Konferencja naukowa „Kadra dowódcza Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWZ-AK »Jodła« 1939–1945” – Radom, 4 listopada 2014

Radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zapraszają na konferencję naukową:

Kadra dowódcza Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWZ-AK „Jodła” 1939-1945

Czas:
4 listopada 2014 roku (wtorek) godz. 9.00

Miejsce:
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

Konferencja naukowa przygotowana przez radomską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej oraz Miejską Bibliotekę Publiczną będzie dotyczyła dróg życiowych oficerów konspiracji związanych z Radomiem i szeroko rozumianym regionem radomskim.

Wstęp wolny

Airbus będzie produkował w Radomiu podzespoły do helikopterów

Podzespoły helikopterów francuskiego potentata lotniczego będą produkowane w Radomiu. To efekt współpracy Airbusa i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Na uniwersytecie powstaje również centrum projektowe Airbusa – informuje radomski oddział Gazety Wyborczej

Zobacz więcej >>

Nagrody dla osób związanych UTH na targach kolejowych w Berlinie

Andrzej Toruń, doktorant na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, otrzymał pierwszą nagrodę za rozprawę naukową, a wyróżnienie otrzymał absolwent UTH Kamil Kiraga za pracę pt. „Metoda oceny efektywności grzania indukcyjnego pojazdów kolejowych”. Nagrody zostały przyznane podczas międzynarodowych targów kolejowych InnoTrans w Berlinie

Więcej w mediach >>

Wykład prof. Jana Woleńskiego – 30.10.2014

MSCDN w Radomiu i Oddział PTF w Radomiu zapraszają na kolejny wykład z cyklu „Spotkania z filozofią”

Prof. dr hab. Jan Woleński: Filozofia polska w perspektywie międzynarodowej

Czas:
30 października (czwartek) 2014 – godz. 14

Miejsce:
Siedziba MSCDN w Radomiu, ul. Kościuszki 5a

Dwie publikacje RTN w formie e-booków

„Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków” – dra hab. inż. Radomira Jasińskiego oraz „Chemia organizmów żywych” – praca zbiorowa pod redakcją dra hab. n. med. Jacka Kurzepy to dwie publikacje wydane przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Obie publikacje można pobrać w formie plików PDF.

Dr hab. inż. Radomir Jasiński – Adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej.
Dr hab. n. med. Jacek Kurzepa – Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pobierz publikacje:
„Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków” – Radomir Jasiński >> pdf 0,8 MB

prepraratyka_organizmow_zywych_jasinski_rtn_2013
„Chemia organizmów żywych” – praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kurzepy >> pdf 4,5 MB

chemia_organizmow_zywych_rtn_2014

Jest szansa na uruchomienie kierunku lekarskiego na UTH

Radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny stara się o utworzenie kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej. Przegłosowany przez Senat uczelni wniosek ma trafić do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Władze radomskiej uczelni czekają na decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Więcej w mediach >>

Stypendium MNiSW dla dr inż. Emilii Klimaszewskiej z UTH

Pani dr inż. Emilia Klimaszewska – naukowiec współpracujący z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymała prestiżowe stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. To ogromy sukces i wielkie wyróżnienie – informuje radomski uniwersytet.

Więcej informacji na stronie UTH >>

Airbus na radomskim uniwersytecie

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, jako jedna z trzech uczelni w kraju, podpisał umowę o współpracy naukowej z firmą Airbus Helicopters. Gratulujemy!

>>> http://www.uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=5430

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN – 15 maja 2014

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W imieniu Zarządu Radomskiego Towarzystwa Naukowego pragnę zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków RTN, które odbędzie się 15 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub o godz. 17.15 (drugi termin) w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16.

Pozdrawiam serdecznie

Prezes RTN  mgr Marcin Kępa

 

PROGRAM ZEBRANIA

1. Powitanie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Powołanie Komisji uchwał i wniosków

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 29 kwietnia 2013 do 15 maja 2014

6. Przedstawienie nowych członków Towarzystwa

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Przedstawienie projektu planu pracy na 2014 r.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem i planem pracy na 2014 r.

10. Wolne wnioski

11. Podjęcie uchwały o absolutorium dla Zarządu za 2013 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na 2014 r.

13. Zamknięcie obrad

 

Informujemy, że protokół z Walnego Zebrania RTN, odbytego 29 kwietnia 2013 r. jest wyłożony do wglądu w Księgarni Literackiej im. Witolda Gombrowicza w Radomiu, ul. Żeromskiego 83.

Pragniemy przypomnieć również o potrzebie niezwłocznego uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich (kwota rocznej składki wynosi 20 PLN), które można wpłacać bezpośrednio na konto RTN: PEKAO S.A. 65 1240 5703 1111 0000 4900 6009

Podczas Walnego Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia czynne będzie stoisko księgarskie, na którym będzie można zakupić wszystkie dostępne publikacje RTN z 50% rabatem.

Habilitacja Radomira Jasińskiego – gratulacje!

Miło nam zawiadomić, iż członek naszego Towarzystwa Radomir Jasiński – postanowieniem Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej – uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Podstawą promocji był monotematyczny cykl publikacji dotyczących [4+2]-p- elektronowych cykloaddycji z udziałem geminalnie podstawionych nitroolefin.