza Szkapa jako miejsce gromadzące bywalców.” Opracowanie, będące plonem studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze dla nauczycieli i animatorów” w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu …

Kontynuuj czytanie

Radomski Biegun Innowacji – dla rozwoju regionu

Przedstawiamy zarys projektu „Radomski Biegun Innowacji” proponując wprowadzenie go do Kontraktu Terytorialnego. Cel projektu to pobudzenie rozwoju endogenicznego w regionie radomskim. Jego głównym założeniem jest stworzenie prestiżowej lokalizacji dla innowacyjnej działalności naukowej i gospodarczej przy regionalnym węźle komunikacyjnym w otoczeniu dworca kolejowego. Zewnętrzna dostępność komunikacyjna bieguna zostanie zapewniona przez modernizację linii kolejowej nr 8, dostępność …

Kontynuuj czytanie

Gość z Francji o odnowie urbanistycznej

Podczas konferencji prasowej w dniu 2 października Olivier Schneider (Brest, Francja), ekspert w dziedzinie planowania przestrzennego i transportu publicznego, dał krótki wykład na temat francuskich doświadczeń odnowy urbanistycznej. Wypowiadając się na temat perspektyw budowy tramwaju w Radomiu – w kontekście renesansu tego środka transportu w miastach francuskich – gość stwierdził: „Brestu nie było stać na …

Kontynuuj czytanie

Kontrakt Terytorialny – koncepcja dekoncentracji inwestycji

W województwie mazowieckim mamy do czynienia z rosnącymi dysproporcjami rozwojowymi pomiędzy obszarem metropolitalnym Warszawy a pozostałą częścią województwa. Wspomniana część zewnętrzna województwa mazowieckiego nie ma bynajmniej charakteru peryferyjnego – licząc 2,3 miliona ludności, jest porównywalna ze średniej wielkości polskim województwem. W jej obrębie znajdują się dwa ośrodki regionalne (wg KPZK) – Płock i Radom, posiadające …

Kontynuuj czytanie

Radom pominięty w Kontrakcie Terytorialnym

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem wojewódzkim, na podstawie której z funduszy centralnych finansowane będą wybrane inwestycje w województwie. Po analizie listy projektów zgłoszonej przez Zarząd Województwa do Kontraktu Terytorialnego stwierdzamy, iż po raz kolejny obszar metropolitalny Warszawy jest faworyzowany kosztem innych części województwa. W dziale „badania i rozwój” – kluczowym z punktu …

Kontynuuj czytanie